• image1
  • image2
  • image3
  • image2
  • image3
  • image1
  • image2
  • image3

CelestyNOWA szansa

13.12.200714:41

CCI Beata Przysowa

„Politycy mają skłonność do myślenia o następnych wyborach, a nie o następnym pokoleniu”, tak mawiał 40 Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan i miał w tym wiele racji. Idąc za jego opinią, również w polityce lokalnej powinniśmy skupiać się na efektach, które przekraczają okres jednej, czy nawet kilku kadencji.

Coraz lepiej widzę, że Gmina Celestynów posiada ogromny potencjał rozwojowy. Jest on zawarty zarówno w zdolnościach, pracowitości i energii mieszkańców, jak i walorach lokalizacyjnych i przyrodniczych.

W obliczu epoki emigracji zarobkowej i obumierania społecznego dużych obszarów kraju, Celestynów jawi się jako miejsce, które swoim klimatem i bliskością stolicy Polski tworzy znakomitą alternatywę do stałego osiedlenia się.

 

W coraz szybszym tempie rozrastają się osiedla domów jednorodzinnych, a każdy dzień przynosi nam nowych mieszkańców. Tej tendencji sprzyja wiele czynników, które szczegółowo opisuję poniżej, jak również  dobre prognozy na przyszłość.

 

Komunikacja - dobra komunikację zapewnia linia kolejowa z licznymi przystankami obsługiwana przez Koleje Mazowieckie. Ta linia od lat była i jest elementem przyciągającym potencjalnych mieszkańców. Ponadto rozwijają się połączenia przy udziale prywatnych linii autobusowych.

 

S17 – modernizacja drogi krajowej numer 17 i przekształcenie jej w drogę szybkiego ruchu oraz perspektywa powstania węzła komunikacyjnego w okolicach wsi Jatne, spowoduje   znaczne skrócenie czasu dojazdu do centrum Warszawy.

Na ten moment, jeszcze nie mamy ostatecznych decyzji co do czasu realizacji inwestycji, jednakże w obliczu współorganizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012  wraz z Ukrainą jest ona nieunikniona. Możemy być niemal pewni, że w przeciągu następnych lat ta droga powstanie.

 

Kanalizacja – jest to taki element infrastruktury, który powoduje nie tylko, ułatwienia życia mieszkańców ale także sprawia, że środowisko naturalne jest chronione. Dlatego też, inwestycja ta jest realizowana na terenie gminy Celestynów z dużym zaangażowaniem. W obecnym momencie realizowany jest etap IX w Celestynowie oraz XI etap w Pogorzeli Warszawskiej.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego – prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planami zagospodarowania przestrzennego są  zaawansowane. Jedynym hamulcem jest tutaj brak decyzji ze strony władz centralnych co do ostatecznego przebiegu  obwodnicy „Szosy Lubelskiej”. Dodatkowo w tym roku prowadzone są prace nad planem przestrzennego zagospodarowania osiedla „Leśna” w Pogorzeli Warszawskiej, gdzie w perspektywie może powstać duże osiedle mieszkaniowe.

 

Inwestycje- w mijającym roku oprócz kontynuacji budowy sieci kanalizacyjnej, która to inwestycja jest bardzo kapitałochłonnym przedsięwzięciem, realizowane są także mniejsze jednakże również ważne inwestycje, jak rozbudowa sieci wodociągowej (w szczególności we wsi Ponurzyca), remont Przedszkola w Starej Wsi, czy też bieżące remonty dróg, ustawianie tablic informacyjnych, remonty w jednostkach oświatowych, lub całkiem małe sprawy jak ustawienie lamp w różnych częściach gminy, uzupełnienie chodnika koło pawilonów GS, remont placu zabaw itp.

