• image1
  • image2
  • image3
  • image2
  • image3
  • image1
  • image2
  • image3

CelestyNOWA szansa

13.12.200714:41

CCI Beata Przysowa

„Politycy mają skłonność do myślenia o następnych wyborach, a nie o następnym pokoleniu”, tak mawiał 40 Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan i miał w tym wiele racji. Idąc za jego opinią, również w polityce lokalnej powinniśmy skupiać się na efektach, które przekraczają okres jednej, czy nawet kilku kadencji.

Coraz lepiej widzę, że Gmina Celestynów posiada ogromny potencjał rozwojowy. Jest on zawarty zarówno w zdolnościach, pracowitości i energii mieszkańców, jak i walorach lokalizacyjnych i przyrodniczych.

W obliczu epoki emigracji zarobkowej i obumierania społecznego dużych obszarów kraju, Celestynów jawi się jako miejsce, które swoim klimatem i bliskością stolicy Polski tworzy znakomitą alternatywę do stałego osiedlenia się.

 

W coraz szybszym tempie rozrastają się osiedla domów jednorodzinnych, a każdy dzień przynosi nam nowych mieszkańców. Tej tendencji sprzyja wiele czynników, które szczegółowo opisuję poniżej, jak również  dobre prognozy na przyszłość.

 

Komunikacja - dobra komunikację zapewnia linia kolejowa z licznymi przystankami obsługiwana przez Koleje Mazowieckie. Ta linia od lat była i jest elementem przyciągającym potencjalnych mieszkańców. Ponadto rozwijają się połączenia przy udziale prywatnych linii autobusowych.

 

S17 – modernizacja drogi krajowej numer 17 i przekształcenie jej w drogę szybkiego ruchu oraz perspektywa powstania węzła komunikacyjnego w okolicach wsi Jatne, spowoduje   znaczne skrócenie czasu dojazdu do centrum Warszawy.

Na ten moment, jeszcze nie mamy ostatecznych decyzji co do czasu realizacji inwestycji, jednakże w obliczu współorganizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012  wraz z Ukrainą jest ona nieunikniona. Możemy być niemal pewni, że w przeciągu następnych lat ta droga powstanie.

 

Kanalizacja – jest to taki element infrastruktury, który powoduje nie tylko, ułatwienia życia mieszkańców ale także sprawia, że środowisko naturalne jest chronione. Dlatego też, inwestycja ta jest realizowana na terenie gminy Celestynów z dużym zaangażowaniem. W obecnym momencie realizowany jest etap IX w Celestynowie oraz XI etap w Pogorzeli Warszawskiej.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego – prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planami zagospodarowania przestrzennego są  zaawansowane. Jedynym hamulcem jest tutaj brak decyzji ze strony władz centralnych co do ostatecznego przebiegu  obwodnicy „Szosy Lubelskiej”. Dodatkowo w tym roku prowadzone są prace nad planem przestrzennego zagospodarowania osiedla „Leśna” w Pogorzeli Warszawskiej, gdzie w perspektywie może powstać duże osiedle mieszkaniowe.

 

Inwestycje- w mijającym roku oprócz kontynuacji budowy sieci kanalizacyjnej, która to inwestycja jest bardzo kapitałochłonnym przedsięwzięciem, realizowane są także mniejsze jednakże również ważne inwestycje, jak rozbudowa sieci wodociągowej (w szczególności we wsi Ponurzyca), remont Przedszkola w Starej Wsi, czy też bieżące remonty dróg, ustawianie tablic informacyjnych, remonty w jednostkach oświatowych, lub całkiem małe sprawy jak ustawienie lamp w różnych częściach gminy, uzupełnienie chodnika koło pawilonów GS, remont placu zabaw itp.

 

Plany na przyszłość – dużym przedsięwzięciem, na które jest spore zapotrzebowanie społeczne, to rozpoczęcie budowy nowego przedszkola w Celestynowie jak też wreszcie racjonalne i ostateczne zagospodarowanie prawie 4 hektarowego centrum Celestynowa. Realizując te duże i ważne przedsięwzięcia dla samego Celestynowa, należy także pamiętać o potrzebach inwestycyjnych ościennych wsi, zarówno tych bliskich, jak też położonych w większej odległości na obrzeżach gminy.

 

Możliwości rozwoju – potencjalnie gmina Celestynów ma bardzo duże szanse rozwoju drzemiące głównie w ilości terenów z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną, bez groźby naruszenia równowagi przyrodniczej i zachowania charakteru leśnego (ponad 60% lesistości gminy przy średniej krajowej 29%). Pespektywą są tutaj obszary takiej jak 9 hektarowy grunt położony obok Pol-Hotelu, gdzie w przyszłości mogłoby powstać osiedle mieszkaniowe oraz tereny położone w pobliżu wsi Regut, gdzie po zakończeniu procesu scalania gruntów zdolności rozwojowe tej wsi położonej przy drodze krajowej Nr 50 wzrosną w znaczny sposób. Zainteresowanie Gminą Celestynów wzrasta, na co wskazują rosnące ceny ziemi i liczni chętni do osiedlania się właśnie tutaj. 

