• image1
  • image2
  • image3
  • image2
  • image3
  • image1
  • image2
  • image3

CelestyNOWA szansa

13.12.200714:41

CCI Beata Przysowa

„Politycy mają skłonność do myślenia o następnych wyborach, a nie o następnym pokoleniu”, tak mawiał 40 Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan i miał w tym wiele racji. Idąc za jego opinią, również w polityce lokalnej powinniśmy skupiać się na efektach, które przekraczają okres jednej, czy nawet kilku kadencji.

Coraz lepiej widzę, że Gmina Celestynów posiada ogromny potencjał rozwojowy. Jest on zawarty zarówno w zdolnościach, pracowitości i energii mieszkańców, jak i walorach lokalizacyjnych i przyrodniczych.

W obliczu epoki emigracji zarobkowej i obumierania społecznego dużych obszarów kraju, Celestynów jawi się jako miejsce, które swoim klimatem i bliskością stolicy Polski tworzy znakomitą alternatywę do stałego osiedlenia się.

 

W coraz szybszym tempie rozrastają się osiedla domów jednorodzinnych, a każdy dzień przynosi nam nowych mieszkańców. Tej tendencji sprzyja wiele czynników, które szczegółowo opisuję poniżej, jak również  dobre prognozy na przyszłość.

 

Komunikacja - dobra komunikację zapewnia linia kolejowa z licznymi przystankami obsługiwana przez Koleje Mazowieckie. Ta linia od lat była i jest elementem przyciągającym potencjalnych mieszkańców. Ponadto rozwijają się połączenia przy udziale prywatnych linii autobusowych.

 

S17 – modernizacja drogi krajowej numer 17 i przekształcenie jej w drogę szybkiego ruchu oraz perspektywa powstania węzła komunikacyjnego w okolicach wsi Jatne, spowoduje   znaczne skrócenie czasu dojazdu do centrum Warszawy.

Na ten moment, jeszcze nie mamy ostatecznych decyzji co do czasu realizacji inwestycji, jednakże w obliczu współorganizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012  wraz z Ukrainą jest ona nieunikniona. Możemy być niemal pewni, że w przeciągu następnych lat ta droga powstanie.

 

Kanalizacja – jest to taki element infrastruktury, który powoduje nie tylko, ułatwienia życia mieszkańców ale także sprawia, że środowisko naturalne jest chronione. Dlatego też, inwestycja ta jest realizowana na terenie gminy Celestynów z dużym zaangażowaniem. W obecnym momencie realizowany jest etap IX w Celestynowie oraz XI etap w Pogorzeli Warszawskiej.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego – prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planami zagospodarowania przestrzennego są  zaawansowane. Jedynym hamulcem jest tutaj brak decyzji ze strony władz centralnych co do ostatecznego przebiegu  obwodnicy „Szosy Lubelskiej”. Dodatkowo w tym roku prowadzone są prace nad planem przestrzennego zagospodarowania osiedla „Leśna” w Pogorzeli Warszawskiej, gdzie w perspektywie może powstać duże osiedle mieszkaniowe.

 

Inwestycje- w mijającym roku oprócz kontynuacji budowy sieci kanalizacyjnej, która to inwestycja jest bardzo kapitałochłonnym przedsięwzięciem, realizowane są także mniejsze jednakże również ważne inwestycje, jak rozbudowa sieci wodociągowej (w szczególności we wsi Ponurzyca), remont Przedszkola w Starej Wsi, czy też bieżące remonty dróg, ustawianie tablic informacyjnych, remonty w jednostkach oświatowych, lub całkiem małe sprawy jak ustawienie lamp w różnych częściach gminy, uzupełnienie chodnika koło pawilonów GS, remont placu zabaw itp.

 

Plany na przyszłość – dużym przedsięwzięciem, na które jest spore zapotrzebowanie społeczne, to rozpoczęcie budowy nowego przedszkola w Celestynowie jak też wreszcie racjonalne i ostateczne zagospodarowanie prawie 4 hektarowego centrum Celestynowa. Realizując te duże i ważne przedsięwzięcia dla samego Celestynowa, należy także pamiętać o potrzebach inwestycyjnych ościennych wsi, zarówno tych bliskich, jak też położonych w większej odległości na obrzeżach gminy.

