• image1
  • image2
  • image3
  • image2
  • image3
  • image1
  • image2
  • image3

CelestyNOWA szansa

13.12.200714:41

CCI Beata Przysowa

„Politycy mają skłonność do myślenia o następnych wyborach, a nie o następnym pokoleniu”, tak mawiał 40 Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan i miał w tym wiele racji. Idąc za jego opinią, również w polityce lokalnej powinniśmy skupiać się na efektach, które przekraczają okres jednej, czy nawet kilku kadencji.

Coraz lepiej widzę, że Gmina Celestynów posiada ogromny potencjał rozwojowy. Jest on zawarty zarówno w zdolnościach, pracowitości i energii mieszkańców, jak i walorach lokalizacyjnych i przyrodniczych.

W obliczu epoki emigracji zarobkowej i obumierania społecznego dużych obszarów kraju, Celestynów jawi się jako miejsce, które swoim klimatem i bliskością stolicy Polski tworzy znakomitą alternatywę do stałego osiedlenia się.

 

W coraz szybszym tempie rozrastają się osiedla domów jednorodzinnych, a każdy dzień przynosi nam nowych mieszkańców. Tej tendencji sprzyja wiele czynników, które szczegółowo opisuję poniżej, jak również  dobre prognozy na przyszłość.

 

Komunikacja - dobra komunikację zapewnia linia kolejowa z licznymi przystankami obsługiwana przez Koleje Mazowieckie. Ta linia od lat była i jest elementem przyciągającym potencjalnych mieszkańców. Ponadto rozwijają się połączenia przy udziale prywatnych linii autobusowych.

 

S17 – modernizacja drogi krajowej numer 17 i przekształcenie jej w drogę szybkiego ruchu oraz perspektywa powstania węzła komunikacyjnego w okolicach wsi Jatne, spowoduje   znaczne skrócenie czasu dojazdu do centrum Warszawy.

Na ten moment, jeszcze nie mamy ostatecznych decyzji co do czasu realizacji inwestycji, jednakże w obliczu współorganizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012  wraz z Ukrainą jest ona nieunikniona. Możemy być niemal pewni, że w przeciągu następnych lat ta droga powstanie.

 

Kanalizacja – jest to taki element infrastruktury, który powoduje nie tylko, ułatwienia życia mieszkańców ale także sprawia, że środowisko naturalne jest chronione. Dlatego też, inwestycja ta jest realizowana na terenie gminy Celestynów z dużym zaangażowaniem. W obecnym momencie realizowany jest etap IX w Celestynowie oraz XI etap w Pogorzeli Warszawskiej.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego – prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planami zagospodarowania przestrzennego są  zaawansowane. Jedynym hamulcem jest tutaj brak decyzji ze strony władz centralnych co do ostatecznego przebiegu  obwodnicy „Szosy Lubelskiej”. Dodatkowo w tym roku prowadzone są prace nad planem przestrzennego zagospodarowania osiedla „Leśna” w Pogorzeli Warszawskiej, gdzie w perspektywie może powstać duże osiedle mieszkaniowe.

 

Inwestycje- w mijającym roku oprócz kontynuacji budowy sieci kanalizacyjnej, która to inwestycja jest bardzo kapitałochłonnym przedsięwzięciem, realizowane są także mniejsze jednakże również ważne inwestycje, jak rozbudowa sieci wodociągowej (w szczególności we wsi Ponurzyca), remont Przedszkola w Starej Wsi, czy też bieżące remonty dróg, ustawianie tablic informacyjnych, remonty w jednostkach oświatowych, lub całkiem małe sprawy jak ustawienie lamp w różnych częściach gminy, uzupełnienie chodnika koło pawilonów GS, remont placu zabaw itp.

 

Plany na przyszłość – dużym przedsięwzięciem, na które jest spore zapotrzebowanie społeczne, to rozpoczęcie budowy nowego przedszkola w Celestynowie jak też wreszcie racjonalne i ostateczne zagospodarowanie prawie 4 hektarowego centrum Celestynowa. Realizując te duże i ważne przedsięwzięcia dla samego Celestynowa, należy także pamiętać o potrzebach inwestycyjnych ościennych wsi, zarówno tych bliskich, jak też położonych w większej odległości na obrzeżach gminy.

