• image1
  • image2
  • image3
  • image2
  • image3
  • image1
  • image2
  • image3

CelestyNOWA szansa

13.12.200714:41

CCI Beata Przysowa

„Politycy mają skłonność do myślenia o następnych wyborach, a nie o następnym pokoleniu”, tak mawiał 40 Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan i miał w tym wiele racji. Idąc za jego opinią, również w polityce lokalnej powinniśmy skupiać się na efektach, które przekraczają okres jednej, czy nawet kilku kadencji.

Coraz lepiej widzę, że Gmina Celestynów posiada ogromny potencjał rozwojowy. Jest on zawarty zarówno w zdolnościach, pracowitości i energii mieszkańców, jak i walorach lokalizacyjnych i przyrodniczych.

W obliczu epoki emigracji zarobkowej i obumierania społecznego dużych obszarów kraju, Celestynów jawi się jako miejsce, które swoim klimatem i bliskością stolicy Polski tworzy znakomitą alternatywę do stałego osiedlenia się.

 

W coraz szybszym tempie rozrastają się osiedla domów jednorodzinnych, a każdy dzień przynosi nam nowych mieszkańców. Tej tendencji sprzyja wiele czynników, które szczegółowo opisuję poniżej, jak również  dobre prognozy na przyszłość.

 

Komunikacja - dobra komunikację zapewnia linia kolejowa z licznymi przystankami obsługiwana przez Koleje Mazowieckie. Ta linia od lat była i jest elementem przyciągającym potencjalnych mieszkańców. Ponadto rozwijają się połączenia przy udziale prywatnych linii autobusowych.

 

S17 – modernizacja drogi krajowej numer 17 i przekształcenie jej w drogę szybkiego ruchu oraz perspektywa powstania węzła komunikacyjnego w okolicach wsi Jatne, spowoduje   znaczne skrócenie czasu dojazdu do centrum Warszawy.

Na ten moment, jeszcze nie mamy ostatecznych decyzji co do czasu realizacji inwestycji, jednakże w obliczu współorganizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012  wraz z Ukrainą jest ona nieunikniona. Możemy być niemal pewni, że w przeciągu następnych lat ta droga powstanie.

 

Kanalizacja – jest to taki element infrastruktury, który powoduje nie tylko, ułatwienia życia mieszkańców ale także sprawia, że środowisko naturalne jest chronione. Dlatego też, inwestycja ta jest realizowana na terenie gminy Celestynów z dużym zaangażowaniem. W obecnym momencie realizowany jest etap IX w Celestynowie oraz XI etap w Pogorzeli Warszawskiej.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego – prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planami zagospodarowania przestrzennego są  zaawansowane. Jedynym hamulcem jest tutaj brak decyzji ze strony władz centralnych co do ostatecznego przebiegu  obwodnicy „Szosy Lubelskiej”. Dodatkowo w tym roku prowadzone są prace nad planem przestrzennego zagospodarowania osiedla „Leśna” w Pogorzeli Warszawskiej, gdzie w perspektywie może powstać duże osiedle mieszkaniowe.

 

Inwestycje- w mijającym roku oprócz kontynuacji budowy sieci kanalizacyjnej, która to inwestycja jest bardzo kapitałochłonnym przedsięwzięciem, realizowane są także mniejsze jednakże również ważne inwestycje, jak rozbudowa sieci wodociągowej (w szczególności we wsi Ponurzyca), remont Przedszkola w Starej Wsi, czy też bieżące remonty dróg, ustawianie tablic informacyjnych, remonty w jednostkach oświatowych, lub całkiem małe sprawy jak ustawienie lamp w różnych częściach gminy, uzupełnienie chodnika koło pawilonów GS, remont placu zabaw itp.

 

Plany na przyszłość – dużym przedsięwzięciem, na które jest spore zapotrzebowanie społeczne, to rozpoczęcie budowy nowego przedszkola w Celestynowie jak też wreszcie racjonalne i ostateczne zagospodarowanie prawie 4 hektarowego centrum Celestynowa. Realizując te duże i ważne przedsięwzięcia dla samego Celestynowa, należy także pamiętać o potrzebach inwestycyjnych ościennych wsi, zarówno tych bliskich, jak też położonych w większej odległości na obrzeżach gminy.

 

Możliwości rozwoju – potencjalnie gmina Celestynów ma bardzo duże szanse rozwoju drzemiące głównie w ilości terenów z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną, bez groźby naruszenia równowagi przyrodniczej i zachowania charakteru leśnego (ponad 60% lesistości gminy przy średniej krajowej 29%). Pespektywą są tutaj obszary takiej jak 9 hektarowy grunt położony obok Pol-Hotelu, gdzie w przyszłości mogłoby powstać osiedle mieszkaniowe oraz tereny położone w pobliżu wsi Regut, gdzie po zakończeniu procesu scalania gruntów zdolności rozwojowe tej wsi położonej przy drodze krajowej Nr 50 wzrosną w znaczny sposób. Zainteresowanie Gminą Celestynów wzrasta, na co wskazują rosnące ceny ziemi i liczni chętni do osiedlania się właśnie tutaj. 

