• image1
  • image2
  • image3
  • image2
  • image3
  • image1
  • image2
  • image3

CelestyNOWA szansa

13.12.200714:41

CCI Beata Przysowa

„Politycy mają skłonność do myślenia o następnych wyborach, a nie o następnym pokoleniu”, tak mawiał 40 Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan i miał w tym wiele racji. Idąc za jego opinią, również w polityce lokalnej powinniśmy skupiać się na efektach, które przekraczają okres jednej, czy nawet kilku kadencji.

Coraz lepiej widzę, że Gmina Celestynów posiada ogromny potencjał rozwojowy. Jest on zawarty zarówno w zdolnościach, pracowitości i energii mieszkańców, jak i walorach lokalizacyjnych i przyrodniczych.

W obliczu epoki emigracji zarobkowej i obumierania społecznego dużych obszarów kraju, Celestynów jawi się jako miejsce, które swoim klimatem i bliskością stolicy Polski tworzy znakomitą alternatywę do stałego osiedlenia się.

 

W coraz szybszym tempie rozrastają się osiedla domów jednorodzinnych, a każdy dzień przynosi nam nowych mieszkańców. Tej tendencji sprzyja wiele czynników, które szczegółowo opisuję poniżej, jak również  dobre prognozy na przyszłość.

 

Komunikacja - dobra komunikację zapewnia linia kolejowa z licznymi przystankami obsługiwana przez Koleje Mazowieckie. Ta linia od lat była i jest elementem przyciągającym potencjalnych mieszkańców. Ponadto rozwijają się połączenia przy udziale prywatnych linii autobusowych.

 

S17 – modernizacja drogi krajowej numer 17 i przekształcenie jej w drogę szybkiego ruchu oraz perspektywa powstania węzła komunikacyjnego w okolicach wsi Jatne, spowoduje   znaczne skrócenie czasu dojazdu do centrum Warszawy.

Na ten moment, jeszcze nie mamy ostatecznych decyzji co do czasu realizacji inwestycji, jednakże w obliczu współorganizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012  wraz z Ukrainą jest ona nieunikniona. Możemy być niemal pewni, że w przeciągu następnych lat ta droga powstanie.

 

Kanalizacja – jest to taki element infrastruktury, który powoduje nie tylko, ułatwienia życia mieszkańców ale także sprawia, że środowisko naturalne jest chronione. Dlatego też, inwestycja ta jest realizowana na terenie gminy Celestynów z dużym zaangażowaniem. W obecnym momencie realizowany jest etap IX w Celestynowie oraz XI etap w Pogorzeli Warszawskiej.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego – prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planami zagospodarowania przestrzennego są  zaawansowane. Jedynym hamulcem jest tutaj brak decyzji ze strony władz centralnych co do ostatecznego przebiegu  obwodnicy „Szosy Lubelskiej”. Dodatkowo w tym roku prowadzone są prace nad planem przestrzennego zagospodarowania osiedla „Leśna” w Pogorzeli Warszawskiej, gdzie w perspektywie może powstać duże osiedle mieszkaniowe.

 

Inwestycje- w mijającym roku oprócz kontynuacji budowy sieci kanalizacyjnej, która to inwestycja jest bardzo kapitałochłonnym przedsięwzięciem, realizowane są także mniejsze jednakże również ważne inwestycje, jak rozbudowa sieci wodociągowej (w szczególności we wsi Ponurzyca), remont Przedszkola w Starej Wsi, czy też bieżące remonty dróg, ustawianie tablic informacyjnych, remonty w jednostkach oświatowych, lub całkiem małe sprawy jak ustawienie lamp w różnych częściach gminy, uzupełnienie chodnika koło pawilonów GS, remont placu zabaw itp.

 

Plany na przyszłość – dużym przedsięwzięciem, na które jest spore zapotrzebowanie społeczne, to rozpoczęcie budowy nowego przedszkola w Celestynowie jak też wreszcie racjonalne i ostateczne zagospodarowanie prawie 4 hektarowego centrum Celestynowa. Realizując te duże i ważne przedsięwzięcia dla samego Celestynowa, należy także pamiętać o potrzebach inwestycyjnych ościennych wsi, zarówno tych bliskich, jak też położonych w większej odległości na obrzeżach gminy.

