• image1
  • image2
  • image3
  • image2
  • image3
  • image1
  • image2
  • image3

CelestyNOWA szansa

13.12.200714:41

CCI Beata Przysowa

„Politycy mają skłonność do myślenia o następnych wyborach, a nie o następnym pokoleniu”, tak mawiał 40 Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan i miał w tym wiele racji. Idąc za jego opinią, również w polityce lokalnej powinniśmy skupiać się na efektach, które przekraczają okres jednej, czy nawet kilku kadencji.

Coraz lepiej widzę, że Gmina Celestynów posiada ogromny potencjał rozwojowy. Jest on zawarty zarówno w zdolnościach, pracowitości i energii mieszkańców, jak i walorach lokalizacyjnych i przyrodniczych.

W obliczu epoki emigracji zarobkowej i obumierania społecznego dużych obszarów kraju, Celestynów jawi się jako miejsce, które swoim klimatem i bliskością stolicy Polski tworzy znakomitą alternatywę do stałego osiedlenia się.

 

W coraz szybszym tempie rozrastają się osiedla domów jednorodzinnych, a każdy dzień przynosi nam nowych mieszkańców. Tej tendencji sprzyja wiele czynników, które szczegółowo opisuję poniżej, jak również  dobre prognozy na przyszłość.

 

Komunikacja - dobra komunikację zapewnia linia kolejowa z licznymi przystankami obsługiwana przez Koleje Mazowieckie. Ta linia od lat była i jest elementem przyciągającym potencjalnych mieszkańców. Ponadto rozwijają się połączenia przy udziale prywatnych linii autobusowych.

 

S17 – modernizacja drogi krajowej numer 17 i przekształcenie jej w drogę szybkiego ruchu oraz perspektywa powstania węzła komunikacyjnego w okolicach wsi Jatne, spowoduje   znaczne skrócenie czasu dojazdu do centrum Warszawy.

Na ten moment, jeszcze nie mamy ostatecznych decyzji co do czasu realizacji inwestycji, jednakże w obliczu współorganizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012  wraz z Ukrainą jest ona nieunikniona. Możemy być niemal pewni, że w przeciągu następnych lat ta droga powstanie.

 

Kanalizacja – jest to taki element infrastruktury, który powoduje nie tylko, ułatwienia życia mieszkańców ale także sprawia, że środowisko naturalne jest chronione. Dlatego też, inwestycja ta jest realizowana na terenie gminy Celestynów z dużym zaangażowaniem. W obecnym momencie realizowany jest etap IX w Celestynowie oraz XI etap w Pogorzeli Warszawskiej.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego – prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planami zagospodarowania przestrzennego są  zaawansowane. Jedynym hamulcem jest tutaj brak decyzji ze strony władz centralnych co do ostatecznego przebiegu  obwodnicy „Szosy Lubelskiej”. Dodatkowo w tym roku prowadzone są prace nad planem przestrzennego zagospodarowania osiedla „Leśna” w Pogorzeli Warszawskiej, gdzie w perspektywie może powstać duże osiedle mieszkaniowe.

 

Inwestycje- w mijającym roku oprócz kontynuacji budowy sieci kanalizacyjnej, która to inwestycja jest bardzo kapitałochłonnym przedsięwzięciem, realizowane są także mniejsze jednakże również ważne inwestycje, jak rozbudowa sieci wodociągowej (w szczególności we wsi Ponurzyca), remont Przedszkola w Starej Wsi, czy też bieżące remonty dróg, ustawianie tablic informacyjnych, remonty w jednostkach oświatowych, lub całkiem małe sprawy jak ustawienie lamp w różnych częściach gminy, uzupełnienie chodnika koło pawilonów GS, remont placu zabaw itp.

 

Plany na przyszłość – dużym przedsięwzięciem, na które jest spore zapotrzebowanie społeczne, to rozpoczęcie budowy nowego przedszkola w Celestynowie jak też wreszcie racjonalne i ostateczne zagospodarowanie prawie 4 hektarowego centrum Celestynowa. Realizując te duże i ważne przedsięwzięcia dla samego Celestynowa, należy także pamiętać o potrzebach inwestycyjnych ościennych wsi, zarówno tych bliskich, jak też położonych w większej odległości na obrzeżach gminy.

 

Możliwości rozwoju – potencjalnie gmina Celestynów ma bardzo duże szanse rozwoju drzemiące głównie w ilości terenów z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną, bez groźby naruszenia równowagi przyrodniczej i zachowania charakteru leśnego (ponad 60% lesistości gminy przy średniej krajowej 29%). Pespektywą są tutaj obszary takiej jak 9 hektarowy grunt położony obok Pol-Hotelu, gdzie w przyszłości mogłoby powstać osiedle mieszkaniowe oraz tereny położone w pobliżu wsi Regut, gdzie po zakończeniu procesu scalania gruntów zdolności rozwojowe tej wsi położonej przy drodze krajowej Nr 50 wzrosną w znaczny sposób. Zainteresowanie Gminą Celestynów wzrasta, na co wskazują rosnące ceny ziemi i liczni chętni do osiedlania się właśnie tutaj. 

