• image1
  • image2
  • image3
  • image2
  • image3
  • image1
  • image2
  • image3

CelestyNOWA szansa

13.12.200714:41

CCI Beata Przysowa

„Politycy mają skłonność do myślenia o następnych wyborach, a nie o następnym pokoleniu”, tak mawiał 40 Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan i miał w tym wiele racji. Idąc za jego opinią, również w polityce lokalnej powinniśmy skupiać się na efektach, które przekraczają okres jednej, czy nawet kilku kadencji.

Coraz lepiej widzę, że Gmina Celestynów posiada ogromny potencjał rozwojowy. Jest on zawarty zarówno w zdolnościach, pracowitości i energii mieszkańców, jak i walorach lokalizacyjnych i przyrodniczych.

W obliczu epoki emigracji zarobkowej i obumierania społecznego dużych obszarów kraju, Celestynów jawi się jako miejsce, które swoim klimatem i bliskością stolicy Polski tworzy znakomitą alternatywę do stałego osiedlenia się.

 

W coraz szybszym tempie rozrastają się osiedla domów jednorodzinnych, a każdy dzień przynosi nam nowych mieszkańców. Tej tendencji sprzyja wiele czynników, które szczegółowo opisuję poniżej, jak również  dobre prognozy na przyszłość.

 

Komunikacja - dobra komunikację zapewnia linia kolejowa z licznymi przystankami obsługiwana przez Koleje Mazowieckie. Ta linia od lat była i jest elementem przyciągającym potencjalnych mieszkańców. Ponadto rozwijają się połączenia przy udziale prywatnych linii autobusowych.

 

S17 – modernizacja drogi krajowej numer 17 i przekształcenie jej w drogę szybkiego ruchu oraz perspektywa powstania węzła komunikacyjnego w okolicach wsi Jatne, spowoduje   znaczne skrócenie czasu dojazdu do centrum Warszawy.

Na ten moment, jeszcze nie mamy ostatecznych decyzji co do czasu realizacji inwestycji, jednakże w obliczu współorganizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012  wraz z Ukrainą jest ona nieunikniona. Możemy być niemal pewni, że w przeciągu następnych lat ta droga powstanie.

 

Kanalizacja – jest to taki element infrastruktury, który powoduje nie tylko, ułatwienia życia mieszkańców ale także sprawia, że środowisko naturalne jest chronione. Dlatego też, inwestycja ta jest realizowana na terenie gminy Celestynów z dużym zaangażowaniem. W obecnym momencie realizowany jest etap IX w Celestynowie oraz XI etap w Pogorzeli Warszawskiej.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego – prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planami zagospodarowania przestrzennego są  zaawansowane. Jedynym hamulcem jest tutaj brak decyzji ze strony władz centralnych co do ostatecznego przebiegu  obwodnicy „Szosy Lubelskiej”. Dodatkowo w tym roku prowadzone są prace nad planem przestrzennego zagospodarowania osiedla „Leśna” w Pogorzeli Warszawskiej, gdzie w perspektywie może powstać duże osiedle mieszkaniowe.

 

Inwestycje- w mijającym roku oprócz kontynuacji budowy sieci kanalizacyjnej, która to inwestycja jest bardzo kapitałochłonnym przedsięwzięciem, realizowane są także mniejsze jednakże również ważne inwestycje, jak rozbudowa sieci wodociągowej (w szczególności we wsi Ponurzyca), remont Przedszkola w Starej Wsi, czy też bieżące remonty dróg, ustawianie tablic informacyjnych, remonty w jednostkach oświatowych, lub całkiem małe sprawy jak ustawienie lamp w różnych częściach gminy, uzupełnienie chodnika koło pawilonów GS, remont placu zabaw itp.

 

Plany na przyszłość – dużym przedsięwzięciem, na które jest spore zapotrzebowanie społeczne, to rozpoczęcie budowy nowego przedszkola w Celestynowie jak też wreszcie racjonalne i ostateczne zagospodarowanie prawie 4 hektarowego centrum Celestynowa. Realizując te duże i ważne przedsięwzięcia dla samego Celestynowa, należy także pamiętać o potrzebach inwestycyjnych ościennych wsi, zarówno tych bliskich, jak też położonych w większej odległości na obrzeżach gminy.