 

Możliwości rozwoju – potencjalnie gmina Celestynów ma bardzo duże szanse rozwoju drzemiące głównie w ilości terenów z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną, bez groźby naruszenia równowagi przyrodniczej i zachowania charakteru leśnego (ponad 60% lesistości gminy przy średniej krajowej 29%). Pespektywą są tutaj obszary takiej jak 9 hektarowy grunt położony obok Pol-Hotelu, gdzie w przyszłości mogłoby powstać osiedle mieszkaniowe oraz tereny położone w pobliżu wsi Regut, gdzie po zakończeniu procesu scalania gruntów zdolności rozwojowe tej wsi położonej przy drodze krajowej Nr 50 wzrosną w znaczny sposób. Zainteresowanie Gminą Celestynów wzrasta, na co wskazują rosnące ceny ziemi i liczni chętni do osiedlania się właśnie tutaj. 

 

 

                                                                                               Stefan Traczyk

                                                                                       Wójt Gminy Celestynów

 

WÓJT GMINY CELESTYNÓW

 

ogłasza

 

KONKURS NA „Jedynkowego Obywatela Gminy Celestynów”

 

§ 1

KOORDYNATOR KONKURSU: Wójt Gminy Celestynów Stefan Traczyk

 

§ 2

CEL KONKURSU:

Wyłonienie obywatela, który urodzi się lub też zamelduje się na terenie gminy Celestynów jako kolejny 11 111 obywatel tej gminy.

 

§ 3

UCZESTNICY KONKURSU:
1/ W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które od momentu ogłoszenia konkursu urodzą się lub zameldują się na terenie gminy Celestynów (w przypadku osób nieletnich, reprezentantem jest przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny).
2/ Z udziału w konkursie są wykluczeni członkowie jury wraz z rodzinami.

§ 4

ZASADY KONKURSU:

1/ Zwycięzcą konkursu będzie osoba, która zostanie zameldowana jako kolejny 11 111 obywatel gminy Celestynów.

2/ Pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich jak też członkowie jury, są zobligowani do momentu rozstrzygnięcia konkursu, do zachowania tajemnicy o ilości brakujących osób do pełnej liczby 11 111 obywateli.

3/ Konkurs będzie prowadzony w dniach od 26.11.2007 r. do momentu jego rozstrzygnięcia.

4/ Miejscem pracy i obrad jury jest Urząd Gminy Celestynów.

5/ Uczestnicy konkursu mogą się meldować osobiście lub tez za pośrednictwem uprawnionych przedstawicieli.

6/ Zwycięzca konkursu musi wyrazić zgodę na piśmie, na przetwarzanie swych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu wyłaniania zwycięzcy konkursu (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych – teks jednolity Dz.U. 2005 nr 108 poz. 909).

7/ Osoby, które nie spełnią warunków podanych w § 4 pkt. 6  będą automatycznie pomijane a zwycięzcą konkursu będzie kolejna osoba, która wyrazi taką zgodę.

 

§ 5

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

1/ Komisja Konkursowa (jury) powołana przez Wójta wyłoni zwycięzcę, który zostanie nagrodzony. Przekazanie nagrody nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora.

2/ Organizator nie przewiduje jakichkolwiek możliwości odwołania się od decyzji podjętych przez Komisję Konkursową.

3/ Wyniki konkursu zostaną przedstawione po jego rozstrzygnięciu na stronach internetowych Urzędu Gminy Celestynów, GOK oraz w prasie.

 

§ 6

NAGRODA:

1/ Nagrodą będzie tytuł „Jedynkowego Obywatela Gminy Celestynów”, statuetka oraz bon na zakupy w sklepach Spółdzielni Produkcyjno – Handlowej w Celestynowie.

2/ Wartość bonu wynosić będzie 1 111 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych).

 

 

                                                                                                           /-/ Stefan Traczyk

                                                                                                     Wójt Gminy Celestynów

Kalendarz wydarzeń:

Pon
Wt
Śr
Czw
Pt
Sob
Nd
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Newsletter:

Przeczytaj także:

Dotacje przyznane!