 

Możliwości rozwoju – potencjalnie gmina Celestynów ma bardzo duże szanse rozwoju drzemiące głównie w ilości terenów z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną, bez groźby naruszenia równowagi przyrodniczej i zachowania charakteru leśnego (ponad 60% lesistości gminy przy średniej krajowej 29%). Pespektywą są tutaj obszary takiej jak 9 hektarowy grunt położony obok Pol-Hotelu, gdzie w przyszłości mogłoby powstać osiedle mieszkaniowe oraz tereny położone w pobliżu wsi Regut, gdzie po zakończeniu procesu scalania gruntów zdolności rozwojowe tej wsi położonej przy drodze krajowej Nr 50 wzrosną w znaczny sposób. Zainteresowanie Gminą Celestynów wzrasta, na co wskazują rosnące ceny ziemi i liczni chętni do osiedlania się właśnie tutaj. 

 

 

                                                                                               Stefan Traczyk

                                                                                       Wójt Gminy Celestynów

 

WÓJT GMINY CELESTYNÓW

 

ogłasza

 

KONKURS NA „Jedynkowego Obywatela Gminy Celestynów”

 

§ 1

KOORDYNATOR KONKURSU: Wójt Gminy Celestynów Stefan Traczyk

 

§ 2

CEL KONKURSU:

Wyłonienie obywatela, który urodzi się lub też zamelduje się na terenie gminy Celestynów jako kolejny 11 111 obywatel tej gminy.

 

§ 3

UCZESTNICY KONKURSU:
1/ W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które od momentu ogłoszenia konkursu urodzą się lub zameldują się na terenie gminy Celestynów (w przypadku osób nieletnich, reprezentantem jest przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny).
2/ Z udziału w konkursie są wykluczeni członkowie jury wraz z rodzinami.

§ 4

ZASADY KONKURSU:

1/ Zwycięzcą konkursu będzie osoba, która zostanie zameldowana jako kolejny 11 111 obywatel gminy Celestynów.

2/ Pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich jak też członkowie jury, są zobligowani do momentu rozstrzygnięcia konkursu, do zachowania tajemnicy o ilości brakujących osób do pełnej liczby 11 111 obywateli.

3/ Konkurs będzie prowadzony w dniach od 26.11.2007 r. do momentu jego rozstrzygnięcia.

4/ Miejscem pracy i obrad jury jest Urząd Gminy Celestynów.

5/ Uczestnicy konkursu mogą się meldować osobiście lub tez za pośrednictwem uprawnionych przedstawicieli.

6/ Zwycięzca konkursu musi wyrazić zgodę na piśmie, na przetwarzanie swych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu wyłaniania zwycięzcy konkursu (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych – teks jednolity Dz.U. 2005 nr 108 poz. 909).

7/ Osoby, które nie spełnią warunków podanych w § 4 pkt. 6  będą automatycznie pomijane a zwycięzcą konkursu będzie kolejna osoba, która wyrazi taką zgodę.

 

§ 5

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

1/ Komisja Konkursowa (jury) powołana przez Wójta wyłoni zwycięzcę, który zostanie nagrodzony. Przekazanie nagrody nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora.

2/ Organizator nie przewiduje jakichkolwiek możliwości odwołania się od decyzji podjętych przez Komisję Konkursową.

3/ Wyniki konkursu zostaną przedstawione po jego rozstrzygnięciu na stronach internetowych Urzędu Gminy Celestynów, GOK oraz w prasie.

 

§ 6

NAGRODA:

1/ Nagrodą będzie tytuł „Jedynkowego Obywatela Gminy Celestynów”, statuetka oraz bon na zakupy w sklepach Spółdzielni Produkcyjno – Handlowej w Celestynowie.

2/ Wartość bonu wynosić będzie 1 111 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych).

 

 

                                                                                                           /-/ Stefan Traczyk

                                                                                                     Wójt Gminy Celestynów

Kalendarz wydarzeń:

Pon
Wt
Śr
Czw
Pt
Sob
Nd
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Newsletter:

Przeczytaj także:

Po kartę do GOPS-u

23.01.2015

11:23

Beata

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie informuje, że od dnia 01.01.2015r. będzie realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 05 grudnia 2014r. art.9 ust.5 o Karcie Dużej Rodziny.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Razem o bezpieczeństwie

23.01.2015

10:40

Beata

W ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” 15 stycznia br. w Szkole Podstawowej w Celestynowie odbyła się pierwsza w tym roku debata społeczna w województwie mazowieckim. Podczas spotkania przedstawicielom policji oraz władz lokalnych mieszkańcy zasygnalizowali gdzie i w jakich sytuacjach, ich zdaniem, mogą wystąpić zagrożenia.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wybory SOŁTYSÓW 2015

22.01.2015

12:33

Beata

W związku ze zbliżającym się końcem kandecji sołtysów w Gminie Celestynów w dniach od 7 lutego do 7 marca 2015 r. odbędą się zebrania wyborcze w poszczególnych sołectwach, podczas których zostaną wybrani Sołtysi i Rady Sołeckie na kolejne cztery lata w 15 miejscowościach.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ludzie dla zwierząt...

