• image1
  • image2
  • image3
  • image2
  • image3
  • image1
  • image2
  • image3

CelestyNOWA szansa

13.12.200714:41

CCI Beata Przysowa

„Politycy mają skłonność do myślenia o następnych wyborach, a nie o następnym pokoleniu”, tak mawiał 40 Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan i miał w tym wiele racji. Idąc za jego opinią, również w polityce lokalnej powinniśmy skupiać się na efektach, które przekraczają okres jednej, czy nawet kilku kadencji.

Coraz lepiej widzę, że Gmina Celestynów posiada ogromny potencjał rozwojowy. Jest on zawarty zarówno w zdolnościach, pracowitości i energii mieszkańców, jak i walorach lokalizacyjnych i przyrodniczych.

W obliczu epoki emigracji zarobkowej i obumierania społecznego dużych obszarów kraju, Celestynów jawi się jako miejsce, które swoim klimatem i bliskością stolicy Polski tworzy znakomitą alternatywę do stałego osiedlenia się.

 

W coraz szybszym tempie rozrastają się osiedla domów jednorodzinnych, a każdy dzień przynosi nam nowych mieszkańców. Tej tendencji sprzyja wiele czynników, które szczegółowo opisuję poniżej, jak również  dobre prognozy na przyszłość.

 

Komunikacja - dobra komunikację zapewnia linia kolejowa z licznymi przystankami obsługiwana przez Koleje Mazowieckie. Ta linia od lat była i jest elementem przyciągającym potencjalnych mieszkańców. Ponadto rozwijają się połączenia przy udziale prywatnych linii autobusowych.

 

S17 – modernizacja drogi krajowej numer 17 i przekształcenie jej w drogę szybkiego ruchu oraz perspektywa powstania węzła komunikacyjnego w okolicach wsi Jatne, spowoduje   znaczne skrócenie czasu dojazdu do centrum Warszawy.

Na ten moment, jeszcze nie mamy ostatecznych decyzji co do czasu realizacji inwestycji, jednakże w obliczu współorganizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012  wraz z Ukrainą jest ona nieunikniona. Możemy być niemal pewni, że w przeciągu następnych lat ta droga powstanie.

 

Kanalizacja – jest to taki element infrastruktury, który powoduje nie tylko, ułatwienia życia mieszkańców ale także sprawia, że środowisko naturalne jest chronione. Dlatego też, inwestycja ta jest realizowana na terenie gminy Celestynów z dużym zaangażowaniem. W obecnym momencie realizowany jest etap IX w Celestynowie oraz XI etap w Pogorzeli Warszawskiej.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego – prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planami zagospodarowania przestrzennego są  zaawansowane. Jedynym hamulcem jest tutaj brak decyzji ze strony władz centralnych co do ostatecznego przebiegu  obwodnicy „Szosy Lubelskiej”. Dodatkowo w tym roku prowadzone są prace nad planem przestrzennego zagospodarowania osiedla „Leśna” w Pogorzeli Warszawskiej, gdzie w perspektywie może powstać duże osiedle mieszkaniowe.

 

Inwestycje- w mijającym roku oprócz kontynuacji budowy sieci kanalizacyjnej, która to inwestycja jest bardzo kapitałochłonnym przedsięwzięciem, realizowane są także mniejsze jednakże również ważne inwestycje, jak rozbudowa sieci wodociągowej (w szczególności we wsi Ponurzyca), remont Przedszkola w Starej Wsi, czy też bieżące remonty dróg, ustawianie tablic informacyjnych, remonty w jednostkach oświatowych, lub całkiem małe sprawy jak ustawienie lamp w różnych częściach gminy, uzupełnienie chodnika koło pawilonów GS, remont placu zabaw itp.

 

Plany na przyszłość – dużym przedsięwzięciem, na które jest spore zapotrzebowanie społeczne, to rozpoczęcie budowy nowego przedszkola w Celestynowie jak też wreszcie racjonalne i ostateczne zagospodarowanie prawie 4 hektarowego centrum Celestynowa. Realizując te duże i ważne przedsięwzięcia dla samego Celestynowa, należy także pamiętać o potrzebach inwestycyjnych ościennych wsi, zarówno tych bliskich, jak też położonych w większej odległości na obrzeżach gminy.

 

Możliwości rozwoju – potencjalnie gmina Celestynów ma bardzo duże szanse rozwoju drzemiące głównie w ilości terenów z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną, bez groźby naruszenia równowagi przyrodniczej i zachowania charakteru leśnego (ponad 60% lesistości gminy przy średniej krajowej 29%). Pespektywą są tutaj obszary takiej jak 9 hektarowy grunt położony obok Pol-Hotelu, gdzie w przyszłości mogłoby powstać osiedle mieszkaniowe oraz tereny położone w pobliżu wsi Regut, gdzie po zakończeniu procesu scalania gruntów zdolności rozwojowe tej wsi położonej przy drodze krajowej Nr 50 wzrosną w znaczny sposób. Zainteresowanie Gminą Celestynów wzrasta, na co wskazują rosnące ceny ziemi i liczni chętni do osiedlania się właśnie tutaj. 