24.04.2015

15:28

Beata

Pula środków  przeznaczonych  w tym roku na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  wynosiła 30.000 zł.  Do konkursu przystąpiły trzy organizacje  działające  na terenie Gminy Celestynów  i to właśnie między nimi zostały podzielone środki.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wykład o samorządzie

24.04.2015

12:35

Beata

Członkowie Celestynowskiego Koła Studenckiego dla Seniorów 22 kwietnia 2015 r. spotkali się po raz kolejny. Tym razem rozmawiano o samorządzie i jego funkcjach. Związane to jest z 25-leciem samorządu w Polsce. O obszarach działalności gminy opowiedział Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przedszkolaki do piłek

22.04.2015

12:02

Beata

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym do udziału w bezpłatnych zajęciach piłkarskich, organizowanych w ramach gminnego projektu Orlik 2012. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i w czwartki w godzinach 17.00-18.00.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Msza św. w intencji ojczyzny

22.04.2015

10:48

Andrzej

Wójt Gminy Celestynów, kapłani parafii pod wezwaniem NMP i Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie zapraszają na mszę św. i koncert patriotyczny z okazji 3 maja.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

VII Sesja Rady Gminy Celestynów

21.04.2015

15:46

Beata

Zapraszamy na VII posiedzenie Rady Gminy Celestynów, które odbędzie się 28 kwietnia 2015 r. (wtorek) o godz. 17:00 w świetlicy Szkoły Podstawowej w Celestynowie ul. Wrzosowa 42.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Spotkanie spółek

17.04.2015

16:05

Beata

Na zaproszenie wójta Witolda Kwiatkowskiego w dniu 16 marca 2015 r. do urzędu gminy przybyli przedstawiciele spółek wodnych z terenu naszej gminy. Spotkanie robocze miało na celu omówienie zasad współpracy zarówno pomiędzy samymi spółkami, jak i gminą.
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Warsztaty rękodzieła

17.04.2015

15:20

Beata

W Pogorzeli, Dąbrówce oraz Jatnem odbędą sie warsztaty rękodzieła, na które zaprasza Stowarzyszenie "LGD Natura i Kultura".

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Posterunek w sieci

16.04.2015

14:53

Beata

Pod koniec marca br. na Posterunku Policji w Celestynowie została uruchomiona poczta elektroniczna,  za pomocą której mieszkańcy gminy mogą  kontaktować się ze swoimi  dzielnicowymi, zgłaszać problemy lub informować o sytuacjach stwarzających zagrożenie na terenie Gminy Celestynów. 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wieści z Celestynowa

16.04.2015

10:45

Beata

TVP 3 wyemitowało audycję o inwestycjach finansowanych ze środków unijnych. Materiał o inwestycjach realizowanych w Gminie Celestynów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich rozpoczyna się w 9 min i 24 sek. Zapraszamy do zapoznania się z nim.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nie tylko wygoda się liczy

15.04.2015

11:36

Andrzej

Wielu obiektom nie można odmówić funkcjonalności, ale czasem jednak czegoś brak … Nowowybudowanemu parkingowi przy celestynowskiej przychodni nie brak już niczego. Nie dość, że miejsce to ucywilizowało się ku wygodzie pacjentów, to jeszcze wypiękniało.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Melioracje w Dąbrówce 14‘

10.04.2015

13:31

Andrzej

Zgodnie z planem na rok 2014 spółka wodna z Dąbrówki wykonała w sołectwie prace renowacyjne 1720 metrów rowów.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Podwórko NIVEA

08.04.2015

15:08

Andrzej

W ramach współpracy z sąsiednią Gminą Kołbiel zachęcamy do wsparcia projektu wskazanego poniżej poprzez głosy mieszkańców, również z Gminy Celestynów

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zabiegi weterynaryjne dla naszych czworonogów

08.04.2015

13:12

Beata

Urząd Gminy w Celestynowie od marca 2015 roku oferuje swoim mieszkańcom pokrycie 50% kosztów zabiegów sterylizacji, kastracji psów i kotów oraz eutanazji pełnych ślepych miotów.
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Życzenia Wielkanocne

