• image1
  • image2
  • image3
  • image2
  • image3
  • image1
  • image2
  • image3

CelestyNOWA szansa

13.12.200714:41

CCI Beata Przysowa

„Politycy mają skłonność do myślenia o następnych wyborach, a nie o następnym pokoleniu”, tak mawiał 40 Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan i miał w tym wiele racji. Idąc za jego opinią, również w polityce lokalnej powinniśmy skupiać się na efektach, które przekraczają okres jednej, czy nawet kilku kadencji.

Coraz lepiej widzę, że Gmina Celestynów posiada ogromny potencjał rozwojowy. Jest on zawarty zarówno w zdolnościach, pracowitości i energii mieszkańców, jak i walorach lokalizacyjnych i przyrodniczych.

W obliczu epoki emigracji zarobkowej i obumierania społecznego dużych obszarów kraju, Celestynów jawi się jako miejsce, które swoim klimatem i bliskością stolicy Polski tworzy znakomitą alternatywę do stałego osiedlenia się.

 

W coraz szybszym tempie rozrastają się osiedla domów jednorodzinnych, a każdy dzień przynosi nam nowych mieszkańców. Tej tendencji sprzyja wiele czynników, które szczegółowo opisuję poniżej, jak również  dobre prognozy na przyszłość.

 

Komunikacja - dobra komunikację zapewnia linia kolejowa z licznymi przystankami obsługiwana przez Koleje Mazowieckie. Ta linia od lat była i jest elementem przyciągającym potencjalnych mieszkańców. Ponadto rozwijają się połączenia przy udziale prywatnych linii autobusowych.

 

S17 – modernizacja drogi krajowej numer 17 i przekształcenie jej w drogę szybkiego ruchu oraz perspektywa powstania węzła komunikacyjnego w okolicach wsi Jatne, spowoduje   znaczne skrócenie czasu dojazdu do centrum Warszawy.

Na ten moment, jeszcze nie mamy ostatecznych decyzji co do czasu realizacji inwestycji, jednakże w obliczu współorganizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012  wraz z Ukrainą jest ona nieunikniona. Możemy być niemal pewni, że w przeciągu następnych lat ta droga powstanie.

 

Kanalizacja – jest to taki element infrastruktury, który powoduje nie tylko, ułatwienia życia mieszkańców ale także sprawia, że środowisko naturalne jest chronione. Dlatego też, inwestycja ta jest realizowana na terenie gminy Celestynów z dużym zaangażowaniem. W obecnym momencie realizowany jest etap IX w Celestynowie oraz XI etap w Pogorzeli Warszawskiej.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego – prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planami zagospodarowania przestrzennego są  zaawansowane. Jedynym hamulcem jest tutaj brak decyzji ze strony władz centralnych co do ostatecznego przebiegu  obwodnicy „Szosy Lubelskiej”. Dodatkowo w tym roku prowadzone są prace nad planem przestrzennego zagospodarowania osiedla „Leśna” w Pogorzeli Warszawskiej, gdzie w perspektywie może powstać duże osiedle mieszkaniowe.

 

Inwestycje- w mijającym roku oprócz kontynuacji budowy sieci kanalizacyjnej, która to inwestycja jest bardzo kapitałochłonnym przedsięwzięciem, realizowane są także mniejsze jednakże również ważne inwestycje, jak rozbudowa sieci wodociągowej (w szczególności we wsi Ponurzyca), remont Przedszkola w Starej Wsi, czy też bieżące remonty dróg, ustawianie tablic informacyjnych, remonty w jednostkach oświatowych, lub całkiem małe sprawy jak ustawienie lamp w różnych częściach gminy, uzupełnienie chodnika koło pawilonów GS, remont placu zabaw itp.

 

Plany na przyszłość – dużym przedsięwzięciem, na które jest spore zapotrzebowanie społeczne, to rozpoczęcie budowy nowego przedszkola w Celestynowie jak też wreszcie racjonalne i ostateczne zagospodarowanie prawie 4 hektarowego centrum Celestynowa. Realizując te duże i ważne przedsięwzięcia dla samego Celestynowa, należy także pamiętać o potrzebach inwestycyjnych ościennych wsi, zarówno tych bliskich, jak też położonych w większej odległości na obrzeżach gminy.