 

 

                                                                                               Stefan Traczyk

                                                                                       Wójt Gminy Celestynów

 

WÓJT GMINY CELESTYNÓW

 

ogłasza

 

KONKURS NA „Jedynkowego Obywatela Gminy Celestynów”

 

§ 1

KOORDYNATOR KONKURSU: Wójt Gminy Celestynów Stefan Traczyk

 

§ 2

CEL KONKURSU:

Wyłonienie obywatela, który urodzi się lub też zamelduje się na terenie gminy Celestynów jako kolejny 11 111 obywatel tej gminy.

 

§ 3

UCZESTNICY KONKURSU:
1/ W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które od momentu ogłoszenia konkursu urodzą się lub zameldują się na terenie gminy Celestynów (w przypadku osób nieletnich, reprezentantem jest przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny).
2/ Z udziału w konkursie są wykluczeni członkowie jury wraz z rodzinami.

§ 4

ZASADY KONKURSU:

1/ Zwycięzcą konkursu będzie osoba, która zostanie zameldowana jako kolejny 11 111 obywatel gminy Celestynów.

2/ Pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich jak też członkowie jury, są zobligowani do momentu rozstrzygnięcia konkursu, do zachowania tajemnicy o ilości brakujących osób do pełnej liczby 11 111 obywateli.

3/ Konkurs będzie prowadzony w dniach od 26.11.2007 r. do momentu jego rozstrzygnięcia.

4/ Miejscem pracy i obrad jury jest Urząd Gminy Celestynów.

5/ Uczestnicy konkursu mogą się meldować osobiście lub tez za pośrednictwem uprawnionych przedstawicieli.

6/ Zwycięzca konkursu musi wyrazić zgodę na piśmie, na przetwarzanie swych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu wyłaniania zwycięzcy konkursu (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych – teks jednolity Dz.U. 2005 nr 108 poz. 909).

7/ Osoby, które nie spełnią warunków podanych w § 4 pkt. 6  będą automatycznie pomijane a zwycięzcą konkursu będzie kolejna osoba, która wyrazi taką zgodę.

 

§ 5

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

1/ Komisja Konkursowa (jury) powołana przez Wójta wyłoni zwycięzcę, który zostanie nagrodzony. Przekazanie nagrody nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora.

2/ Organizator nie przewiduje jakichkolwiek możliwości odwołania się od decyzji podjętych przez Komisję Konkursową.

3/ Wyniki konkursu zostaną przedstawione po jego rozstrzygnięciu na stronach internetowych Urzędu Gminy Celestynów, GOK oraz w prasie.

 

§ 6

NAGRODA:

1/ Nagrodą będzie tytuł „Jedynkowego Obywatela Gminy Celestynów”, statuetka oraz bon na zakupy w sklepach Spółdzielni Produkcyjno – Handlowej w Celestynowie.

2/ Wartość bonu wynosić będzie 1 111 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych).

 

 

                                                                                                           /-/ Stefan Traczyk

                                                                                                     Wójt Gminy Celestynów

Kalendarz wydarzeń:

Pon
Wt
Śr
Czw
Pt
Sob
Nd
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Newsletter:

Przeczytaj także:

"Roboty Drogowe" cz. 5 - Ponurzyca i Zabieżki

24.05.2016

16:47

Andrzej

W ramach tegorocznych remontów dróg prace są wykonywane również na terenie Ponurzycy. Kilkaset metrów drogi zostało wykonane na "Galasach" oraz na "Zagórzu". Technologia - kruszywo betonowe oraz kruszywo łamane z uwałowaniem. Drugi, newralgiczny odcinek na "Zagórzu", będzie realizowany w ciągu najbliższych tygodni.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Współpraca z Powiatem przybiera na sile...