 

Plany na przyszłość – dużym przedsięwzięciem, na które jest spore zapotrzebowanie społeczne, to rozpoczęcie budowy nowego przedszkola w Celestynowie jak też wreszcie racjonalne i ostateczne zagospodarowanie prawie 4 hektarowego centrum Celestynowa. Realizując te duże i ważne przedsięwzięcia dla samego Celestynowa, należy także pamiętać o potrzebach inwestycyjnych ościennych wsi, zarówno tych bliskich, jak też położonych w większej odległości na obrzeżach gminy.

 

Możliwości rozwoju – potencjalnie gmina Celestynów ma bardzo duże szanse rozwoju drzemiące głównie w ilości terenów z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną, bez groźby naruszenia równowagi przyrodniczej i zachowania charakteru leśnego (ponad 60% lesistości gminy przy średniej krajowej 29%). Pespektywą są tutaj obszary takiej jak 9 hektarowy grunt położony obok Pol-Hotelu, gdzie w przyszłości mogłoby powstać osiedle mieszkaniowe oraz tereny położone w pobliżu wsi Regut, gdzie po zakończeniu procesu scalania gruntów zdolności rozwojowe tej wsi położonej przy drodze krajowej Nr 50 wzrosną w znaczny sposób. Zainteresowanie Gminą Celestynów wzrasta, na co wskazują rosnące ceny ziemi i liczni chętni do osiedlania się właśnie tutaj. 

 

 

                                                                                               Stefan Traczyk

                                                                                       Wójt Gminy Celestynów

 

WÓJT GMINY CELESTYNÓW

 

ogłasza

 

KONKURS NA „Jedynkowego Obywatela Gminy Celestynów”

 

§ 1

KOORDYNATOR KONKURSU: Wójt Gminy Celestynów Stefan Traczyk

 

§ 2

CEL KONKURSU:

Wyłonienie obywatela, który urodzi się lub też zamelduje się na terenie gminy Celestynów jako kolejny 11 111 obywatel tej gminy.

 

§ 3

UCZESTNICY KONKURSU:
1/ W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które od momentu ogłoszenia konkursu urodzą się lub zameldują się na terenie gminy Celestynów (w przypadku osób nieletnich, reprezentantem jest przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny).
2/ Z udziału w konkursie są wykluczeni członkowie jury wraz z rodzinami.

§ 4

ZASADY KONKURSU:

1/ Zwycięzcą konkursu będzie osoba, która zostanie zameldowana jako kolejny 11 111 obywatel gminy Celestynów.

2/ Pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich jak też członkowie jury, są zobligowani do momentu rozstrzygnięcia konkursu, do zachowania tajemnicy o ilości brakujących osób do pełnej liczby 11 111 obywateli.

3/ Konkurs będzie prowadzony w dniach od 26.11.2007 r. do momentu jego rozstrzygnięcia.

4/ Miejscem pracy i obrad jury jest Urząd Gminy Celestynów.

5/ Uczestnicy konkursu mogą się meldować osobiście lub tez za pośrednictwem uprawnionych przedstawicieli.

6/ Zwycięzca konkursu musi wyrazić zgodę na piśmie, na przetwarzanie swych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu wyłaniania zwycięzcy konkursu (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych – teks jednolity Dz.U. 2005 nr 108 poz. 909).

7/ Osoby, które nie spełnią warunków podanych w § 4 pkt. 6  będą automatycznie pomijane a zwycięzcą konkursu będzie kolejna osoba, która wyrazi taką zgodę.

 

§ 5

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

1/ Komisja Konkursowa (jury) powołana przez Wójta wyłoni zwycięzcę, który zostanie nagrodzony. Przekazanie nagrody nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora.

2/ Organizator nie przewiduje jakichkolwiek możliwości odwołania się od decyzji podjętych przez Komisję Konkursową.

3/ Wyniki konkursu zostaną przedstawione po jego rozstrzygnięciu na stronach internetowych Urzędu Gminy Celestynów, GOK oraz w prasie.

 

§ 6

NAGRODA:

1/ Nagrodą będzie tytuł „Jedynkowego Obywatela Gminy Celestynów”, statuetka oraz bon na zakupy w sklepach Spółdzielni Produkcyjno – Handlowej w Celestynowie.