 

Możliwości rozwoju – potencjalnie gmina Celestynów ma bardzo duże szanse rozwoju drzemiące głównie w ilości terenów z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną, bez groźby naruszenia równowagi przyrodniczej i zachowania charakteru leśnego (ponad 60% lesistości gminy przy średniej krajowej 29%). Pespektywą są tutaj obszary takiej jak 9 hektarowy grunt położony obok Pol-Hotelu, gdzie w przyszłości mogłoby powstać osiedle mieszkaniowe oraz tereny położone w pobliżu wsi Regut, gdzie po zakończeniu procesu scalania gruntów zdolności rozwojowe tej wsi położonej przy drodze krajowej Nr 50 wzrosną w znaczny sposób. Zainteresowanie Gminą Celestynów wzrasta, na co wskazują rosnące ceny ziemi i liczni chętni do osiedlania się właśnie tutaj. 

 

 

                                                                                               Stefan Traczyk

                                                                                       Wójt Gminy Celestynów

 

WÓJT GMINY CELESTYNÓW

 

ogłasza

 

KONKURS NA „Jedynkowego Obywatela Gminy Celestynów”

 

§ 1

KOORDYNATOR KONKURSU: Wójt Gminy Celestynów Stefan Traczyk

 

§ 2

CEL KONKURSU:

Wyłonienie obywatela, który urodzi się lub też zamelduje się na terenie gminy Celestynów jako kolejny 11 111 obywatel tej gminy.

 

§ 3

UCZESTNICY KONKURSU:
1/ W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które od momentu ogłoszenia konkursu urodzą się lub zameldują się na terenie gminy Celestynów (w przypadku osób nieletnich, reprezentantem jest przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny).
2/ Z udziału w konkursie są wykluczeni członkowie jury wraz z rodzinami.

§ 4

ZASADY KONKURSU:

1/ Zwycięzcą konkursu będzie osoba, która zostanie zameldowana jako kolejny 11 111 obywatel gminy Celestynów.

2/ Pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich jak też członkowie jury, są zobligowani do momentu rozstrzygnięcia konkursu, do zachowania tajemnicy o ilości brakujących osób do pełnej liczby 11 111 obywateli.

3/ Konkurs będzie prowadzony w dniach od 26.11.2007 r. do momentu jego rozstrzygnięcia.

4/ Miejscem pracy i obrad jury jest Urząd Gminy Celestynów.

5/ Uczestnicy konkursu mogą się meldować osobiście lub tez za pośrednictwem uprawnionych przedstawicieli.

6/ Zwycięzca konkursu musi wyrazić zgodę na piśmie, na przetwarzanie swych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu wyłaniania zwycięzcy konkursu (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych – teks jednolity Dz.U. 2005 nr 108 poz. 909).

7/ Osoby, które nie spełnią warunków podanych w § 4 pkt. 6  będą automatycznie pomijane a zwycięzcą konkursu będzie kolejna osoba, która wyrazi taką zgodę.

 

§ 5

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

1/ Komisja Konkursowa (jury) powołana przez Wójta wyłoni zwycięzcę, który zostanie nagrodzony. Przekazanie nagrody nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora.

2/ Organizator nie przewiduje jakichkolwiek możliwości odwołania się od decyzji podjętych przez Komisję Konkursową.

3/ Wyniki konkursu zostaną przedstawione po jego rozstrzygnięciu na stronach internetowych Urzędu Gminy Celestynów, GOK oraz w prasie.

 

§ 6

NAGRODA:

1/ Nagrodą będzie tytuł „Jedynkowego Obywatela Gminy Celestynów”, statuetka oraz bon na zakupy w sklepach Spółdzielni Produkcyjno – Handlowej w Celestynowie.

2/ Wartość bonu wynosić będzie 1 111 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych).

 

 

                                                                                                           /-/ Stefan Traczyk

                                                                                                     Wójt Gminy Celestynów

Kalendarz wydarzeń:

Newsletter:

Przeczytaj także:

Z wizytą w przedszkolu

03.06.2015

13:03

Beata

Na początku czerwca Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski spotkał się roboczo z Wójtem Gminy Kołbiel Adamem Budytą. Jest to już kolejne spotkanie, odbudowujące nasze relacje z sąsiednią gminą, również w zakresie wymiany doświadczeń i współpracy. Tym razem wizytowane było nowo wybudowane przedszkole w Kołbieli.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Mamy już prawie 1000 głosów.

02.06.2015

10:25

Andrzej

Wszystkich życzliwych i chętnych prosimy o oddanie głosu na naszą gminną placówkę. Wspierajmy się wzajemnie :)

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Uwaga dzieci (i rodzice, i dziadkowie, i babcie)!

29.05.2015

09:50

Andrzej

Gmina Celestynów i Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Gminny Dzień Dziecka. W programie m. in. występy dzieci i uczniów, warsztaty, zawody i pokazy.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

I Spartakiada!