 

 

                                                                                               Stefan Traczyk

                                                                                       Wójt Gminy Celestynów

 

WÓJT GMINY CELESTYNÓW

 

ogłasza

 

KONKURS NA „Jedynkowego Obywatela Gminy Celestynów”

 

§ 1

KOORDYNATOR KONKURSU: Wójt Gminy Celestynów Stefan Traczyk

 

§ 2

CEL KONKURSU:

Wyłonienie obywatela, który urodzi się lub też zamelduje się na terenie gminy Celestynów jako kolejny 11 111 obywatel tej gminy.

 

§ 3

UCZESTNICY KONKURSU:
1/ W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które od momentu ogłoszenia konkursu urodzą się lub zameldują się na terenie gminy Celestynów (w przypadku osób nieletnich, reprezentantem jest przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny).
2/ Z udziału w konkursie są wykluczeni członkowie jury wraz z rodzinami.

§ 4

ZASADY KONKURSU:

1/ Zwycięzcą konkursu będzie osoba, która zostanie zameldowana jako kolejny 11 111 obywatel gminy Celestynów.

2/ Pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich jak też członkowie jury, są zobligowani do momentu rozstrzygnięcia konkursu, do zachowania tajemnicy o ilości brakujących osób do pełnej liczby 11 111 obywateli.

3/ Konkurs będzie prowadzony w dniach od 26.11.2007 r. do momentu jego rozstrzygnięcia.

4/ Miejscem pracy i obrad jury jest Urząd Gminy Celestynów.

5/ Uczestnicy konkursu mogą się meldować osobiście lub tez za pośrednictwem uprawnionych przedstawicieli.

6/ Zwycięzca konkursu musi wyrazić zgodę na piśmie, na przetwarzanie swych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu wyłaniania zwycięzcy konkursu (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych – teks jednolity Dz.U. 2005 nr 108 poz. 909).

7/ Osoby, które nie spełnią warunków podanych w § 4 pkt. 6  będą automatycznie pomijane a zwycięzcą konkursu będzie kolejna osoba, która wyrazi taką zgodę.

 

§ 5

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

1/ Komisja Konkursowa (jury) powołana przez Wójta wyłoni zwycięzcę, który zostanie nagrodzony. Przekazanie nagrody nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora.

2/ Organizator nie przewiduje jakichkolwiek możliwości odwołania się od decyzji podjętych przez Komisję Konkursową.

3/ Wyniki konkursu zostaną przedstawione po jego rozstrzygnięciu na stronach internetowych Urzędu Gminy Celestynów, GOK oraz w prasie.

 

§ 6

NAGRODA:

1/ Nagrodą będzie tytuł „Jedynkowego Obywatela Gminy Celestynów”, statuetka oraz bon na zakupy w sklepach Spółdzielni Produkcyjno – Handlowej w Celestynowie.

2/ Wartość bonu wynosić będzie 1 111 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych).

 

 

                                                                                                           /-/ Stefan Traczyk

                                                                                                     Wójt Gminy Celestynów

Kalendarz wydarzeń:

Newsletter:

Przeczytaj także:

Od poniedziałku prace na drogach

27.03.2015

16:32

Beata

Od poniedziałku 30 marca 2015 r. Urząd Gminy w Celestynowie planuje rozpocząć prace polegające na równaniu nawierzchni dróg oraz czyszczeniu chodników.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Warszawska Syrenka w Celestynowie

26.03.2015

13:50

Andrzej

Do eliminacji powiatowych XXXVIII Konkursu Recytatorskiego pt. „Warszawska Syrenka” wytypowano trzy osoby. Komisja po przesłuchaniu 36 recytatorów do dalszych zmagań zakwalifikowała trzy dziewczyny: Julię Poradę, Katarzynę Szeląg i Aleksandrę Cieślak.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Psijaciele

23.03.2015

14:12

Andrzej

Dnia 19 marca w prywatnym przedszkolu „Kubuś” w Celestynowie oraz w zerówce z Regucie odbyły się zajęcia dogoterapeutyczne z państwem Elżbietą i Grzegorzem Wydrami oraz ich córką i pięknymi psami: Malamutami - Honorem i Alaską oraz Husky – Misją.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wypalanie traw jest zabronione

20.03.2015

15:28

Andrzej

Wypalanie traw stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka. Nie przynosi również korzyści przyrodzie. Wyjaławia ziemię, niszczy gniazda lęgowe ptaków, przyczynia się do ginięcia niewielkich zwierząt i wreszcie stwarza zagrożenie dla człowieka. Osobom podpalającym trawy grozi kara grzywny, pozbawienia wolności oraz utrata części przyznanych dopłat unijnych.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Rekrutacja do gimnazjum rusza po świętach wielkanocnych!