 

Możliwości rozwoju – potencjalnie gmina Celestynów ma bardzo duże szanse rozwoju drzemiące głównie w ilości terenów z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną, bez groźby naruszenia równowagi przyrodniczej i zachowania charakteru leśnego (ponad 60% lesistości gminy przy średniej krajowej 29%). Pespektywą są tutaj obszary takiej jak 9 hektarowy grunt położony obok Pol-Hotelu, gdzie w przyszłości mogłoby powstać osiedle mieszkaniowe oraz tereny położone w pobliżu wsi Regut, gdzie po zakończeniu procesu scalania gruntów zdolności rozwojowe tej wsi położonej przy drodze krajowej Nr 50 wzrosną w znaczny sposób. Zainteresowanie Gminą Celestynów wzrasta, na co wskazują rosnące ceny ziemi i liczni chętni do osiedlania się właśnie tutaj. 

 

 

                                                                                               Stefan Traczyk

                                                                                       Wójt Gminy Celestynów

 

WÓJT GMINY CELESTYNÓW

 

ogłasza

 

KONKURS NA „Jedynkowego Obywatela Gminy Celestynów”

 

§ 1

KOORDYNATOR KONKURSU: Wójt Gminy Celestynów Stefan Traczyk

 

§ 2

CEL KONKURSU:

Wyłonienie obywatela, który urodzi się lub też zamelduje się na terenie gminy Celestynów jako kolejny 11 111 obywatel tej gminy.

 

§ 3

UCZESTNICY KONKURSU:
1/ W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które od momentu ogłoszenia konkursu urodzą się lub zameldują się na terenie gminy Celestynów (w przypadku osób nieletnich, reprezentantem jest przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny).
2/ Z udziału w konkursie są wykluczeni członkowie jury wraz z rodzinami.

§ 4

ZASADY KONKURSU:

1/ Zwycięzcą konkursu będzie osoba, która zostanie zameldowana jako kolejny 11 111 obywatel gminy Celestynów.

2/ Pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich jak też członkowie jury, są zobligowani do momentu rozstrzygnięcia konkursu, do zachowania tajemnicy o ilości brakujących osób do pełnej liczby 11 111 obywateli.

3/ Konkurs będzie prowadzony w dniach od 26.11.2007 r. do momentu jego rozstrzygnięcia.

4/ Miejscem pracy i obrad jury jest Urząd Gminy Celestynów.

5/ Uczestnicy konkursu mogą się meldować osobiście lub tez za pośrednictwem uprawnionych przedstawicieli.

6/ Zwycięzca konkursu musi wyrazić zgodę na piśmie, na przetwarzanie swych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu wyłaniania zwycięzcy konkursu (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych – teks jednolity Dz.U. 2005 nr 108 poz. 909).

7/ Osoby, które nie spełnią warunków podanych w § 4 pkt. 6  będą automatycznie pomijane a zwycięzcą konkursu będzie kolejna osoba, która wyrazi taką zgodę.

 

§ 5

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

1/ Komisja Konkursowa (jury) powołana przez Wójta wyłoni zwycięzcę, który zostanie nagrodzony. Przekazanie nagrody nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora.

2/ Organizator nie przewiduje jakichkolwiek możliwości odwołania się od decyzji podjętych przez Komisję Konkursową.

3/ Wyniki konkursu zostaną przedstawione po jego rozstrzygnięciu na stronach internetowych Urzędu Gminy Celestynów, GOK oraz w prasie.

 

§ 6

NAGRODA:

1/ Nagrodą będzie tytuł „Jedynkowego Obywatela Gminy Celestynów”, statuetka oraz bon na zakupy w sklepach Spółdzielni Produkcyjno – Handlowej w Celestynowie.

2/ Wartość bonu wynosić będzie 1 111 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych).