29.05.2015

09:43

Andrzej

Wójt Gminy Celestynów, Przewodniczący Rady Gminy Celestynów, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie mają zaszczyt zaprosić na pierwszą spartakiadę.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Europejski Uniwersytet Latający

28.05.2015

14:08

Andrzej

Jak zwiększyć zainteresowanie młodzieży tematyką unijną, wiedzę uczniów i uczennic na tematy związane z praktycznym wymiarem członkostwa Polski w UE? Na to pytanie odpowiedzi padły 22 maja w celestynowskim gimnazjum.


 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zapracujmy wszyscy na nowy plac zabaw w Celestynowie

27.05.2015

15:14

Andrzej

Stowarzyszenie "Aktywni dla Celestynowa" prosi Szanownych Państwa o głos w konkursie organizowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe "AVIVA" - TO DLA MNIE WAŻNE.

 

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Głosy na wagę boiska – głosuj na Regut

25.05.2015

19:28

Beata

Szkoła Podstawowa w Regucie ubiega się o atrakcyjne nagrody - od boiska przez sprzęt sportowy do zestawu farb do malowania szkoły. Od liczby uzyskanych głosów zależy czy je otrzyma. Tak więc, nie czekajmy tylko głosujmy!

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Krzyżyk jest mały, ale piękno niezmierne

23.05.2015

22:21

Andrzej

Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie zaprasza do obejrzenia wystawy prac wykonanych techniką haftu krzyżykowego* Zofii Wojdowicz. Wystawa znajduje się na parterze Urzędu Gminy w Celestynowie, potrwa do dnia 3 czerwca 2015 r. Zainteresowanych zapraszamy w godzinach pracy urzędu (poniedziałek: 9:00 - 17:00, wtorek - piątek: 8:00 - 16:00).

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zbiórka odpadów

22.05.2015

16:25

Beata

W najbliższych dniach na terenie gminy Celestynów odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrosprzętu.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bezkolizyjnie w ekspresową

15.05.2015

15:31

Beata

W związku z planowaną przebudową „trasy lubelskiej” i budowy węzła komunikacyjnego w Ostrowie w dniu wczorajszym z inicjatywy Wójta Gminy Celestynów Witolda Kwiatkowskiego odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z miejscowości Jatne, Dyzin, Ostrów, Ostrowik. Spotkanie miało min. na celu wypracowanie wspólnego stanowiska, co do przyjętego obecnie wariantu węzła, który będzie bardziej korzystny dla mieszkańców naszej gminy.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

300 kg/h (obranych ziemniaków)!

15.05.2015

09:08

Andrzej

Nie chodzi tu o bicie rekordów w obieraniu. Mało kto zresztą potrafiłby tego dokonać w godzinę. Ale z nową obieraczką w Szkole Podstawowej w Celestynowie to już zupełnie coś innego!

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Z pielgrzymką

14.05.2015

13:44

Andrzej

Na Ukrainie byłem już po raz drugi. Medialne doniesienia o wojnie na wschodzie docierają tu oczywiście, słychać o żołnierzach powołanych do wojska, tych którzy walczyli, ale w okolicach Lwowa panuje cisza i spokój, ludzie żyją swoimi sprawami i dniem codziennym.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kanalizacja - nowy epizod

14.05.2015

12:46

Andrzej

W dniu 08-04-2015 r. Gmina Celestynów podpisała umowę z wyłonionym w wyniku przetargu wykonawcą budowy przyłączy kanalizacyjnych - firmą Edwarda Wilczyńskiego ze Starej Iwicznej. W ramach umowy wykonawca ma wybudować 19 przyłączy kanalizacyjnych do posesji znajdujących się w zasięgu kanalizacji podciśnieniowej w ulicach Leśnej, Reguckiej, Podgórnej, Grabowej i Wiosennej.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

W Ponurzycy Rodzinami Grać w Siatkówkę Zamierzamy!

11.05.2015

11:43

Andrzej

Wiosną tego roku Centrum Edukacji i Aktywizacji Społecznej wystartowało z projektem „W Ponurzycy Rodzinami Grać w Siatkówkę Zamierzamy”.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kangur 2015 - laureat w kategorii „Maluch”

08.05.2015

15:43

Beata

Od ponad dwóch lat jestem na emeryturze, ale jak dawniej prowadzę zajęcia koła matematycznego w mojej Szkole Podstawowej im. batalionu „Zośka” w Celestynowie.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenia pozostałe:

Badania

02.06.2015

14:13

Andrzej

Zapraszamy na badania mammograficzne panie w wieku b50 - 69 lat, które w ciągu dwu ostatnich lat nie wykonywały bezpłatnego badania.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zaproszenie na warsztaty aktorskie