17.03.2015

15:51

Beata

Już od 8 kwietnia br. rozpoczyna się rekrutacja do gimnazjum w Celestynowie. Jest możliwość złożenia deklaracji do jednego z trzech typów klas: klasa ogólna, klasa dwujęzyczna oraz klasa matematyczna.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Starosta zatwierdził

17.03.2015

13:03

Andrzej

Zatwierdzony przez Starostę Otwockiego projekt scalenia gruntów w Regucie zostanie odczytany 25 marca o 13:00 w tamtejszej remizie.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kultura ludowa naszego regionu

17.03.2015

12:38

Beata

W dniu 4 marca 2015 r. o godz. 11.00 w sali budynku GOK w Celestynowie odbył się kolejny wykład dla członków Celestynowskiego Koła Studenckiego dla Seniorów pn. "Kultura ludowa naszego regionu”.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Inkasenci ci sami

16.03.2015

15:56

Beata

Mieszkańcy gminy Celestynów mogą dokonywać wpłat na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości u inkasentów powołanych uchwałą przez Radę Gminy Celestynów. Do ich zmiany, która ma nastąpić na marcowej sesji, wpłaty za pierwszą ratę podatku można dokonywać u inkasentów dotychczasowych.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Sesja Rady Gminy Celestynów

16.03.2015

13:47

Beata

Zapraszamy na VI posiedzenie Rady Gminy Celestynów, które  odbędzie się 24 marca 2015 r. (wtorek) o godz. 17.00 w świetlicy Szkoły Podstawowej w Celestynowie.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Mury pną się szybko do góry!

13.03.2015

16:13

Beata

Dzięki sprzyjającej pogodzie prace budowlane przy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie prowadzone były również w miesiącach zimowych. Wobec powyższego prace zaplanowane na pierwszą połowę tego roku zostały wykonane znacznie szybciej niż zakładał to uzgodniony z wykonawcą harmonogram.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

11.03.2015

13:14

Andrzej

Z okazji okazji ich święta życzenia wszystkim sołtysom składają Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski i Przewodniczący Rady Gminy Romuald Ziętala.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Gminna kanalizacja – nowi użytkownicy

11.03.2015

10:01

Andrzej

Dzięki współpracy gminy Celestynów i  gminy Karczew oraz uzyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowaniu jeszcze w tym roku możliwość przyłączenia do kanalizacji uzyska 19 celestynowskich gospodarstw domowych.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kolejne środki

11.03.2015

09:55

Andrzej

Trwa budowa parkingu przy celestynowskiej przychodni.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nowy numer już jest!

10.03.2015

14:36

Beata

Przeczytacie w nim o: tegorocznym gminnym budżecie, 15-leciu obchodzonym uroczyście,  rosnącej w oczach sali oraz kulturze tworzonej przez mieszkańców. Zapraszamy do lektury!

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

08.03.2015

10:55

Andrzej

Ogłoszenia pozostałe:

Prądu nie będzie

25.03.2015

14:14

Andrzej

PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki informuje o przerwach w dostawie prądu.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Celestynów może być metropolią dobrych uczynków

17.03.2015

19:40

Beata

Od liczby dobrych uczynków zrobionych przez tydzień - od 23 do 29 marca 2015 r. w danej miejscowości zależy, czy pojawi się ona na mapie dobrych uczynków, która wraz z Miasteczkiem Aktywności Młodych odwiedzi całą Polskę. Zrób dobry uczynek, zarejestruj go, a twoja miejscowość zaznaczona zostanie na mapie serduchem. Im więcej dobrych uczynków tym będzie ono większe.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Recytować ja potrafię

17.03.2015

10:50

Andrzej

Laureaci eliminacji środowiskowych 38. konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka" spotkają się 24 marca br. na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Celestynowie, aby walczyć o możliwość reprezentacji gminy w eliminacjach powiatowych.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Jedziemy na wycieczkę!

17.03.2015

10:35

Andrzej

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do odwiedzenia Płocka i Czerwińska

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zaproszenie do udziału w pracach nad Strategią Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030

12.03.2015

14:28

Andrzej

Gmina Celestynów jest jedną z 72 gmin Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Mieszkańcy tego obszaru zaproszeni zostali do współpracy przy tworzeniu strategii rozwoju do 2030 r. Wypełnienie poniższej, krótkiej ankiety zajmuje około pięciu minut.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wielkanocny konkurs

04.03.2015

10:46

Beata

Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie ogłasza konkurs "Pisanka Wielkanocna"

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki!

03.03.2015

15:45

Beata

Już po raz kolejny Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Projekt, Hosting, CMS - Maxus Net Communications 2009

Strona główna  |  Mapa serwisu  | Kontakt