20.05.2016

16:30

Andrzej

W poprzednim tygodniu ZDP Otwock wykonał remont nawierzchni drogi pomiędzy rondem w Starej Wsi a Celestynowem. Wyfrezowano, a następnie uzupełniono asfalt w najgorszych miejscach, niektóre odcinki (np. zakręt w Dąbrówce przy ul. Wypoczynkowej) na całej szerokości otrzymały nową nawierzchnię.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

"Roboty Drogowe" cz. 4 - Celestynów północny

20.05.2016

15:59

Andrzej

Trwa naprawa i asfaltowanie ulic: Broniewskiego, Reymonta, Sienkiewicza i Kolejowej. Po położeniu warstwy wyrównujęcej wyregulowane zostaną studzienki i zawory, a następnie położona zostanie warstwa ścieralna.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

"Roboty Drogowe" cz. 3 - Celestynów południowy

20.05.2016

15:23

Andrzej

Zakończono remont ulicy Podgórnej (od Zwycięzców do Orzeszkowej) oraz odcinka na końcu ulicy Osieckiej (w stronę Reguta) - w technologii kruszywo betonowe i łamane z uwałowaniem. Ul. Klonową i Lipową naprawiono w zakresie wymiany i uzupełnienia nawierzchni z bloczków betonowych. Trwają prace na ul. Radzińskiej, Sucharskiego i Otwockiej oraz Kupieckiej (kruszywo betonowe i łamane).

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

500 + otrzymało już ponad 500 rodzin !

20.05.2016

15:03

Andrzej

Poniżej znajdą Państwo list Pani Barbary Markowskiej, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie dotyczący realizacji na terenie Gminy Celestynów programu 500 plus.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

"Roboty Drogowe" cz. 2 - Dąbrówka

19.05.2016

16:36

Andrzej

Wyremontowano kolejne odcinki: ul. Karczewskiej i Strażackiej oraz ulicę Laskową.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

"Roboty Drogowe" cz. 1 - Pogorzel i Stara Wieś

19.05.2016

16:26

Andrzej

Tegoroczne prace drogowe ruszyły pełną parą.
Zakończono już niektóre remonty dróg lub ich części w kilku miejscowościach, w innych trwają lub ruszą lada moment.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Święto Ludowe w Celestynowie

17.05.2016

17:13

Andrzej

Zielone Świątki, jak co roku, uczcili ludowcy z powiatu otwockiego. Najpierw sztandary pochylili przed ołtarzem celestynowskiego kościoła biorąc udział w mszy a następnie przedefilowali z orkiestrą dętą OSP Karczew ulicami Św. Kazimierza i Regucką.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

A w niedzielę - Celestynowski Bieg Uliczny

17.05.2016

17:02

Andrzej

Już po raz drugi rozegrany został Bieg Uliczny w Celestynowie. Wzięło w nim udział blisko dwieście osób a zwycięzców nagrodził wójt Witold Kwiatkowski, prezes zarządu powiatowego PSL Mirosław Pszonka i przewodniczący rady powiatu Dariusz Grajda.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przez tydzień w bibliotece?

17.05.2016

15:37

Andrzej

W dniach 8-15 maja odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji „Tydzień Bibliotek”. Hasło przewodnie „Biblioteka inspiruje”. Celem akcji jest upowszechnienie czytelnictwa w społeczeństwie, popularyzowanie książki i zachęcenie do częstego korzystania z księgozbioru biblioteki.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

W sobotę – spotkanie z żywą historią

16.05.2016

22:56

Andrzej

W ramach wydarzenia pn. „Noc Muzeów. Spotkania z żywą historią” Powiat Otwocki w dniu 14 maja 2016 r. na placu przed Urzędem Gminy w Celestynowie zorganizował rekonstrukcje historyczne z okresu XVII wieku.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

e-Celestynka

09.05.2016

13:39

Andrzej

W kwietniu w gminie Celestynów wiele się działo. Od pierwszych dni wiosny ruszyły duże i mniejsze inwestycje. Trzeba bowiem pamiętać, że wójt i rada na tegoroczne inwestycje przeznaczyła kwotę dziesięciu milionów, co znaczy, że gmina do zimy stanie się jednym placem budowy, bo wiele inwestycji, jak choćby sala gimnastyczna i dziesiątki kilometrów dróg ma być w tym roku zakończone.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Uczciliśmy Konstytucję 3 Maja

04.05.2016

09:55

Andrzej

 

W kościele parafialnym w Celestynowie odbyła się 3 Maja Msza Święta w intencji Ojczyzny.

Po Mszy nastąpiło uroczyste, w asyście pocztów sztandarowych, złożenie kwiatów pod pomnikiem „Dziesięciolecia Niepodległości”.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kolejne wypłaty świadczenia wychowawczego

29.04.2016

15:21

Andrzej

W miesiącu kwietniu, GOPS w Celestynowie wypłacił świadczenie wychowawcze łącznie dla 500 dzieci z terenu naszej gminy, w łącznej kwocie 249 850, 000. Do dnia 28.04. 2016 roku wpłynęło już ponad 700 wniosków.
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Pobiegnijmy po zdrowie

29.04.2016

13:51

Andrzej

Biegniemy po raz drugi. Wszystkich mieszkańców gminy zapraszamy do wzięcia udziału w II Celestynowskim Biegu Ulicznym, który odbędzie się 15 maja 2016 roku (niedziela). Start o godz. 14.00 na parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Celestynowie. (ul. Lipowa).

