• image1
  • image2
  • image3
  • image2
  • image3
  • image1
  • image2
  • image3

CelestyNOWA szansa

13.12.200714:41

CCI Beata Przysowa

„Politycy mają skłonność do myślenia o następnych wyborach, a nie o następnym pokoleniu”, tak mawiał 40 Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan i miał w tym wiele racji. Idąc za jego opinią, również w polityce lokalnej powinniśmy skupiać się na efektach, które przekraczają okres jednej, czy nawet kilku kadencji.

Coraz lepiej widzę, że Gmina Celestynów posiada ogromny potencjał rozwojowy. Jest on zawarty zarówno w zdolnościach, pracowitości i energii mieszkańców, jak i walorach lokalizacyjnych i przyrodniczych.

W obliczu epoki emigracji zarobkowej i obumierania społecznego dużych obszarów kraju, Celestynów jawi się jako miejsce, które swoim klimatem i bliskością stolicy Polski tworzy znakomitą alternatywę do stałego osiedlenia się.

 

W coraz szybszym tempie rozrastają się osiedla domów jednorodzinnych, a każdy dzień przynosi nam nowych mieszkańców. Tej tendencji sprzyja wiele czynników, które szczegółowo opisuję poniżej, jak również  dobre prognozy na przyszłość.

 

Komunikacja - dobra komunikację zapewnia linia kolejowa z licznymi przystankami obsługiwana przez Koleje Mazowieckie. Ta linia od lat była i jest elementem przyciągającym potencjalnych mieszkańców. Ponadto rozwijają się połączenia przy udziale prywatnych linii autobusowych.

 

S17 – modernizacja drogi krajowej numer 17 i przekształcenie jej w drogę szybkiego ruchu oraz perspektywa powstania węzła komunikacyjnego w okolicach wsi Jatne, spowoduje   znaczne skrócenie czasu dojazdu do centrum Warszawy.

Na ten moment, jeszcze nie mamy ostatecznych decyzji co do czasu realizacji inwestycji, jednakże w obliczu współorganizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012  wraz z Ukrainą jest ona nieunikniona. Możemy być niemal pewni, że w przeciągu następnych lat ta droga powstanie.

 

Kanalizacja – jest to taki element infrastruktury, który powoduje nie tylko, ułatwienia życia mieszkańców ale także sprawia, że środowisko naturalne jest chronione. Dlatego też, inwestycja ta jest realizowana na terenie gminy Celestynów z dużym zaangażowaniem. W obecnym momencie realizowany jest etap IX w Celestynowie oraz XI etap w Pogorzeli Warszawskiej.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego – prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planami zagospodarowania przestrzennego są  zaawansowane. Jedynym hamulcem jest tutaj brak decyzji ze strony władz centralnych co do ostatecznego przebiegu  obwodnicy „Szosy Lubelskiej”. Dodatkowo w tym roku prowadzone są prace nad planem przestrzennego zagospodarowania osiedla „Leśna” w Pogorzeli Warszawskiej, gdzie w perspektywie może powstać duże osiedle mieszkaniowe.

 

Inwestycje- w mijającym roku oprócz kontynuacji budowy sieci kanalizacyjnej, która to inwestycja jest bardzo kapitałochłonnym przedsięwzięciem, realizowane są także mniejsze jednakże również ważne inwestycje, jak rozbudowa sieci wodociągowej (w szczególności we wsi Ponurzyca), remont Przedszkola w Starej Wsi, czy też bieżące remonty dróg, ustawianie tablic informacyjnych, remonty w jednostkach oświatowych, lub całkiem małe sprawy jak ustawienie lamp w różnych częściach gminy, uzupełnienie chodnika koło pawilonów GS, remont placu zabaw itp.

 

Plany na przyszłość – dużym przedsięwzięciem, na które jest spore zapotrzebowanie społeczne, to rozpoczęcie budowy nowego przedszkola w Celestynowie jak też wreszcie racjonalne i ostateczne zagospodarowanie prawie 4 hektarowego centrum Celestynowa. Realizując te duże i ważne przedsięwzięcia dla samego Celestynowa, należy także pamiętać o potrzebach inwestycyjnych ościennych wsi, zarówno tych bliskich, jak też położonych w większej odległości na obrzeżach gminy.