 

 

                                                                                               Stefan Traczyk

                                                                                       Wójt Gminy Celestynów

 

WÓJT GMINY CELESTYNÓW

 

ogłasza

 

KONKURS NA „Jedynkowego Obywatela Gminy Celestynów”

 

§ 1

KOORDYNATOR KONKURSU: Wójt Gminy Celestynów Stefan Traczyk

 

§ 2

CEL KONKURSU:

Wyłonienie obywatela, który urodzi się lub też zamelduje się na terenie gminy Celestynów jako kolejny 11 111 obywatel tej gminy.

 

§ 3

UCZESTNICY KONKURSU:
1/ W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które od momentu ogłoszenia konkursu urodzą się lub zameldują się na terenie gminy Celestynów (w przypadku osób nieletnich, reprezentantem jest przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny).
2/ Z udziału w konkursie są wykluczeni członkowie jury wraz z rodzinami.

§ 4

ZASADY KONKURSU:

1/ Zwycięzcą konkursu będzie osoba, która zostanie zameldowana jako kolejny 11 111 obywatel gminy Celestynów.

2/ Pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich jak też członkowie jury, są zobligowani do momentu rozstrzygnięcia konkursu, do zachowania tajemnicy o ilości brakujących osób do pełnej liczby 11 111 obywateli.

3/ Konkurs będzie prowadzony w dniach od 26.11.2007 r. do momentu jego rozstrzygnięcia.

4/ Miejscem pracy i obrad jury jest Urząd Gminy Celestynów.

5/ Uczestnicy konkursu mogą się meldować osobiście lub tez za pośrednictwem uprawnionych przedstawicieli.

6/ Zwycięzca konkursu musi wyrazić zgodę na piśmie, na przetwarzanie swych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu wyłaniania zwycięzcy konkursu (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych – teks jednolity Dz.U. 2005 nr 108 poz. 909).

7/ Osoby, które nie spełnią warunków podanych w § 4 pkt. 6  będą automatycznie pomijane a zwycięzcą konkursu będzie kolejna osoba, która wyrazi taką zgodę.

 

§ 5

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

1/ Komisja Konkursowa (jury) powołana przez Wójta wyłoni zwycięzcę, który zostanie nagrodzony. Przekazanie nagrody nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora.

2/ Organizator nie przewiduje jakichkolwiek możliwości odwołania się od decyzji podjętych przez Komisję Konkursową.

3/ Wyniki konkursu zostaną przedstawione po jego rozstrzygnięciu na stronach internetowych Urzędu Gminy Celestynów, GOK oraz w prasie.

 

§ 6

NAGRODA:

1/ Nagrodą będzie tytuł „Jedynkowego Obywatela Gminy Celestynów”, statuetka oraz bon na zakupy w sklepach Spółdzielni Produkcyjno – Handlowej w Celestynowie.

2/ Wartość bonu wynosić będzie 1 111 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych).

 

 

                                                                                                           /-/ Stefan Traczyk

                                                                                                     Wójt Gminy Celestynów

Kalendarz wydarzeń:

Newsletter:

Przeczytaj także:

Pasowanie na czytelnika

25.02.2015

11:15

Andrzej

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu "Zośka". 20 lutego, piątek. Dokładnie o godzinie 11.45 rozpoczyna się uroczystość "Pasowania na czytelnika" uczniów klas pierwszych.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

W Ostrowiku bez zmian, ale z nową radą

20.02.2015

11:44

Beata

W ostatnią sobotę odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej w Ostrowiku.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zaproszenie

19.02.2015

12:19

Beata

Koło Celestynowskie PRAWICY RP zaprasza na spotkanie z posłem do Parlamentu Europejskiego Markiem Jurkiem oraz radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego Krzysztofem Kawęckim w najbliższą sobotę 21.02.2015 roku o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej w Celestynowie ul. Wrzosowa 42.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Walentynkowe ostatki Klubu Dojrzałego Człowieka

18.02.2015

11:07

Beata

W sobotni wieczór, w sali „Gajóweczka” w Regucie odbyło się karnawałowe spotkanie Klubu Dojrzałego Człowieka dla seniorów i sympatyków gminy Celestynów.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Jak to jest być ...

16.02.2015

18:53

Beata

GRA SYMULACYJNA pt. „Jak to jest być pod okupacją w czasie wojny?”przeprowadzona została w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. por. Józefa Czumy ,,Skrytego" w Celestynowie 14 stycznia 2015 r. przez Iwonę Pieronek-Tokarz, Bogusławę Filipowicz i Agatę M. Jastrzębską przy pomocy Marcina Urbaniaka z klasy III b. W zależności od potrzeb wcielali się w role oprawców niemieckich lub rosyjskich.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Pierwsze wybory za nami.....

