• image1
  • image2
  • image3
  • image2
  • image3
  • image1
  • image2
  • image3

CelestyNOWA szansa

13.12.200714:41

CCI Beata Przysowa

„Politycy mają skłonność do myślenia o następnych wyborach, a nie o następnym pokoleniu”, tak mawiał 40 Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan i miał w tym wiele racji. Idąc za jego opinią, również w polityce lokalnej powinniśmy skupiać się na efektach, które przekraczają okres jednej, czy nawet kilku kadencji.

Coraz lepiej widzę, że Gmina Celestynów posiada ogromny potencjał rozwojowy. Jest on zawarty zarówno w zdolnościach, pracowitości i energii mieszkańców, jak i walorach lokalizacyjnych i przyrodniczych.

W obliczu epoki emigracji zarobkowej i obumierania społecznego dużych obszarów kraju, Celestynów jawi się jako miejsce, które swoim klimatem i bliskością stolicy Polski tworzy znakomitą alternatywę do stałego osiedlenia się.

 

W coraz szybszym tempie rozrastają się osiedla domów jednorodzinnych, a każdy dzień przynosi nam nowych mieszkańców. Tej tendencji sprzyja wiele czynników, które szczegółowo opisuję poniżej, jak również  dobre prognozy na przyszłość.

 

Komunikacja - dobra komunikację zapewnia linia kolejowa z licznymi przystankami obsługiwana przez Koleje Mazowieckie. Ta linia od lat była i jest elementem przyciągającym potencjalnych mieszkańców. Ponadto rozwijają się połączenia przy udziale prywatnych linii autobusowych.

 

S17 – modernizacja drogi krajowej numer 17 i przekształcenie jej w drogę szybkiego ruchu oraz perspektywa powstania węzła komunikacyjnego w okolicach wsi Jatne, spowoduje   znaczne skrócenie czasu dojazdu do centrum Warszawy.

Na ten moment, jeszcze nie mamy ostatecznych decyzji co do czasu realizacji inwestycji, jednakże w obliczu współorganizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012  wraz z Ukrainą jest ona nieunikniona. Możemy być niemal pewni, że w przeciągu następnych lat ta droga powstanie.

 

Kanalizacja – jest to taki element infrastruktury, który powoduje nie tylko, ułatwienia życia mieszkańców ale także sprawia, że środowisko naturalne jest chronione. Dlatego też, inwestycja ta jest realizowana na terenie gminy Celestynów z dużym zaangażowaniem. W obecnym momencie realizowany jest etap IX w Celestynowie oraz XI etap w Pogorzeli Warszawskiej.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego – prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planami zagospodarowania przestrzennego są  zaawansowane. Jedynym hamulcem jest tutaj brak decyzji ze strony władz centralnych co do ostatecznego przebiegu  obwodnicy „Szosy Lubelskiej”. Dodatkowo w tym roku prowadzone są prace nad planem przestrzennego zagospodarowania osiedla „Leśna” w Pogorzeli Warszawskiej, gdzie w perspektywie może powstać duże osiedle mieszkaniowe.

 

Inwestycje- w mijającym roku oprócz kontynuacji budowy sieci kanalizacyjnej, która to inwestycja jest bardzo kapitałochłonnym przedsięwzięciem, realizowane są także mniejsze jednakże również ważne inwestycje, jak rozbudowa sieci wodociągowej (w szczególności we wsi Ponurzyca), remont Przedszkola w Starej Wsi, czy też bieżące remonty dróg, ustawianie tablic informacyjnych, remonty w jednostkach oświatowych, lub całkiem małe sprawy jak ustawienie lamp w różnych częściach gminy, uzupełnienie chodnika koło pawilonów GS, remont placu zabaw itp.

 

Plany na przyszłość – dużym przedsięwzięciem, na które jest spore zapotrzebowanie społeczne, to rozpoczęcie budowy nowego przedszkola w Celestynowie jak też wreszcie racjonalne i ostateczne zagospodarowanie prawie 4 hektarowego centrum Celestynowa. Realizując te duże i ważne przedsięwzięcia dla samego Celestynowa, należy także pamiętać o potrzebach inwestycyjnych ościennych wsi, zarówno tych bliskich, jak też położonych w większej odległości na obrzeżach gminy.

 

Możliwości rozwoju – potencjalnie gmina Celestynów ma bardzo duże szanse rozwoju drzemiące głównie w ilości terenów z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną, bez groźby naruszenia równowagi przyrodniczej i zachowania charakteru leśnego (ponad 60% lesistości gminy przy średniej krajowej 29%). Pespektywą są tutaj obszary takiej jak 9 hektarowy grunt położony obok Pol-Hotelu, gdzie w przyszłości mogłoby powstać osiedle mieszkaniowe oraz tereny położone w pobliżu wsi Regut, gdzie po zakończeniu procesu scalania gruntów zdolności rozwojowe tej wsi położonej przy drodze krajowej Nr 50 wzrosną w znaczny sposób. Zainteresowanie Gminą Celestynów wzrasta, na co wskazują rosnące ceny ziemi i liczni chętni do osiedlania się właśnie tutaj. 

