• image1
  • image2
  • image3
  • image2
  • image3
  • image1
  • image2
  • image3

CelestyNOWA szansa

13.12.200714:41

CCI Beata Przysowa

„Politycy mają skłonność do myślenia o następnych wyborach, a nie o następnym pokoleniu”, tak mawiał 40 Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan i miał w tym wiele racji. Idąc za jego opinią, również w polityce lokalnej powinniśmy skupiać się na efektach, które przekraczają okres jednej, czy nawet kilku kadencji.

Coraz lepiej widzę, że Gmina Celestynów posiada ogromny potencjał rozwojowy. Jest on zawarty zarówno w zdolnościach, pracowitości i energii mieszkańców, jak i walorach lokalizacyjnych i przyrodniczych.

W obliczu epoki emigracji zarobkowej i obumierania społecznego dużych obszarów kraju, Celestynów jawi się jako miejsce, które swoim klimatem i bliskością stolicy Polski tworzy znakomitą alternatywę do stałego osiedlenia się.

 

W coraz szybszym tempie rozrastają się osiedla domów jednorodzinnych, a każdy dzień przynosi nam nowych mieszkańców. Tej tendencji sprzyja wiele czynników, które szczegółowo opisuję poniżej, jak również  dobre prognozy na przyszłość.

 

Komunikacja - dobra komunikację zapewnia linia kolejowa z licznymi przystankami obsługiwana przez Koleje Mazowieckie. Ta linia od lat była i jest elementem przyciągającym potencjalnych mieszkańców. Ponadto rozwijają się połączenia przy udziale prywatnych linii autobusowych.

 

S17 – modernizacja drogi krajowej numer 17 i przekształcenie jej w drogę szybkiego ruchu oraz perspektywa powstania węzła komunikacyjnego w okolicach wsi Jatne, spowoduje   znaczne skrócenie czasu dojazdu do centrum Warszawy.

Na ten moment, jeszcze nie mamy ostatecznych decyzji co do czasu realizacji inwestycji, jednakże w obliczu współorganizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012  wraz z Ukrainą jest ona nieunikniona. Możemy być niemal pewni, że w przeciągu następnych lat ta droga powstanie.

 

Kanalizacja – jest to taki element infrastruktury, który powoduje nie tylko, ułatwienia życia mieszkańców ale także sprawia, że środowisko naturalne jest chronione. Dlatego też, inwestycja ta jest realizowana na terenie gminy Celestynów z dużym zaangażowaniem. W obecnym momencie realizowany jest etap IX w Celestynowie oraz XI etap w Pogorzeli Warszawskiej.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego – prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planami zagospodarowania przestrzennego są  zaawansowane. Jedynym hamulcem jest tutaj brak decyzji ze strony władz centralnych co do ostatecznego przebiegu  obwodnicy „Szosy Lubelskiej”. Dodatkowo w tym roku prowadzone są prace nad planem przestrzennego zagospodarowania osiedla „Leśna” w Pogorzeli Warszawskiej, gdzie w perspektywie może powstać duże osiedle mieszkaniowe.

 

Inwestycje- w mijającym roku oprócz kontynuacji budowy sieci kanalizacyjnej, która to inwestycja jest bardzo kapitałochłonnym przedsięwzięciem, realizowane są także mniejsze jednakże również ważne inwestycje, jak rozbudowa sieci wodociągowej (w szczególności we wsi Ponurzyca), remont Przedszkola w Starej Wsi, czy też bieżące remonty dróg, ustawianie tablic informacyjnych, remonty w jednostkach oświatowych, lub całkiem małe sprawy jak ustawienie lamp w różnych częściach gminy, uzupełnienie chodnika koło pawilonów GS, remont placu zabaw itp.

 

Plany na przyszłość – dużym przedsięwzięciem, na które jest spore zapotrzebowanie społeczne, to rozpoczęcie budowy nowego przedszkola w Celestynowie jak też wreszcie racjonalne i ostateczne zagospodarowanie prawie 4 hektarowego centrum Celestynowa. Realizując te duże i ważne przedsięwzięcia dla samego Celestynowa, należy także pamiętać o potrzebach inwestycyjnych ościennych wsi, zarówno tych bliskich, jak też położonych w większej odległości na obrzeżach gminy.

 

Możliwości rozwoju – potencjalnie gmina Celestynów ma bardzo duże szanse rozwoju drzemiące głównie w ilości terenów z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną, bez groźby naruszenia równowagi przyrodniczej i zachowania charakteru leśnego (ponad 60% lesistości gminy przy średniej krajowej 29%). Pespektywą są tutaj obszary takiej jak 9 hektarowy grunt położony obok Pol-Hotelu, gdzie w przyszłości mogłoby powstać osiedle mieszkaniowe oraz tereny położone w pobliżu wsi Regut, gdzie po zakończeniu procesu scalania gruntów zdolności rozwojowe tej wsi położonej przy drodze krajowej Nr 50 wzrosną w znaczny sposób. Zainteresowanie Gminą Celestynów wzrasta, na co wskazują rosnące ceny ziemi i liczni chętni do osiedlania się właśnie tutaj. 