2/ Wartość bonu wynosić będzie 1 111 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych).

 

 

                                                                                                           /-/ Stefan Traczyk

                                                                                                     Wójt Gminy Celestynów

Kalendarz wydarzeń:

Pon
Wt
Śr
Czw
Pt
Sob
Nd
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Newsletter:

Przeczytaj także:

Środki na azbest

21.11.2014

12:27

Beata

Gmina Celestynów zakończyła już na swoim terenie pierwszą zbiórkę materiałów zawierających azbest w ramach otrzymanego z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW dofinansowania. Obecnie trwa druga.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Myślistwo- stereotypy vs rzeczywistość

19.11.2014

11:48

Beata

Myślistwo kojarzy się głównie z bezlitosnym zabijaniem zwierząt. Nie do końca jest to prawdą. Wiąże się także z wieloma pozytywnymi działaniami na rzecz dzikich mieszkańców lasów. Trudno sobie wyobrazić, jak wiele myśliwi wkładają serca w opiekę nad zwierzętami, które rzekomo tak źle traktują.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Łamanie przepisów – zadania zlecone przez rząd

19.11.2014

11:08

Beata

W środę 5 listopada 2014 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja pod hasłem „Realizacja zadań zleconych, a kondycja i wizerunek samorządów”.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Szanowni Mieszkańcy,

17.11.2014

16:53

Beata

w wyborach - 16 listopada br. Gmina Celestynów może poszczycić się jedną z najwyższych frekwencji wśród gmin powiatu otwockiego. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy tego dnia zdecydowali się oddać swój głos.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Gdzie zagłosować?

14.11.2014

13:03

Beata

Za kilka dni odbędą się wybory samorządowe. Mieszkańcy gmin wybiorą swoich przedstawicieli do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa, a także wójta, burmistrza lub prezydenta. Na terenie gminy Celestynów jest dziewięć obwodów, w których 16 listopada można będzie oddać głos.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Najpiękniejsze

13.11.2014

19:42

Andrzej

Konkurs „Najpiękniejsze budowle użytku publicznego w gminie Celestynów“ rozstrzygnięty!
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Hala ma strop

13.11.2014

09:29

Andrzej

W środowy, mglisty dzień betoniarki miały gruszki pełne roboty, a właściwie betonu. Do czasu. Po kolei jedna za drugą wylewały go do pompy, która transportowała go na górę – w ten sposób powstawał właśnie wczoraj strop nad halą sportową.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Stacja - Ostrów

13.11.2014

08:40

Beata

W Ostrowie zakończono remont zbiorników stacji uzdatniania wody oraz otaczającego ją ogrodzenia. W uzdatnioną wodę stacja zaopatruje gospodarstwa domowe w Ostrowie, Jatnem, Ostrowiku oraz Dyzinie.
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Pod własnym dachem

12.11.2014

13:11

Beata

 

Mieszkańcy sołectwa Jatne nareszcie doczekali się swojej Świetlicy Wiejskiej. Już dziś wiadomo, że będą tam organizowane spotkania, narady, zebrania wiejskie. Świetlica przyczyni się do wzrostu aktywności społecznej oraz poprawy jakości życia. W związku z jej otwarciem mieszkańcy planują powołanie fundacji zrzeszającej aktywne kobiety z tego terenu.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Korne dziękczynienia

12.11.2014

11:56

Andrzej

Tego święta trudno nie celebrować w kościele i od kościoła oddzielać. Od chrztu Polski i śmierci św. Wojciecha historia państwa Polskiego i kościoła rzymskokatolickiego są ze sobą nierozerwalnie złączone.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Azbest - raz jeszcze

07.11.2014

12:14

Beata

Zgodnie z zapowiedziami, które pojawiły się we wrześniowym tekście „Azbest z głowy” na terenie gminy Celestynów trwa druga tura zbiórki azbestu. Tym razem ma ona objąć 62 nieruchomości.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

96. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

07.11.2014

11:28

Beata

Zapraszamy Państwa 11 listopada do Kościoła Parafialnego w Celestynowie na 96. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Tego dnia zaśpiewa chór Concordia z Otwocka.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Dziennik o zadaniach zleconych

07.11.2014

08:56

Beata

Ogólnopolska konferencja pt. „Realizacja zadań zleconych, a kondycja i wizerunek samorządów” organizowana przez Gminę Celestynów wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie już za nami. Problemy jednostek samorządu terytorialnego przedstawione podczas środowego spotkania zasygnalizowano w ogólnopolskim dzienniku „Rzeczpospolita”. Treść artykułu można znaleźć poniżej.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

10 listopada

07.11.2014

08:16

Beata

Uprzejmie informujemy, że 10 listopada br. (poniedziałek) Urząd Gminy w Celestynowie będzie nieczynny.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Akcja sprzątania lasku

06.11.2014

15:21

Andrzej

W tytule nie ma błędu. Nie chodzi bowiem wcale o sprzątanie wsi na zachód od Celestynowa.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenia pozostałe:

Bezpłatny kurs języka angielskiego

21.11.2014

12:39

Andrzej

W imieniu Centrum Szkoleniowego MASTERLANG zapraszamy mieszkańców Gminy Celestynów do wzięcia udziału w projekcie „Mazowiecka Akademia języka angielskiego”, w ramach którego odbędą się bezpłatne kursy języka angielskiego na różnych poziomach (początkujący – zaawansowany).

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zabawa andrzejkowa

14.11.2014

13:41

Beata

Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie zaprasza 29 listopada 2014 r.  emerytów, rencistów, seniorów i sympatyków gminy Celestynów na Spotkanie Dojrzałego Człowieka.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zaproszenie na seans filmowy

13.11.2014

18:14

Andrzej

Polska lat 80' - opowieść o profesorze Zbigniewie Relidze, który w rozpadającym się PRL'u dokonał pierwszego udanego przeszczepu serca w Polsce.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przerwy w dostawie energii

13.11.2014

11:53

Beata

PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki informuje o przerwach w dostawie prądu.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„Zabytek na pierwszym planie”

12.11.2014

10:04

Beata

Weź udział w konkursie fotograficznym. Za oknami złota polska jesień w pełnej krasie. To doskonały czas, aby wyruszyć na Mazowsze w poszukiwaniu przygód. Być może w trakcie swoich wędrówek natkniesz się na zabytek, w którym zachował się klimat minionych epok i o którym krążą legendy? Zamki i pałace, dwory czy stare ruiny tylko czekają na to, aby je odkryć.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenie

05.11.2014

14:09

Beata

Wójt Gminy Celestynów informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Celestynowie, przy ul. Reguckiej 3, został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nr 7/2014 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stara Wieś, stanowiącej własność Gminy Celestynów, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony.

Przerwy w dostawie energii

29.10.2014

10:15

Beata

PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki informuje o przerwach w dostawie prądu.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Od przypadku do wypadku!

24.10.2014

12:16

Beata

Jesień to czas zbioru ostatnich plonów i pracy w polu oraz w obejściu. Choć zima kojarzy się z odpoczynkiem, to na wsi zawsze jest coś do zrobienia. Pora jesienno-zimowa to okres, w którym jest więcej czasu na dokonanie wielu napraw, czy bieżących konserwacji maszyn i urządzeń. Mimo, że pracy jest nierzadko mniej to i tak wyjątkowo często dochodzi do wypadków.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ludzie kartki piszą …

24.10.2014

11:01

Beata

Mimo, że do świąt Bożego Narodzenia jest jeszcze trochę czasu, to już teraz mamy dla Państwa pierwszy ich zwiastun. Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie ogłosił konkurs plastyczny na kartę świąteczną. Termin nadsyłania prac ubiega 14 listopada br.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Projekt, Hosting, CMS - Maxus Net Communications 2009

Strona główna  |  Mapa serwisu  | Kontakt

/161-52d933207e5cb.html