 

 

                                                                                               Stefan Traczyk

                                                                                       Wójt Gminy Celestynów

 

WÓJT GMINY CELESTYNÓW

 

ogłasza

 

KONKURS NA „Jedynkowego Obywatela Gminy Celestynów”

 

§ 1

KOORDYNATOR KONKURSU: Wójt Gminy Celestynów Stefan Traczyk

 

§ 2

CEL KONKURSU:

Wyłonienie obywatela, który urodzi się lub też zamelduje się na terenie gminy Celestynów jako kolejny 11 111 obywatel tej gminy.

 

§ 3

UCZESTNICY KONKURSU:
1/ W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które od momentu ogłoszenia konkursu urodzą się lub zameldują się na terenie gminy Celestynów (w przypadku osób nieletnich, reprezentantem jest przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny).
2/ Z udziału w konkursie są wykluczeni członkowie jury wraz z rodzinami.

§ 4

ZASADY KONKURSU:

1/ Zwycięzcą konkursu będzie osoba, która zostanie zameldowana jako kolejny 11 111 obywatel gminy Celestynów.

2/ Pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich jak też członkowie jury, są zobligowani do momentu rozstrzygnięcia konkursu, do zachowania tajemnicy o ilości brakujących osób do pełnej liczby 11 111 obywateli.

3/ Konkurs będzie prowadzony w dniach od 26.11.2007 r. do momentu jego rozstrzygnięcia.

4/ Miejscem pracy i obrad jury jest Urząd Gminy Celestynów.

5/ Uczestnicy konkursu mogą się meldować osobiście lub tez za pośrednictwem uprawnionych przedstawicieli.

6/ Zwycięzca konkursu musi wyrazić zgodę na piśmie, na przetwarzanie swych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu wyłaniania zwycięzcy konkursu (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych – teks jednolity Dz.U. 2005 nr 108 poz. 909).

7/ Osoby, które nie spełnią warunków podanych w § 4 pkt. 6  będą automatycznie pomijane a zwycięzcą konkursu będzie kolejna osoba, która wyrazi taką zgodę.

 

§ 5

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

1/ Komisja Konkursowa (jury) powołana przez Wójta wyłoni zwycięzcę, który zostanie nagrodzony. Przekazanie nagrody nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora.

2/ Organizator nie przewiduje jakichkolwiek możliwości odwołania się od decyzji podjętych przez Komisję Konkursową.

3/ Wyniki konkursu zostaną przedstawione po jego rozstrzygnięciu na stronach internetowych Urzędu Gminy Celestynów, GOK oraz w prasie.

 

§ 6

NAGRODA:

1/ Nagrodą będzie tytuł „Jedynkowego Obywatela Gminy Celestynów”, statuetka oraz bon na zakupy w sklepach Spółdzielni Produkcyjno – Handlowej w Celestynowie.

2/ Wartość bonu wynosić będzie 1 111 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych).

 

 

                                                                                                           /-/ Stefan Traczyk

                                                                                                     Wójt Gminy Celestynów

Kalendarz wydarzeń:

Newsletter:

Przeczytaj także:

PROGRAM STYPENDIALNY

26.08.2016

14:51

Andrzej

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2016/2017

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Gminne Dożynki

26.08.2016

08:28

Andrzej

W niedzielę (28 sierpnia 2016r.) w Dąbrówce , na placu przy OSP (ul. Strażacka 5) odbędą się gminne dożynki.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wyprawka szkolna

19.08.2016

16:17

Andrzej

Wójt Gminy Celestynów uprzejmie informuje, że do 12 września br. w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Celestynów – przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2016/2017 zgodnie z projektem Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Rozpoczęto II turę remontów dróg

18.08.2016

15:26

Andrzej

 

Pracami na ul. Pogorzelskiej rozpoczęto zaplanowane remonty gminnych dróg.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Asfalt na powiatowej

17.08.2016

11:32

Andrzej

 
Pierwsza warstwa asfaltu została położona.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Święto gminy 14 sierpnia 2016

16.08.2016

15:36

Andrzej

 

Gminny Ośrodek Kultury projektując scenariusz obchodów Dnia Gminy Celestynów wymyślił, by to święto było od początku do końca rodzinnym piknikiem kabaretowo-muzycznym. 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wybory uzupełniające w Celestynowie - wyniki.