 

 

                                                                                               Stefan Traczyk

                                                                                       Wójt Gminy Celestynów

 

WÓJT GMINY CELESTYNÓW

 

ogłasza

 

KONKURS NA „Jedynkowego Obywatela Gminy Celestynów”

 

§ 1

KOORDYNATOR KONKURSU: Wójt Gminy Celestynów Stefan Traczyk

 

§ 2

CEL KONKURSU:

Wyłonienie obywatela, który urodzi się lub też zamelduje się na terenie gminy Celestynów jako kolejny 11 111 obywatel tej gminy.

 

§ 3

UCZESTNICY KONKURSU:
1/ W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które od momentu ogłoszenia konkursu urodzą się lub zameldują się na terenie gminy Celestynów (w przypadku osób nieletnich, reprezentantem jest przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny).
2/ Z udziału w konkursie są wykluczeni członkowie jury wraz z rodzinami.

§ 4

ZASADY KONKURSU:

1/ Zwycięzcą konkursu będzie osoba, która zostanie zameldowana jako kolejny 11 111 obywatel gminy Celestynów.

2/ Pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich jak też członkowie jury, są zobligowani do momentu rozstrzygnięcia konkursu, do zachowania tajemnicy o ilości brakujących osób do pełnej liczby 11 111 obywateli.

3/ Konkurs będzie prowadzony w dniach od 26.11.2007 r. do momentu jego rozstrzygnięcia.

4/ Miejscem pracy i obrad jury jest Urząd Gminy Celestynów.

5/ Uczestnicy konkursu mogą się meldować osobiście lub tez za pośrednictwem uprawnionych przedstawicieli.

6/ Zwycięzca konkursu musi wyrazić zgodę na piśmie, na przetwarzanie swych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu wyłaniania zwycięzcy konkursu (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych – teks jednolity Dz.U. 2005 nr 108 poz. 909).

7/ Osoby, które nie spełnią warunków podanych w § 4 pkt. 6  będą automatycznie pomijane a zwycięzcą konkursu będzie kolejna osoba, która wyrazi taką zgodę.

 

§ 5

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

1/ Komisja Konkursowa (jury) powołana przez Wójta wyłoni zwycięzcę, który zostanie nagrodzony. Przekazanie nagrody nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora.

2/ Organizator nie przewiduje jakichkolwiek możliwości odwołania się od decyzji podjętych przez Komisję Konkursową.

3/ Wyniki konkursu zostaną przedstawione po jego rozstrzygnięciu na stronach internetowych Urzędu Gminy Celestynów, GOK oraz w prasie.

 

§ 6

NAGRODA:

1/ Nagrodą będzie tytuł „Jedynkowego Obywatela Gminy Celestynów”, statuetka oraz bon na zakupy w sklepach Spółdzielni Produkcyjno – Handlowej w Celestynowie.

2/ Wartość bonu wynosić będzie 1 111 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych).

 

 

                                                                                                           /-/ Stefan Traczyk

                                                                                                     Wójt Gminy Celestynów

Kalendarz wydarzeń:

Pon
Wt
Śr
Czw
Pt
Sob
Nd
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Newsletter:

Przeczytaj także:

Odcinkowy pomiar prędkości na drodze krajowej nr 50

02.10.2015

14:30

Beata

   Poprawa bezpieczeństwa na naszych drogach w dużej mierze zależy od nas samych, dlatego wspólnie i każdy z osobna powinniśmy troszczyć się o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Unia Europejska aby przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa dofinansowała projekt systemu odcinkowego pomiaru prędkości.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Dni głośnego czytania

02.10.2015

11:36

Beata

   W dniach 25 i 29 września 2015 r. GOK -  Biblioteka Publiczna w Celestynowie w ramach Dnia Głośnego Czytania zorganizowała cykl spotkań z Zofią Stanecką, autorką książek dla dzieci seria z „Basią”, „Czytam sobie”, „Damą być” i wiele innych.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Cieplej w OSP Dąbrówka

01.10.2015

10:13

Beata

Cieplej w OSP Dąbrówka

   Czyn społeczny i oszczędność na stałe zapiszą się w historii budowy siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce. Strażacy oraz ochotnicy wspólną pracą realizują kolejne etapy rozwoju jednostki.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Konserwacja

01.10.2015

08:45

Beata

Konserwacja na Orliku

Po raz kolejny w tym roku Gmina Celestynów zadbała o konserwację kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Celestynowie. W miniony poniedziałek nawierzchnia boiska do piłki nożnej poddana została gruntownemu oczyszczeniu i przeczesaniu sztucznej murawy.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Pobiegli po zdrowie

28.09.2015

14:52

Beata

Ponad dwukilometrowy dystans przebiegli gimnazjaliści, uczniowie szkół średnich i dorośli podczas I Celestynowskiego Biegu Ulicznego, dla młodszych przewidziano trasę o długości 600 m. Tego dnia można było również skontrolować swoje podstawowe parametry życiowe. Ciśnienie nie jednej osobie podniósł mecz aktorzy-przedstawiciele przedsiębiorców oraz samorządowców.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Informacja dla rolników