 

Możliwości rozwoju – potencjalnie gmina Celestynów ma bardzo duże szanse rozwoju drzemiące głównie w ilości terenów z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną, bez groźby naruszenia równowagi przyrodniczej i zachowania charakteru leśnego (ponad 60% lesistości gminy przy średniej krajowej 29%). Pespektywą są tutaj obszary takiej jak 9 hektarowy grunt położony obok Pol-Hotelu, gdzie w przyszłości mogłoby powstać osiedle mieszkaniowe oraz tereny położone w pobliżu wsi Regut, gdzie po zakończeniu procesu scalania gruntów zdolności rozwojowe tej wsi położonej przy drodze krajowej Nr 50 wzrosną w znaczny sposób. Zainteresowanie Gminą Celestynów wzrasta, na co wskazują rosnące ceny ziemi i liczni chętni do osiedlania się właśnie tutaj. 

 

 

                                                                                               Stefan Traczyk

                                                                                       Wójt Gminy Celestynów

 

WÓJT GMINY CELESTYNÓW

 

ogłasza

 

KONKURS NA „Jedynkowego Obywatela Gminy Celestynów”

 

§ 1

KOORDYNATOR KONKURSU: Wójt Gminy Celestynów Stefan Traczyk

 

§ 2

CEL KONKURSU:

Wyłonienie obywatela, który urodzi się lub też zamelduje się na terenie gminy Celestynów jako kolejny 11 111 obywatel tej gminy.

 

§ 3

UCZESTNICY KONKURSU:
1/ W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które od momentu ogłoszenia konkursu urodzą się lub zameldują się na terenie gminy Celestynów (w przypadku osób nieletnich, reprezentantem jest przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny).
2/ Z udziału w konkursie są wykluczeni członkowie jury wraz z rodzinami.

§ 4

ZASADY KONKURSU:

1/ Zwycięzcą konkursu będzie osoba, która zostanie zameldowana jako kolejny 11 111 obywatel gminy Celestynów.

2/ Pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich jak też członkowie jury, są zobligowani do momentu rozstrzygnięcia konkursu, do zachowania tajemnicy o ilości brakujących osób do pełnej liczby 11 111 obywateli.

3/ Konkurs będzie prowadzony w dniach od 26.11.2007 r. do momentu jego rozstrzygnięcia.

4/ Miejscem pracy i obrad jury jest Urząd Gminy Celestynów.

5/ Uczestnicy konkursu mogą się meldować osobiście lub tez za pośrednictwem uprawnionych przedstawicieli.

6/ Zwycięzca konkursu musi wyrazić zgodę na piśmie, na przetwarzanie swych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu wyłaniania zwycięzcy konkursu (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych – teks jednolity Dz.U. 2005 nr 108 poz. 909).

7/ Osoby, które nie spełnią warunków podanych w § 4 pkt. 6  będą automatycznie pomijane a zwycięzcą konkursu będzie kolejna osoba, która wyrazi taką zgodę.

 

§ 5

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

1/ Komisja Konkursowa (jury) powołana przez Wójta wyłoni zwycięzcę, który zostanie nagrodzony. Przekazanie nagrody nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora.

2/ Organizator nie przewiduje jakichkolwiek możliwości odwołania się od decyzji podjętych przez Komisję Konkursową.

3/ Wyniki konkursu zostaną przedstawione po jego rozstrzygnięciu na stronach internetowych Urzędu Gminy Celestynów, GOK oraz w prasie.

 

§ 6

NAGRODA:

1/ Nagrodą będzie tytuł „Jedynkowego Obywatela Gminy Celestynów”, statuetka oraz bon na zakupy w sklepach Spółdzielni Produkcyjno – Handlowej w Celestynowie.

2/ Wartość bonu wynosić będzie 1 111 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych).

 

 

                                                                                                           /-/ Stefan Traczyk

                                                                                                     Wójt Gminy Celestynów

Kalendarz wydarzeń:

Newsletter:

Przeczytaj także:

e-Celestynka

01.02.2016

09:48

Andrzej

Zaczynamy rok 2016, a wraz z nim pragniemy Was zachęcić do czytania kolejnych wydań miesięcznika „Celestynka”. Podobnie jak w roku minionym chcemy, by dostarczał informacji o naszym samorządzie, o wydarzeniach kulturalnych i oświatowych, a także przedstawiał, jakie aktualnie inwestycje są w naszych miejscowościach wykonywane. Zapraszamy do lektury.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

REKRUTACJA

29.01.2016

16:19

Andrzej

DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PREDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Krajobraz gminy w kadrze

25.01.2016

14:23

Andrzej

Mimo mroźnego styczniowego popołudnia w świetlicy byłej szkoły w Ponurzycy panowała gorąca atmosfera.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Łączenie pokoleń

25.01.2016

14:22

Andrzej

Obchody Dnia Babci i Dziadka w gminie Celestynowie odbyły się niezwykle uroczyście i w atmosferze śpiewu i tańca.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zawiadomienie