07.01.2015

13:28

Beata

... zwierzęta dla ludzi. Często słyszy się narzekania na obojętność polskiej młodzieży. Tymczasem 25-osobowa grupa gimnazjalistów z gminy Celestynów realizująca wraz z Fundacją CEAS projekt: „Ludzie dla zwierząt, zwierzęta dla ludzi” zadaje kłam tej teorii.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Finał już w niedzielę

05.01.2015

14:08

Beata

XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Debata Społeczna w Celestynowie

02.01.2015

10:21

Beata

W dniu 15 stycznia br. w ramach rządowego programu "Razem Bezpieczniej" w Celestynowie odbędzie się pierwsza w tym roku Debata Społeczna w województwie mazowieckim. Komendant Powiatowy Policji w Otwocku mł. inspektor Robert Kokoszka oraz Wójt Gminy Celestynów Pan Witold Kwiatkowski serdecznie zapraszają mieszkańców gminy do czynnego udziału w debacie.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Powitanie Nowego Roku

31.12.2014

10:31

Beata

Zaproszenie na uroczystą Mszę Świętą w intencji Gminy Celestynów oraz pokaz sztucznych ognii.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Azbest został zebrany

30.12.2014

00:03

Beata

Ponad  144 tony materiałów zawierających  azbest  zebrane zostało na terenie Gminy Celestynów oraz zutylizowanych. Przedsięwzięcie  realizowano z udziałem środków  zewnętrznych.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Terminarz odbioru odpadów na 2015 rok

29.12.2014

12:36

Beata

Terminarz wywozu odpadów na terenie gminy Celestynów w 2015 roku


czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenia pozostałe:

Przerwa w dostawie prądu

22.01.2015

11:52

Beata

PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki informuje o przerwach w dostawie prądu.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przedsiębiorco naucz się zarządzać talentami i kapitałem ludzkim

19.01.2015

12:21

Beata

Ludzie są największym kapitałem naszej firmy! Często słyszymy taką deklarację ze strony kadry zarządzającej zarówno dużych, jak i mniejszych przedsiębiorstw. Czy tak jest w rzeczywistości? I co to właściwie miałoby znaczyć?

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przerwa w dostawie prądu

16.01.2015

09:07

Beata

PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki informuje o przerwach w dostawie prądu.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zapraszamy do tanga

12.01.2015

13:08

Beata

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Celestynowie  zaprasza na "Potańcówkę Pokoleniową", która odbędzie się  w dniu 24 stycznia 2015 r. Mile widziane osoby w wieku od 25 do 102 lat.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Akcja-reakcja

09.01.2015

14:44

Beata

Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie zaprasza dzieci w wieku od 6 lat  oraz młodzież do wzięcia udziału w Akcji Zima 2015 r. W ofercie znaleźć można liczne warsztaty artystyczne, sportowe  oraz wyjazdy.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Uwaga – przerwy w dostawie prądu

08.01.2015

08:50

Beata

PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki informuje o przerwach w dostawie prądu.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Babcie i dziadków ...

31.12.2014

14:15

Beata

... z wnukami Przedszkole Samorządowe w Celestynowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie zapraszają 10 stycznia na wspólne kolędowanie.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ziemia Maryi

31.12.2014

11:00

Beata

Duszpasterze Parafii Wniebowzięcia NMP w Celestynowie, Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie zapraszają na film pt. "ZIEMIA MARYI".

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ECDL – szansa na lepszą przyszłość

31.12.2014

10:42

Beata

Jeśli chcesz nauczyć się podstaw pracy z komputerem, pracy w sieci, przetwarzania tekstów i arkusza kalkulacyjnego, a przy tym uczysz się, pracujesz lub mieszkasz na terenie województwa mazowieckiego, jesteś w wieku 25-64 lat oraz masz wykształcenie nie wyższe niż średnie, to weź udział w projekcie „Kompetencje ECDL szansą na lepszą przyszłość”.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Uwaga - prądu nie będzie

31.12.2014

09:57

Beata

PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki informuje o przerwach w dostawie prądu. 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Projekt, Hosting, CMS - Maxus Net Communications 2009

Strona główna  |  Mapa serwisu  | Kontakt

/161-52d933207e5cb.html