03.04.2015

12:11

Andrzej

"Leśna" w przebudowie

03.04.2015

11:30

Beata

Pod koniec marca rozpoczęła się przebudowa ul. Leśnej w Celestynowie, w ramach zadania inwestycyjnego „przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów”.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenia pozostałe:

Program – KULTURA DOSTĘPNA

24.04.2015

10:04

Beata

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że od 30 kwietnia 2015 r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu „Kultura Dostępna”. Wnioski mogą składać również organizacje pozarządowe.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

STOP wypalaniu traw

23.04.2015

15:05

Beata

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku apeluje o walkę z wypalaniem traw.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Prosto do Funduszy!

22.04.2015

15:33

Beata

 

W związku z realizacją nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020 ze środków Unii Europejskiej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rozpoczęło kampanię medialną pt. „ Prosto do Funduszy”  która ma na celu promocję portalu internetowego  www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Targi pracy

22.04.2015

15:11

Andrzej

Szukasz pracy? Szukasz pracowników? Zapraszamy na targi pracy!

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Uwaga - ryzyko przekroczenia!

17.04.2015

09:40

Beata

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewodzkiego w Warszawie informuje o możliwości przekroczenia w 2015 r. poziomów alarmowych dopuszczalnych, docelowych dla normalnych zanieczyszczeń w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zaproszenie

13.04.2015

12:03

Andrzej

Kapłani parafii Wniebowzięcia NMP, Wspólnota Muzyczna Uwielbienie Pana i Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na koncert.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Melioracje w Ostrowiku

10.04.2015

12:08

Andrzej

17.04.2015 r. o 19:00 w sali weselnej (Zajazd u Kościanka) odbędzie się spotkanie mieszkańców sołectwa Ostrowik w sprawie omówienia działania spółki wodnej na tym terenie.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Do kanalizacji przyłączyć się będą mogli ...

09.04.2015

15:25

Andrzej

Uwaga mieszkańcy ulic: Partyzantów, Leśnej, Osieckiej, Narutowicza, Witosa, Orzeszkowej, Szkolnej, Laskowskiej, Podgórnej i Zwycięzców w Celestynowie!

 

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

08.04.2015

15:12

Beata

Wójt Gminy Celestynów informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Celestynowie, przy ul. Reguckiej 3, został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nr 2/2015  dotyczący nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Celestynów, Stara Wieś i Ponurzyca stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania   w dzierżawę na czas określony.

 

Prądu nie będzie

08.04.2015

13:51

Andrzej

We wtorek (14 kwietnia) nastąpi w POGORZELI w godzinach 9-14 wyłączenie zasilania energią elektryczną. Jak informuje PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa w miejscowości prądu nie będzie w rejonie ulic: Wilczej (numery: 7, 9, 11), Brzozowej (25, 27) i Otwockiej (od nr 1 do nr 8).

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do współpracy

08.04.2015

10:37

Beata

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości rozpoczęła realizację nowego projektu finansowego ze środku Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. " Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim".

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MazoviaCup 2015 r.

03.04.2015

11:42

Andrzej

Mistrzostwa Mazowsza Samorządów w Piłce Nożnej Mazovia Cup rozgrywane są już od siedmiu lat.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenia i plakaty tylko w wyznaczonych miejscach

03.04.2015

11:22

Beata

Plakaty komitetów wyborczych i urzędowe obwieszczenia wyborcze dotyczące wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 r. można umieszczać w wyznaczonych miejscach.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Konsultacje społeczne

02.04.2015

15:10

Beata

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030, w dniach od 1 do 22 kwietnia 2015 r. prowadzone są konsultacje społeczne wstępnej wersji dokumentu.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

02.04.2015

13:00

Beata

Poniżej mogą Państwo znaleźć rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Jaś i Małgosia

02.04.2015

10:03

Andrzej

Biblioteka Publiczna w Celestynowie zaprasza wszystkie dzieci na spektakl.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Projekt, Hosting, CMS - Maxus Net Communications 2009

Strona główna  |  Mapa serwisu  | Kontakt