 

Możliwości rozwoju – potencjalnie gmina Celestynów ma bardzo duże szanse rozwoju drzemiące głównie w ilości terenów z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną, bez groźby naruszenia równowagi przyrodniczej i zachowania charakteru leśnego (ponad 60% lesistości gminy przy średniej krajowej 29%). Pespektywą są tutaj obszary takiej jak 9 hektarowy grunt położony obok Pol-Hotelu, gdzie w przyszłości mogłoby powstać osiedle mieszkaniowe oraz tereny położone w pobliżu wsi Regut, gdzie po zakończeniu procesu scalania gruntów zdolności rozwojowe tej wsi położonej przy drodze krajowej Nr 50 wzrosną w znaczny sposób. Zainteresowanie Gminą Celestynów wzrasta, na co wskazują rosnące ceny ziemi i liczni chętni do osiedlania się właśnie tutaj. 

 

 

                                                                                               Stefan Traczyk

                                                                                       Wójt Gminy Celestynów

 

WÓJT GMINY CELESTYNÓW

 

ogłasza

 

KONKURS NA „Jedynkowego Obywatela Gminy Celestynów”

 

§ 1

KOORDYNATOR KONKURSU: Wójt Gminy Celestynów Stefan Traczyk

 

§ 2

CEL KONKURSU:

Wyłonienie obywatela, który urodzi się lub też zamelduje się na terenie gminy Celestynów jako kolejny 11 111 obywatel tej gminy.

 

§ 3

UCZESTNICY KONKURSU:
1/ W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które od momentu ogłoszenia konkursu urodzą się lub zameldują się na terenie gminy Celestynów (w przypadku osób nieletnich, reprezentantem jest przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny).
2/ Z udziału w konkursie są wykluczeni członkowie jury wraz z rodzinami.

§ 4

ZASADY KONKURSU:

1/ Zwycięzcą konkursu będzie osoba, która zostanie zameldowana jako kolejny 11 111 obywatel gminy Celestynów.

2/ Pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich jak też członkowie jury, są zobligowani do momentu rozstrzygnięcia konkursu, do zachowania tajemnicy o ilości brakujących osób do pełnej liczby 11 111 obywateli.

3/ Konkurs będzie prowadzony w dniach od 26.11.2007 r. do momentu jego rozstrzygnięcia.

4/ Miejscem pracy i obrad jury jest Urząd Gminy Celestynów.

5/ Uczestnicy konkursu mogą się meldować osobiście lub tez za pośrednictwem uprawnionych przedstawicieli.

6/ Zwycięzca konkursu musi wyrazić zgodę na piśmie, na przetwarzanie swych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu wyłaniania zwycięzcy konkursu (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych – teks jednolity Dz.U. 2005 nr 108 poz. 909).

7/ Osoby, które nie spełnią warunków podanych w § 4 pkt. 6  będą automatycznie pomijane a zwycięzcą konkursu będzie kolejna osoba, która wyrazi taką zgodę.

 

§ 5

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

1/ Komisja Konkursowa (jury) powołana przez Wójta wyłoni zwycięzcę, który zostanie nagrodzony. Przekazanie nagrody nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora.

2/ Organizator nie przewiduje jakichkolwiek możliwości odwołania się od decyzji podjętych przez Komisję Konkursową.

3/ Wyniki konkursu zostaną przedstawione po jego rozstrzygnięciu na stronach internetowych Urzędu Gminy Celestynów, GOK oraz w prasie.

 

§ 6

NAGRODA:

1/ Nagrodą będzie tytuł „Jedynkowego Obywatela Gminy Celestynów”, statuetka oraz bon na zakupy w sklepach Spółdzielni Produkcyjno – Handlowej w Celestynowie.

2/ Wartość bonu wynosić będzie 1 111 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych).

 

 

                                                                                                           /-/ Stefan Traczyk

                                                                                                     Wójt Gminy Celestynów

Kalendarz wydarzeń:

Pon
Wt
Śr
Czw
Pt
Sob
Nd
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Newsletter:

Przeczytaj także:

e-Celestynka

02.09.2015

12:03

Beata

Dla tych, którzy nie czytali jeszcze lipcowo-sierpniowego numeru Celestynki zamieszczamy jej wersję elektroniczną. Zachęcamy do lektury!