 

 

                                                                                               Stefan Traczyk

                                                                                       Wójt Gminy Celestynów

 

WÓJT GMINY CELESTYNÓW

 

ogłasza

 

KONKURS NA „Jedynkowego Obywatela Gminy Celestynów”

 

§ 1

KOORDYNATOR KONKURSU: Wójt Gminy Celestynów Stefan Traczyk

 

§ 2

CEL KONKURSU:

Wyłonienie obywatela, który urodzi się lub też zamelduje się na terenie gminy Celestynów jako kolejny 11 111 obywatel tej gminy.

 

§ 3

UCZESTNICY KONKURSU:
1/ W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które od momentu ogłoszenia konkursu urodzą się lub zameldują się na terenie gminy Celestynów (w przypadku osób nieletnich, reprezentantem jest przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny).
2/ Z udziału w konkursie są wykluczeni członkowie jury wraz z rodzinami.

§ 4

ZASADY KONKURSU:

1/ Zwycięzcą konkursu będzie osoba, która zostanie zameldowana jako kolejny 11 111 obywatel gminy Celestynów.

2/ Pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich jak też członkowie jury, są zobligowani do momentu rozstrzygnięcia konkursu, do zachowania tajemnicy o ilości brakujących osób do pełnej liczby 11 111 obywateli.

3/ Konkurs będzie prowadzony w dniach od 26.11.2007 r. do momentu jego rozstrzygnięcia.

4/ Miejscem pracy i obrad jury jest Urząd Gminy Celestynów.

5/ Uczestnicy konkursu mogą się meldować osobiście lub tez za pośrednictwem uprawnionych przedstawicieli.

6/ Zwycięzca konkursu musi wyrazić zgodę na piśmie, na przetwarzanie swych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu wyłaniania zwycięzcy konkursu (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych – teks jednolity Dz.U. 2005 nr 108 poz. 909).

7/ Osoby, które nie spełnią warunków podanych w § 4 pkt. 6  będą automatycznie pomijane a zwycięzcą konkursu będzie kolejna osoba, która wyrazi taką zgodę.

 

§ 5

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

1/ Komisja Konkursowa (jury) powołana przez Wójta wyłoni zwycięzcę, który zostanie nagrodzony. Przekazanie nagrody nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora.

2/ Organizator nie przewiduje jakichkolwiek możliwości odwołania się od decyzji podjętych przez Komisję Konkursową.

3/ Wyniki konkursu zostaną przedstawione po jego rozstrzygnięciu na stronach internetowych Urzędu Gminy Celestynów, GOK oraz w prasie.

 

§ 6

NAGRODA:

1/ Nagrodą będzie tytuł „Jedynkowego Obywatela Gminy Celestynów”, statuetka oraz bon na zakupy w sklepach Spółdzielni Produkcyjno – Handlowej w Celestynowie.

2/ Wartość bonu wynosić będzie 1 111 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych).

 

 

                                                                                                           /-/ Stefan Traczyk

                                                                                                     Wójt Gminy Celestynów

Kalendarz wydarzeń:

Pon
Wt
Śr
Czw
Pt
Sob
Nd
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Newsletter:

Przeczytaj także:

z cyklu: Jesteśmy i działamy

31.07.2015

15:28

Beata

Nasz klub Fabryką Uśmiechu! Co zrobić, aby stworzyć dla lokalnej społeczności fajne miejsce spotkań, integracji i aktywności? Wystarczy kilku ludzi z zapałem, pomysł, trochę determinacji, dobry plan działań i wsparcie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Tak było z projektem „Nasz klub Fabryką Uśmiechu”, który obecnie realizowany jest w Pogorzeli w gminie Celestynów.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Świętujemy w Podbieli

29.07.2015

09:52

Beata

Zapraszamy 9 sierpnia 2015 r.  na Gminne Dożynki w Podbieli. Przy skeczach Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel i zespołu "Podbielanki" dobra zabawa gwarantowana!

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

e-Celestynka

28.07.2015

10:06

Beata

W tym numerze zachęcamy lokalnych artystów i rękodzielników do zgłaszania się do Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie, przedstawiamy relacje z inwestycji drogowych – tych zakończonych i tych  trwających oraz prezentujemy tegorocznych jubilatów. Nie zabraknie również informacji o rywalizacji, oczywiście tej sportowej.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Już w niedzielę...

24.07.2015

08:27

Beata

Pod Celestynowem będzie można usłyszeć odgłosy walki, obejrzeć  pokaz fechtunku ułanów, wystawę sprzętu wojskowego. Inscenizacja bitwy wrześniowej z 1939 r. rozpocznie się o godz. 13.00. Inne atrakcje będą dostępne już od godziny 10:00. Zapraszamy!