11.08.2016

12:20

Andrzej

 

W dniu 7 sierpnia br. w okręgu wyborczym nr. 7 w Celestynowie odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Celestynów.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kolejna ulica po przebudowie - Ogrodowa w Pogorzeli

11.08.2016

09:33

Andrzej

 

 

10 sierpnia wójt Witold Kwiatkowski, wraz z radnymi i pracownikami urzędu, przekazali mieszkańcom Pogorzeli Warszawskiej przebudowaną ulicę Ogrodową.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kwiatowa w Glinie przebudowana

10.08.2016

11:57

Andrzej

 

Mieszkańcy Gliny powitali 9 sierpnia wójta Witolda Kwiatkowskiego, towarzyszących mu radnych i pracowników urzędu gminy na przebudowanej ul. Kwiatowej.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ul. Leśna odebrana

10.08.2016

11:27

Andrzej

 

Przebudowa ul. Leśnej w Celestynowie – na odcinku od ul. Osieckiej do ul. Reguckiej dobiegła końca.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Początek największego projektu Gminy

09.08.2016

13:50

Andrzej

 

Gmina Celestynów w sierpniu tego roku złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie budowy kanalizacji na 42 mln złotych.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenia pozostałe:

Szósta edycja konkursu

25.08.2016

09:45

Andrzej

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz szósty ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Dożynki Województwa Mazowieckiego 2016

25.08.2016

08:51

Andrzej

 

Obchody święta plonów, po skończeniu prac polowych, to jeden z najpiękniejszych dni w kalendarzu staropolskich obrzędów rolniczych.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Narodowe czytanie i kino plenerowe

23.08.2016

15:23

Andrzej

 

Biblioteka Publiczna w Celestynowie 03.09.2016 r. (sobota) o godz. 18.30 zaprasza na plac przed Urzędem Gminy w Celestynowie.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Z PSEM NA ZAKUPACH W FERIO WAWER

22.08.2016

13:53

Andrzej

Rodzinne Centrum Handlowe Ferio z warszawskiego Wawra, prężnie zarządzane przez firmę Savills, przywiązuje bardzo dużą wagę do współpracy z lokalną społecznością. Swoją kolejną inicjatywę kieruje do właścicieli i miłośników psów.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

22.08.2016

11:40

Andrzej

Do 29 sierpnia br. można oddawać głosy na Karczew, który ponownie startuje w konkursie na najładniej ukwiecone miasto.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie zaprasza na Kaszuby

17.08.2016

12:09

Andrzej

 Od 9-11 września 2016 roku będzie trwała wycieczka autokarowa na Kaszuby

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Dożynki Województwa Mazowieckiego

17.08.2016

09:24

Andrzej

W tym roku Dożynki Województwa Mazowieckiego odbędą się 4 września w Otwocku, na stadionie Otwockiego Klubu Sportowego. Święto plonów organizują: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiat Otwocki i miasto Otwock.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Dzień Sportu i Rodziny w Józefowie

12.08.2016

09:40

Andrzej

 

 

3 września w Józefowie odbędzie się Dzień Sportu i Rodziny „LGD Natura i Kultura”.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

14 sierpnia – Dzień Celestynowa z EXAITED

12.08.2016

08:24

Andrzej

 

 

 

Autorski projekt muzyczny Agnieszki Drewnickiej i Tomasza Sidoruka.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

14 sierpnia – Dzień z De Mono

09.08.2016

15:43

Andrzej

 


 

 

O godz.20.45 zespół zagra dla nas swoje największe przeboje.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

14 sierpnia – Dzień Celestynowa – SAMI

08.08.2016

15:22

Andrzej

 

 

 

O godz. 19.00, w niedzielę usłyszymy zespół SAMI​.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Regut znów gościł pątników

08.08.2016

15:06

Andrzej

 

Mieszkańcy Reguta już po raz 26 gościli i nocowali pielgrzymów z diecezji drohiczyńskiej.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Dzień Gminy - Świdermajer Orkiestra

05.08.2016

15:11

Andrzej

 

Folk-rockowa grupa Świdermajer Orkiestra zaraża pozytywną energią i uśmiechem. Nas 14 sierpnia o godz. 17.30

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

14 sierpnia - Dzień Gminy Celestynów - Grzegorz Wilk

04.08.2016

10:30

Andrzej

 

14 sierpnia – na Dniu Gminy Celestynów o godz. 17.00 i 18.30 zaśpiewa dla nas Grzegorz Wilk.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

VIII edycja Konkursu Innowator Mazowsza

03.08.2016

11:36

Andrzej

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego z wielką przyjemnością ogłosił VIII edycję Konkursu Innowator Mazowsza z nagrodami dla ludzi nauki i firm o nowatorskim podejściu do gospodarki, którzy zmieniają oblicze mazowieckiej gospodarki.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Dzień Gminy – Katarzyna i Cezary Żak

02.08.2016

14:12

Andrzej

 

14 sierpnia - na Dniu Gminy Celestynów o godz. 16.10 swoimi talentami aktorskimi zabawi nas aktorskie małżeństwo.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Projekt, Hosting, CMS - Maxus Net Communications 2009

Strona główna  |  Mapa serwisu  | Kontakt