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenia pozostałe:

Ogłoszenie

23.05.2016

17:20

Andrzej

Wójt Gminy Celestynów informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Celestynowie, przy ul. Reguckiej 3, zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nr 3/2016 oraz nr 4/2016 dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Stara Wieś, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony.

Celestynowskie Koło Studenckie dla Seniorów zaprasza

20.05.2016

10:59

Andrzej

 

W Gminnym Ośrodku Kultury cyklicznie odbywają się bezpłatne spotkania dla seniorów w ramach Celestynowskiego Koła Studenckiego dla Seniorów.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

XXII Europejski Tydzień Sportu

20.05.2016

09:41

Andrzej

 Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło VIII Europejski Tydzień Sportu dla wszystkich czyli XXII Sportowy Turniej Miast i Gmin, który odbędzie się między 26 maja a 1 czerwca 2016 roku.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenie

18.05.2016

12:57

Andrzej

Przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Celestynów zapraszamy na spotkanie dotyczące współpracy, które odbędzie się 23 maja 2016 r. w Urzędzie Gminy w Celestynowie o godz. 15.00.

Dawne profesje wsi mazowieckiej

16.05.2016

23:17

Andrzej

Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie zaprasza 2-4 czerwca 2016 r.  na plener rzeźbiarski.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Komunikat

16.05.2016

22:35

Andrzej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku uprzejmie informuje, że w dniu 27 maja 2016 r. (tj. piątek) Urząd Skarbowy będzie nieczynny.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Spotkanie z żywą historią

12.05.2016

08:22

Andrzej

Powiat Otwocki 14 maja br. zaprasza na m.in. pokazy wojskowości staropolskiej, gry i zabawy staropolskie oraz niniprelekcję "Między wschodem i zachodem", scenkę rodzajową zwady kozaków ze Szlachcicami, a także gry i zabawy plebejskie "Na dzikich polach".

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zapisy przez Internet

10.05.2016

15:36

Andrzej

Chcesz być uczestnikiem II Celestynowskiego Biegu Ulicznego? Nie czekaj do ostatniej chwili, zarejestruj się już teraz poprzez formularz elektroniczny.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenie

10.05.2016

14:48

Andrzej

Urząd Gminy w Celestynowie poszukuje kandydatów na stanowisko „Animator – Moje Boisko Orlik 2012”.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zaproszenie

09.05.2016

12:32

Andrzej

Pod hasłem „Czyste sołectwo” mieszkańcy Celestynowa 15 maja 2016 r. będą sprzątać swoją miejscowość, a później odbędzie się ognisko oraz pokaz sprzętu bitewnego i szermierki, zorganizowany przez Powiat Otwocki w ramach obchodów na terenie powiatu Nocy Muzeów. Zapraszamy na 15:00

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Dyżur przedszkolny w lipcu dla dzieci obojga rodziców pracujących

02.05.2016

09:53

Andrzej

 

 

Zainteresowani rodzice mają czas do 13 maja br. aby w kancelarii Przedszkola Samorządowego w Celestynowie złożyć kartę zgłoszenia dziecka.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenie

29.04.2016

15:04

Andrzej

Powiatowe Biuro  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Otwocku informuje, iż 16 maja br. mija termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2016.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Informacja

29.04.2016

14:22

Andrzej

Odszedł od nas Aleksander Rękas członek Roju Sosna działającego w ramach Szarych Szeregów w Celestynowie. Uczestnik m.in. akcji namalowania znaku Polski Walczącej na pomniku obok kościoła. Syn Michała Rękasa – kierownika szkoły powszechnej w Celestynowie, jednego z organizatorów  tajnych kompletów na poziomie gimnazjum i liceum na terenie Gminy Celestynów.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Teatr Fantazja w Celestynowie

29.04.2016

10:57

Andrzej

 

8 maja o godz. 16.00 w Zespole Szkół przy ul. Św. Kazimierza 55 Teatr Fantazja przedstawi „Księżniczkę na ziarenku grochu”.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenie

29.04.2016

10:16

Andrzej

Wyniki konkursu ofert na realizację w 2016 roku programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Gminny Program Profilaktyki Chorób Układu Oddechowego na 2016 rok”.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenie

26.04.2016

12:32

Andrzej

Wójt Gminy Celestynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Podwójne spotkanie autorskie

25.04.2016

09:52

Andrzej

 

W ramach „Tygodnia Bibliotek 8 – 15 maja” Biblioteka Publiczna w Celestynowie zaprasza na podwójne spotkanie autorskie.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Projekt, Hosting, CMS - Maxus Net Communications 2009

Strona główna  |  Mapa serwisu  | Kontakt