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Droga we współpracy

23.07.2015

15:43

Beata

Powiat Otwocki przy współpracy gminy Celestynów przeprowadził przebudowę odcinka drogi biegnącej przez miejscowość Dyzin. Na starą, zniszczoną nawierzchnię położona została nowa nakładka z masy bitumicznej zakupionej przez celestynowski samorząd.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Letnie remonty w szkołach

22.07.2015

11:54

Beata

Wakacje są dla uczniów długo wyczekiwanym odpoczynkiem i beztroską zabawą, natomiast dla szkół czasem na wzmożony wkład pracy nad estetyką obiektów.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zmiana z „Ponuraka”

22.07.2015

08:38

Beata

Fundacja CEAS (Centrum Edukacji i Aktywizacji Społecznej) wzięła udział w I edycji konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” Fundacji Banku Zachodniego WBK. Celem naszego projektu: „Łączy nas idea taka: DACH nad głową Ponuraka” było pozyskanie środków na remont dachu „Starej Szkoły” w Ponurzycy.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

W zespole podstawówka i przedszkole

15.07.2015

22:37

Beata

Na sesji w dniu 15 lipca br.  Rada Gminy Celestynów podjęła uchwałę intencyjną w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wojskowa alternatywa?

10.07.2015

15:52

Beata

W piątkowy poranek wójt Witold Kwiatkowski wraz z grupą radnych z naszej gminy wizytował oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną na terenie Jednostki Wojskowej w Celestynowie.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wspólnymi siłami

10.07.2015

14:40

Beata

Gmina Kołbiel i Gmina Celestynów podjęły działania, aby móc wyremontować drogę przebiegającą przez teren obu gmin prowadzącą do miejscowości Gózd.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Budujemy kolejną drogę w naszej gminie

09.07.2015

15:25

Beata

W dniu 1 lipca 2015 r. Gmina Celestynów zawarła umowę z firmą Dowbud-C Sp. z o.o. na przebudowę drogi gminnej nr 271625W ul. Kwiatowej w miejscowości Glina na odcinku 180 m poczynając od ul. M. Dąbrowskiej.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zaproszenie

07.07.2015

15:59

Beata

W dniu 15 lipca 2015 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie, ul. Wrzosowa 42, 05-430 Celestynów  odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Celestynów.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenia pozostałe:

Dzień Gminy Celestynów

29.07.2015

11:14

Beata

Na początek dla najmłodszych  "Pinokio" i występ  cheerleaderek. Później dla starszych "Wawele", "Future Folk", "Tacy Sami" oraz "Akcent". To program zbliżającego się dużymi krokami Dnia Gminy Celestynów. Zapraszamy.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenie

29.07.2015

10:25

Beata

Wyniki konkursu ofert na realizację w 2015 roku profilaktycznego programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Gminny Program Profilaktyki Chorób Układu Oddechowego na 2015 rok”.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenie

27.07.2015

10:14

Beata

Wójt Gminy Celestynów informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Celestynowie, przy ul. Reguckiej 3, zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nr 6/2015 i 7/2015 dotyczące nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Stara Wieś, Celestynów, Glina i Regut, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony.

Uwaga na burze!

23.07.2015

08:30

Beata

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wydał ostrzeżenie dla województwa mazowieckiego przed burzami oraz lokalnymi opadami gradu.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

OSTRZEGAMY, ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO!

23.07.2015

08:02

Beata

Każdego roku na polskiej wsi dochodzi do bardzo dużej liczby wypadków. Pomimo iż ta liczba z roku na rok spada, nadal zawód rolnika należy do niebezpiecznych. Ryzyko wypadku śmiertelnego w rolnictwie jest prawie czterokrotnie wyższe niż poza rolnictwem.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Obwieszczenie

13.07.2015

14:05

Beata

Informacja o wszczęciu przez Wojewodę Mazowieckiego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn: „Budowa, przebudowa, rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk, na odcinku Otwock-Lublin, odcinek Otwock-Pilawa od km. 31,427 do km. 52,150”.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wyróżnienia dla przdsiębiorców i organizacji

13.07.2015

14:04

Beata

Starosta Otwocki oraz Rektor WSGE im. Alcide De Gaspari w Józefowie informują, że do 31 lipca br. można składać wnioski o przyznanie nagród dla najlepszych przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Wyróżnienia zostaną rozdane podczas III Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

13.07.2015

13:02

Beata

Poniżej mogą Państwo znaleźć rozstrzygnięcie otwartego konkursu w ramach profilaktyki uzależnień oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Celestynów w 2015 roku.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Projekt, Hosting, CMS - Maxus Net Communications 2009

Strona główna  |  Mapa serwisu  | Kontakt