02.06.2015

12:11

Andrzej

Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty aktorskie, które poprowadzi profesor Stanisław Górka - od 1979 nauczyciel akademicki w PWST w Warszawie.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wybory ławników 2015

01.06.2015

15:18

Andrzej

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Gminy w Celestynowie w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zasady wydobywania piasku i żwiru przez osoby fizyczne na własne potrzeby

29.05.2015

11:22

Andrzej

Informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru na potrzeby własne osoby fizycznej.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

X edycja konkursu fotograficznego "Mazowsze bliskie sercu"

28.05.2015

14:38

Andrzej

Ruszyła X edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, patronatem artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami

28.05.2015

08:25

Beata

W związku z aktualizacją Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie podjął działania mające na celu przygotowanie strategii działań w gospodarce odpadami na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenie

27.05.2015

14:29

Beata

Wójt Gminy Celestynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie profilaktyki uzależnień oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Termin składania ofert upływa 18 czerwca 2015 r.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenie

25.05.2015

18:20

Beata

Wójt Gminy Celestynów informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Celestynowie, przy ul. Reguckiej 3, został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nr 4/2015 dotyczący nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Stara Wieś i Celestynów stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony.               

Program współpracy na 2016 rok

19.05.2015

10:48

Beata


Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 19 czerwca br.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

III Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego

18.05.2015

12:43

Beata

 

W dniu 4 września 2015 roku w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku odbędzie się III Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego. Organizatorami III Forum Gospodarczego są Starostwo Powiatowe w Otwocku, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi  w Józefowie oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku w ramach wspólnych działań w Klubie Nowej Gospodarki Powiatu Otwockiego.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Powiatowe targi edukacyjne w Regucie

15.05.2015

11:50

Andrzej

Już niedługo Szkoła Podstawowa w Regucie gościć będzie uczestników Powiatowego Forum Organizacji Edukacyjnych. Na terenie szkolnym odbędzie się piknik rodzinno – edukacyjny i Targi eduNGO Powiatu Otwockiego. Na imprezę zaplanowano w niedzielę, 14 czerwca 2015 r. o godz. 1600 zaprasza Fundacja Centrum Edukacji i Aktywizacji Społecznej z Ponurzycy.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenie

13.05.2015

16:11

Beata

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014, poz.1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Celestynów podaje do publicznej wiadomości ofertę Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Abba

13.05.2015

09:02

Andrzej

Wspólnota Ewangelizacyjna Abba zaprasza na Wieczór Uwielbienia Pana w Gliniance

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zaproszenie do szkół w Podbieli i Regucie

11.05.2015

14:24

Andrzej

Autorka opowie o swoich inspiracjach, książkach, które już napisała a być może i napisze.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zaproszenie na spotkanie autorskie

11.05.2015

14:07

Andrzej

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Celestynowie zapraszają na spotkanie z aktorem i podróżnikiem Tadeuszem Chudeckim.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zdobądź tytuł Kreatora miejsc pracy

08.05.2015

10:22

Beata

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej po raz drugi organizuje konkurs dla najlepszych pracodawców Kreator miejsc pracy. Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Dzień otwarty koszar

07.05.2015

15:32

Beata

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie zaprasza 8 maja 2015 r.  na Dzień otwarty koszar. W godzinach 9.00-13.00 dla przybyłych udostępniony zostanie: sprzęt wojskowy oraz wyposażenie medyczne żołnierzy, ambulatoria, sala wykladowa , kojce i sprzęt przeznaczony do szkolenia psów.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Masz 40 – 75 lat? Zgłoś się na bezpłatną mammografię!

05.05.2015

14:43

Andrzej

Wyjątkowa możliwość dla pań niekwalifikujących się do badania w ramach Programu finansowanego przez NFZ.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kanalizacja w Glinie i Celestynowie

04.05.2015

15:25

Andrzej

W Celestynowie oraz Glinie od kwietnia trwają prace nad dokumentacją projektowo-kosztorysową na dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej. Na opracowanie  dokumentacji Gmina Celestynów  otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 314.500,00 zł. Projektowanie dotyczy gminnej sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych i powiatowych.
czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zaproszenie na Noc Muzeów

04.05.2015

13:19

Andrzej

Zapraszamy na piknik historyczny w Otwocku Wielkim. Już od 16 maja zwiedzać bedzie można obóz wojskowy z XVII wieku, obejrzeć pokazy musztry i inscenizowaną potyczkę z wojskami szwedzkimi. W programie również wiele innych atrakcji.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Projekt, Hosting, CMS - Maxus Net Communications 2009

Strona główna  |  Mapa serwisu  | Kontakt