 

 

                                                                                                           /-/ Stefan Traczyk

                                                                                                     Wójt Gminy Celestynów

Kalendarz wydarzeń:

Pon
Wt
Śr
Czw
Pt
Sob
Nd
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Newsletter:

Przeczytaj także:

e-Celestynka

30.09.2016

13:46

Andrzej

Wrześniowy numer „Celestynki” jest tematycznie zróżnicowany. Zawiera m.in. relacje z zawodów strażackich jednostek gminnych OSP, informacje o inwestycjach drogowych i postępie prac budowlanych sali gimnastycznej, na otwarcie której czeka młodzież szkolna i mieszkańcy gminy.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Gaudeamus seniorów

27.09.2016

16:01

Andrzej

24 września Członkowie Celestynowskiego Koła Studenckiego Seniorów rozpoczęli swój rok akademicki. Gminny Ośrodek Kultury, pełniący także rolę Alma Mater, przygotował dla studentów na pożegnanie wakacji koncert „Wspomnienie Eugeniusza Bodo” w wykonaniu krakowskiego artysty Krzysztofa Bigaja.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Remont na Żabiej

23.09.2016

14:36

Andrzej

Jeszcze kilka dni remontu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Jesienne remonty dróg w Celestynowie – część II

22.09.2016

09:45

Andrzej

Ulica Wrzosowa i Ludowa po remoncie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Druga tura remontów dróg gminnych ruszyła pełną parą

15.09.2016

15:57

Andrzej

Dzięki dodatkowym środkom, jakie udało się uzyskać z racjonalizacji wydatków oraz uzyskania dodatkowych dochodów, do ponad 30 odcinków dróg wyremontowanych wiosną, dokładamy kolejne 9 dróg, które we wrześniu są remontowane.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kontynuacja modernizacji drogi do Otwocka w 2017 r.!

14.09.2016

15:43

Andrzej

Informujemy, że na rok 2017 planowana jest dalsza przebudowa drogi powiatowej na odcinku od Pol-Hotu do ul. Narutowicza w Śródborowie. Po tym jak Gmina Celestynów na sesji w dniu 7 września 2016 roku podjęła uchwałę o współpracy z powiatem i miastem Otwock, podobne uchwały przyjęte zostały 9 września br. przez miasto Otwock, a 13 września br. przez Powiat Otwocki.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Odwodnienie Domu Nauczyciela w Celestynowie

14.09.2016

15:39

Andrzej

Rozpoczęły się prace przy odwodnieniu Domu Nauczyciela przy ul. Wrzosowej w Celestynowie. Prace prowadzone są na zlecenie Gospodarki Komunalnej w Celestynowie, która administruje budynkiem.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zasłużeni dla rolnictwa

06.09.2016

09:56

Andrzej

Wśród odznaczonych, 4 września 2016 r., na Dożynkach Województwa Mazowieckiego w Otwocku honorową odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa” znalazło się sześciu mieszkańców Gminy Celestynów. Odznaczenie odebrali z rąk marszałka województwa Adama Struzika.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Celestynka

05.09.2016

16:59

Andrzej

a w niej m.in: bitwa na reguckiej łące, największy projekt w historii Gminy i drogi po modernizacji.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Strażackie zawody

05.09.2016

11:18

Andrzej

Wszystkie jednostki gminy Celestynów OSP stawiły się 3 września na boisku CKS Sokół w Lasku, by wziąć udział w dorocznych zawodach sprawnościowych.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przebudowa drogi do Otwocka zakończona

01.09.2016

09:16

Andrzej

 

Kilka dni przed planowanym terminem oddania drogi powiatowej kierowcy już mogli z niej korzystać.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Sesja Rady Gminy Celestynów

31.08.2016

11:38

Andrzej

7 września 2016 r. (środa) o godz. 16:30 w świetlicy Szkoły Podstawowej w Celestynowie odbędzie się  XVIII Sesja Rady Gminy Celestynów kadencji 2014/2018.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenia pozostałe:

16 października – bieg na orientację

30.09.2016

12:20

Andrzej

Klub Sportowy OK!SPORT na najbliższy bieg wyznaczył lasy położone na południe od Warszawy.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego

29.09.2016

10:38

Andrzej

Marszałek Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentujących mazowiecki III sektor. Kandydatury można zgłaszać do dnia 7 października 2016 r.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Spotkania informacyjne

28.09.2016

09:09

Andrzej

Przedstawienie możliwości pozyskania środków finansowych na realizację projektów w zakresie: rozwoju przedsiębiorczości, wzmacniania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa lokalnego, budowy lub przebudowy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Informacja

26.09.2016

15:47

Andrzej

Wójt Gminy Celestynów informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Celestynowie, przy ul. Reguckiej 3, został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nr 6/2016 dotyczący nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Glina, Ostrów i Stara Wieś, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony.

Bezpieczny piknik w Regucie

26.09.2016

10:18

Andrzej

Na stadionie RKS BÓR Regut w sobotę 24 września odbył się „Bezpieczny piknik”.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Akcja prewencyjna KRUS - u.

22.09.2016

15:33

Andrzej

Jesienią odblaski mogą uratować życie.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

II edycja programu stypendialnego

20.09.2016

15:15

Andrzej

Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią Biedronka uruchomił stypendium dla młodych, zdolnych sportowców.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zaproszenie na szkolenie

16.09.2016

14:27

Andrzej

Urząd Gminy zaprasza sprzedawców napojów alkoholowych.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

24 września wszyscy seniorzy zaproszeni

15.09.2016

08:37

Andrzej

Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie zaprasza Seniorów i sympatyków gminy Celestynów na Spotkanie Klubu Dojrzałego Człowieka.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

GOK ogłasza nabór dla Seniorów

13.09.2016

14:37

Andrzej

Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie ogłasza nabór uczestników do Celestynowskiego Koła Studenckiego dla Seniorów.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nowe wzory dla organizacji pozarządowych

12.09.2016

15:01

Andrzej

Od 3 września br. obowiązują nowe wzory ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przerwa w dostawie wody - Lasek

12.09.2016

10:19

Andrzej

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informauje, że w dniu dzisiejszym (12.09.2016 r.) w godz. 10:00-15:00 w miejscowości Lasek nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana budową przyłącza wodociągowego. Za utudnienia przepraszamy.

„Smoleńsk” w Cinema City w Warszawie

09.09.2016

14:50

Andrzej

01.10.2016 r. (sobota) Gminny Ośrodek Kultury organizuje wyjazd do kina na „Smoleńsk” w reżyserii Antoniego Krauze.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

22 września dniem bez samochodu

09.09.2016

09:30

Andrzej

Dwunasty rok z rzędu, będziemy obchodzić w Polsce „Dzień bez samochodu”.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenie

07.09.2016

11:37

Andrzej

Informuję, że organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, które na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) mogą ubiegać się o dotację na realizację zadań publicznych stanowiących zadania własne gminy do 25 września 2016 r. powinny złożyć karty informacyjne przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2017 roku.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zaproszenie

06.09.2016

10:45

Andrzej

Przedstawicieli organizacji pozarządowych zapraszamy 8 września 2016 r. o godz. 18:00 na spotkanie z Wójtem Gminy Celestynów. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy w Celestynowie.

Bezpieczny Piknik

05.09.2016

15:33

Andrzej

24 września o godz. 10.00 na boisku w Regucie (ul. Turystyczna) odbędzie się impreza poświęcona bezpieczeństwu.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

05.09.2016

13:43

Andrzej

To nowoczesne narzędzie informatyczne będące kluczowym elementem procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Jutro Narodowe Czytanie i kino plenerowe

02.09.2016

08:32

Andrzej

 

Biblioteka Publiczna w Celestynowie 03.09.2016 r. (sobota) o godz. 18.30 zaprasza na Narodowe czytanie i kino plenerowe.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury

01.09.2016

15:13

Andrzej

GOK w Celestynowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia stałe. Liczba miejsc ograniczona.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Projekt, Hosting, CMS - Maxus Net Communications 2009

Strona główna  |  Mapa serwisu  | Kontakt