21.01.2016

14:50

Andrzej

XIV Sesję Rady Gminy Celestynów kadencji 2014/2018 odbędzie się  27 stycznia 2016 roku (środa), o godz.: 16:30 w świetlicy Szkoły Podstawowej w Celestynowie.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

AKCJA ZIMA 2016

19.01.2016

12:53

Andrzej

Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie od początku lutego zaprasza wszystkie dzieci od lat 6 do wspólnego spędzania czasu i wspólnej zabawy.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zagrali w Celestynowie

18.01.2016

15:39

Andrzej

Zagrali 10 stycznia i zebrali 25.984,45 zł. Takim sukcesem w tym roku może pochwalić się celestynowski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mieszczący się w Zespole Szkół w Celestynowie.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bezpłatne porady prawne

11.01.2016

16:15

Andrzej

Wójt Gminy Celestynów uprzejmie informuje, iż od dnia 5.01.2016r. przy współpracy ze starostą powiatu w Urzędzie Gminy w Celestynowie uruchomiony został Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenia pozostałe:

Ogłoszenie

04.02.2016

08:56

Andrzej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Gminy Celestynów.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Informacja

02.02.2016

15:09

Andrzej

Wójt Gminy Celestynów informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Celestynowie, przy ul. Reguckiej 3, został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nr 1/2016 dotyczący nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Celestynów, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz najem na czas określony.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wystawa twórczości uczestniczek warsztatów malarskich w GOK

01.02.2016

15:37

Andrzej

 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Celestynowie od dłuższego czasu prowadzone są zajęcia malarskie dla wszystkich chętnych.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenie

29.01.2016

15:18

Andrzej

Wójt Gminy Celestynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w formie wsparcia zadania.
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenie

29.01.2016

14:54

Andrzej

Wójt Gminy Celestynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu  WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ w formie wsparcia zadania.
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Spotkanie z pisarzem oraz zabawa karnawałowa.

28.01.2016

11:25

Andrzej

 

Klub Dojrzałego Człowieka zaprasza na spotkanie z pisarzem, historykiem i publicystą Sławomirem Koprem.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zawiadomienie

27.01.2016

11:50

Andrzej

Wójt Gminy Celestynów zgodnie z §10 ust. 3 Statutu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Regut informuję, że w dniu 31.01.2016 r. o godzinie 17:00 w Regucie w budynku remizy OSP odbędzie się drugie nadzwyczajne zebranie członków Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Regut.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Opiekunka dziecięca

21.01.2016

11:40

Andrzej

Nabór zimowy na kierunek wieczorowy Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku. Kandydaci dokumenty powinni składać do 10.02.2016 r.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Temperatura będzie niska

18.01.2016

15:21

Andrzej

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie podaje do publicznej wiadomości prognozę pogody dla województwa mazowieckiego na najbliższe dni.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MAZOWSZE w „Kalejdoskopie Barw Polski”

18.01.2016

12:01

Andrzej

 

 

13 marca 2016 roku (niedziela) Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie proponuje wyjazd do Matecznika Mazowsze w Otrębusach na koncert Zespołu Pieśni i Tańca MAZOWSZE.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Łączenie pokoleń – babcie, dziadkowie i wnuki

15.01.2016

14:23

Andrzej

 

23 stycznia 2016 roku (sobota) o godz. 11.00 w Zespole Szkół w Celestynowie przy ul. Św. Kazimierza 55 odbędzie się wspólne kolędowanie w ramach ŁĄCZENIA POKOLEŃ.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Koncert ELENI budzi wspomnienia.

14.01.2016

14:25

Andrzej

 

Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie zaprasza na koncert Eleni do Matecznika Mazowsze w Otrębusach.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenie

13.01.2016

08:43

Andrzej

Urząd Gminy w Celestynowie oferuje do sprzedaży dwie szafy pancerne. Oferty można składać do 21 stycznia 2015 r.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Dodatkowy autobus do i z Ponurzycy

12.01.2016

11:16

Andrzej

Uruchomiony został dodatkowy kurs na linii Celestynów – Ponurzyca - Celestynów. Autobus kursuje w pierwszy i trzeci piątek miesiąca będący dniem roboczym.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wernisaż malarski w Gminnym Ośrodku Kultury

08.01.2016

12:34

Andrzej

 

 

Pokaz twórczości Marianny Elżbiety Moczerko będzie świetną okazją do pierwszego w tym roku spotkania ze sztuką.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zwierzęta zimą

08.01.2016

10:51

Andrzej

 

W związku z trwającą zimą Inspekcja Weterynaryjna oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Otwocku przypominają o odpowiednim postępowaniu ze zwierzętami podczas niskich temperatur.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Projekt, Hosting, CMS - Maxus Net Communications 2009

Strona główna  |  Mapa serwisu  | Kontakt