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

01.09.2015

10:11

Beata

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2015/2016 życzymy, aby każdy jego dzień przynosił nowe wyzwania i oczekiwania, które nie pozwolą, byście stracili wiarę w siebie. Niech ten nowy rok będzie fascynującą wyprawą po świecie nauki, ale także zabawy.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Rok szkolny 2015/2016

31.08.2015

17:40

Beata

Do 15.09.2015 r. uczniowie z trudną sytuacją materialną  zamieszkujący na terenie gminy Celestynów  mogą starać się o stypendium szkolne. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Celestynowie.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Boisko Orlik

28.08.2015

16:03

Beata

   Szanujmy nasze boisko

   Gmina Celestynów posiada wiele urokliwych miejsc,  z których korzystają lokali mieszkańcy oraz przyjezdni  goście. Najczęściej uczęszczanym miejscem dla sportowców i miłośników sportu jest  boisko Orlik.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zmiana godzin pracy urzędu

12.08.2015

13:56

Andrzej

W związku z upałami Urząd Gminy w Celestynowie do 21 sierpnia br. będzie czynny w godz. 7:00-15:00.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zmiana godzin pracy urzędu

05.08.2015

15:24

Beata

W okresie od dnia 6.08.2015 r. do dnia 13.08.2015 r. Urząd Gminy w Celestynowie będzie czynny w godz. 7:00-15:00 (od poniedziałku do piątku).

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenia pozostałe:

Wyposażmy świetlicę

01.09.2015

08:52

Beata

Do wszystkich sympatyków Ponurzycy - mamy wielką PROŚBĘ: startujemy w kolejnym konkursie "Spółdzielnia pomysłów" z projektem: "Świetlica wiejska w Ponurzycy". Pragniemy wyposażyć jedną z sal w „Starej Szkole” pod kątem świetlicy dla mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Dlatego prosimy o Wasze głosy! Tu znów Internauci głosują wybierając zwycięskie projekty.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Plac zabaw

28.08.2015

13:47

Beata

Zmodernizowaliśmy plac zabaw w Celestynowie

W dniu dzisiejszym przyjechały zabawki, które zostaną zamontowane na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Celestynowie.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Spotkania konsultacyjne

24.08.2015

16:32

Beata

Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura informuje, iż w dniu 8 września br. w Szkole Podstawowej w Celestynowie przy ul. Wrzosowej 42 o godz. 18.00 odbędą się konsultacje społeczne związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru na lata 2014-2020.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Rusza montaż dachu

21.08.2015

08:04

Beata

W środę na teren budowy sali gimnastycznej w Celestynowie, przyjechały elementy do montażu dachu.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Piknik Rodzinny w Dyzinie

21.08.2015

08:04

Beata

Dyzin zaprasza do zabawy na pikniku

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Pierwszy na świecie musical w 3d - POLITA!

21.08.2015

08:03

Beata

GOK zaprasza na spektakl "Polita". To widowisko muzycznestworzone na podstawie biografii jednej z największych gwiazd kina niemego Poli Negri. W roli głównej fenomenalna Natasza Urbańska.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Turniej Piłki Siatkowej

21.08.2015

08:03

Beata

Miłośników piłki siatkowej Ponurzyca ugości na Turnieju

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Dzień Sportu i Rodziny "LGD Natura i Kultura"

12.08.2015

14:01

Beata

Stowarzyszenie "LGD Natura i Kultura" zaprasza zespoły szkolne, reprezentacje dzielnic, kluby osiedlowe, itp. do wypełnienia karty zgłoszenia drużyny do turnieju piłki nożnej Dzień Sportu i Rodziny "LGD Natura i Kultura", który odbędzie się 29 sierpnia 2015 roku. Uwaga termin zgłoszeń upływa 19 sierpnia 2015 r.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KROMER FESTIVAL

11.08.2015

08:08

Beata

Urząd Miejski w Bieczu serdecznie zaprasza na festiwal muzyki klasycznej pn. KROMER FESTIVAL w dniach 13-16 sierpnia 2015 roku.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

OGŁOSZENIE

05.08.2015

15:55

Beata

Informacja dotycząca terminów składania zgłoszeń do obwodowych komisji ds. referendum.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Projekt, Hosting, CMS - Maxus Net Communications 2009

Strona główna  |  Mapa serwisu  | Kontakt