25.09.2015

19:09

Beata

Wójt Gminy Celestynów informuje, iż w związku z potwierdzeniem wystąpienia suszy na terenie Gminy Celestynów zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wymiana kostki na Klonowej

23.09.2015

18:18

Beata

Trwa wymiana kostki betonowej na odcinku ul. Klonowej w Celestynowie. Mieszkańcy od wielu lat oczekiwali na naprawę tej ulicy.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ulica Osiecka doczekała się wreszcie remontu

23.09.2015

16:46

Beata

Ubytki i pęknięcia na ulicy Osieckiej w Celestynowie, które od lat utrudniały życie mieszkańców, już niedługo znikną. Na zlecenie gminy rozpoczęto prace remontowe ponad kilometrowego odcinka drogi.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ulica Prusa - kolejną drogą remontowaną w tym roku

22.09.2015

16:11

Beata

W ramach remontów dróg gminnych przyszedł czas na naprawę nawierzchni odcinka ulicy Prusa w Celestynowie. Ten odcinek nie był wcześniej utwardzony, mieszkańcy mieli trudności w dojeździe i dojściu do swoich posesji. Pracami objęto ok. 300 mb.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przedszkole w Celestynowie -coraz bliżej

22.09.2015

14:19

Beata

 

Gmina Celestynów w ubiegłym tygodniu ogłosiła przetarg na oczekiwaną na terenie gminy od wielu lat inwestycję – budowę  przedszkola samorządowego w Celestynowie. Termin składania ofert przez wykonawców upływa na początku października.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Konstrukcja dachowa już jest...

21.09.2015

18:39

Beata

W piątek 18 września, pracownicy referatu inwestycji z wójtem Witoldem Kwiatkowskim na czele, wizytowali salę gimnastyczną w Celestynowie. Zakończył się kolejny etap inwestycji dotyczący posadowienia więźby dachowej. Inspektor nadzoru budowlanego odebrał ten etap prac.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Biegniemy po zdrowie!

18.09.2015

13:04

Beata

Zapraszamy do udziału w I Celestynowskim Biegu Ulicznym. 27 września br. spotykamy się w Celestynowie, przy siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Po biegu mecz - gwiazdy telewizji vs przedsiębiorcy i samorządowcy.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenia pozostałe:

Dzień Ziemniaka

01.10.2015

13:07

Beata

 

Zaproszenie Na Dzień Ziemniaka

   Wszystkich, którym leży na sercu czyste i uporządkowane otoczenie, czyli wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez mieszkańców oczekiwaniom zapraszam do wspólnych porządków w naszej miejscowości.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Informacja

23.09.2015

13:06

Beata

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w sprawie odwołania od decyzji  Starosty Otwockiego nr 109/2015 z dnia 5 marca 2015 r., którą zatwierdzono projekt szcalenia gruntów wsi Regut w Gminie Celestynów o ogólnym obszarze 774,5662 ha.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wystawa

22.09.2015

15:11

Beata

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy Pani Jolanty Drawnel pn. "Na szkle malowane".

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Spotkanie upamiętniające

14.09.2015

15:11

Beata

Wstęp wolny na spotkanie upamiętniające

76 Rocznica zapaści ZSRR na Polskę oraz Obchody Dnia Sybiraka odbędą się już 16 września o 10.40 na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Celestynowie.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wycieczka autokarowa

14.09.2015

14:17

Beata

Lublin, Kozłówka, Majdanek

Do 1 października 2015 roku trwają zapisy na wycieczkę autokarową organizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie. Termin wyjazdu w historyczne miejsca zapanowano na 11 października w godzinach od godz. 07.00 do godz. 21.00

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zajęcia stałe

14.09.2015

13:59

Beata

Zapisy na zajęcia stałe

Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia stałe w roku szkolnym 2015/2016

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Witryna wiejska

14.09.2015

09:22

Beata

Zapraszamy do lektury

Redekcja portalu Witryny Wiejskiej zachęca mieszkańców do korzystania ze wsparcia dla aktywnych społeczności lokalnych. Oferujemy możliwość publikacji na łamach naszego portalu, ważnych informacji i ogłoszeń, które będą zgodne z tematyką i charakterem Witryny.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Gdzie ogłoszenia?

09.09.2015

18:31

Beata

W związku ze zbliżającymi się z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  przypominamy, że obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych można zamieszczać w wyznaczonych do tego miejscach.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

OGŁOSZENIE

08.09.2015

16:53

Beata

Informuję, że organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, które na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) mogą ubiegać się o dotację na realizację zadań publicznych stanowiących zadania własne gminy do 25 września br. powinny złożyć karty informacyjne przedsięwzięć planowanych do realizacji w przyszłym roku.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

STUDIA ZAOCZNE W INNOWACYJNEJ UCZELNI W OTWOCKU

07.09.2015

13:46

Beata

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku REKRUTACJA TRWA DO PAŹDZIERNIKA br.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Projekt, Hosting, CMS - Maxus Net Communications 2009

Strona główna  |  Mapa serwisu  | Kontakt