13.02.2015

16:11

Andrzej

Jak wcześniej już informowaliśmy poczynając od 07 lutego do 07 marca 2015r., na terenie gminy Celestynów mieszkańcy z 15 sołectw będą wybierali na kolejne cztery lata swoich przedstawicieli: sołtysa i skład rady sołeckiej. Jako pierwsi wyboru dokonali mieszkańcy Dąbrówki, Jatnego i Zabieżek.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Stuknęła im piętnastka

13.02.2015

16:10

Beata

Swój jubileusz w tym roku obchodzi ludowy zespół Podbielanki. Obecni członkowie zespołu oraz osoby tworzące go 15 lat temu spotkali się 8 lutego br. w Szkole Podstawowej w Podbieli, aby wspólnie wspominać początki swojej działalności.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

O turystyce, ekologii i samorządzie

11.02.2015

14:56

Beata

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Celestynowie od początku roku funkcjonuje Celestynowskie Koło Studenckie dla Seniorów. W jego ramach kilka razy w miesiącu będą odbywały się warsztaty. Te najbliższe dotyczyły będą m.in. turystyki, ekologii, a także zasad funkcjonowania samorządu.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Sesja Nadzwyczajna

09.02.2015

13:49

Beata

12 lutego 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Celestynowie odbędzie się I Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Celestynów kadencji 2014-2018.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bajki, bajki kupujcie

06.02.2015

17:35

Beata

Tym razem nie było „Na straganie w dzień targowy (...)*”, ale ”Uwaga, uwaga! Otwieramy stragan! Stragan z bajkami (...)*”. Spektakl muzyczny pt. "Stragan z bajkami" oraz wykład "I Ty zostań aktorem" zakończył Akcję Zima 2015 dla najmłodszych mieszkańców gminy Celestynów.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ferie w szkole - czas na remont

06.02.2015

17:23

Beata

Pierwszy tydzień nauki po przerwie zimowej uczniowie mają już za sobą. Nie jeden z nich w poniedziałek rano mógł w swojej szkole dostrzec, za sprawą przeprowadzonych prac remontowych, zmiany na szkolnym korytarzu, sali lekcyjnej, świetlicy.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZMIANA MIEJSCA SPOTKANIA SOŁECKIEGO

06.02.2015

14:18

Beata

Wójt Gminy Celestynów  informuje, iż nastąpiła zmiana miejsca spotkania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Jatne.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wnioski o odbiór azbestu

05.02.2015

15:40

Beata

Wnioski o dofinansowanie odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest można składać do 25 lutego 2015 r.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SZUKAMY ANIMATORA

05.02.2015

09:25

Beata

Urząd Gminy w Celestynowie poszukuje kandydatów na stanowisko Animatorka/Animator w ramach realizacji projektu "Animator - Moje Boisko Orlik 2012".

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenia pozostałe:

Niedziela Palmowa w Łowiczu

18.02.2015

15:52

Beata

Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie zaprasza na świętowanie Niedzieli Palmowej w Łowiczu

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

albo majówka w Budapeszcie

18.02.2015

15:51

Beata

I jeszcze jedno zaproszenie do wzięcia udziału w 3 - dniowej majówce  organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zgłoszenia kandydatów do komisji konkursowej

16.02.2015

19:20

Beata

Uprzejmie informujemy, że do 25 lutego 2015 r. można zgłaszać kandydatury przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przerwy w dostawie energii

11.02.2015

15:18

Beata

PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki informuje o przerwach w dostawie prądu.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

10.02.2015

15:27

Beata

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w XIII edycji Ogólnokrajowego konkursu.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zabawa Walentynkowa

10.02.2015

14:34

Beata

Zespół Szkół w Celestynowie serdecznie zaprasza na dyskotekę walentynkową, która odbędzie się 14 lutego 2015 r., start o godz. 19.00

Wykaz nieruchomości

09.02.2015

14:30

Beata

Wójt Gminy Celestynów informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Celestynowie, przy ul. Reguckiej 3, został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nr 1/2015 dotyczący nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Celestynów i Stara Wieś, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenie

06.02.2015

16:44

Beata

Wójt Gminy Celestynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin składania ofert upływa 27 lutego 2015 r.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenie

06.02.2015

16:39

Beata

Wójt Gminy Celestynów ogłsza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Termin składania ofert upływa 27 lutego 2015 r.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Karnawał z Klubem Dojrzałego Człowieka

04.02.2015

09:56

Beata

Emerytów, rencistów, seniorów i sympatyków gminy Celestynów Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie zaprasza na karnawałowe spotkanie Klubu Dojrzałego Człowieka 14 lutego 2015 r. o godz. 17.00.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Projekt, Hosting, CMS - Maxus Net Communications 2009

Strona główna  |  Mapa serwisu  | Kontakt

/161-52d933207e5cb.html