• image1
  • image2
  • image3
  • image2
  • image3
  • image1
  • image2
  • image3

CelestyNOWA szansa

13.12.200714:41

CCI Beata Przysowa

„Politycy mają skłonność do myślenia o następnych wyborach, a nie o następnym pokoleniu”, tak mawiał 40 Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan i miał w tym wiele racji. Idąc za jego opinią, również w polityce lokalnej powinniśmy skupiać się na efektach, które przekraczają okres jednej, czy nawet kilku kadencji.

Coraz lepiej widzę, że Gmina Celestynów posiada ogromny potencjał rozwojowy. Jest on zawarty zarówno w zdolnościach, pracowitości i energii mieszkańców, jak i walorach lokalizacyjnych i przyrodniczych.

W obliczu epoki emigracji zarobkowej i obumierania społecznego dużych obszarów kraju, Celestynów jawi się jako miejsce, które swoim klimatem i bliskością stolicy Polski tworzy znakomitą alternatywę do stałego osiedlenia się.

 

W coraz szybszym tempie rozrastają się osiedla domów jednorodzinnych, a każdy dzień przynosi nam nowych mieszkańców. Tej tendencji sprzyja wiele czynników, które szczegółowo opisuję poniżej, jak również  dobre prognozy na przyszłość.

 

Komunikacja - dobra komunikację zapewnia linia kolejowa z licznymi przystankami obsługiwana przez Koleje Mazowieckie. Ta linia od lat była i jest elementem przyciągającym potencjalnych mieszkańców. Ponadto rozwijają się połączenia przy udziale prywatnych linii autobusowych.

 

S17 – modernizacja drogi krajowej numer 17 i przekształcenie jej w drogę szybkiego ruchu oraz perspektywa powstania węzła komunikacyjnego w okolicach wsi Jatne, spowoduje   znaczne skrócenie czasu dojazdu do centrum Warszawy.

Na ten moment, jeszcze nie mamy ostatecznych decyzji co do czasu realizacji inwestycji, jednakże w obliczu współorganizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012  wraz z Ukrainą jest ona nieunikniona. Możemy być niemal pewni, że w przeciągu następnych lat ta droga powstanie.

 

Kanalizacja – jest to taki element infrastruktury, który powoduje nie tylko, ułatwienia życia mieszkańców ale także sprawia, że środowisko naturalne jest chronione. Dlatego też, inwestycja ta jest realizowana na terenie gminy Celestynów z dużym zaangażowaniem. W obecnym momencie realizowany jest etap IX w Celestynowie oraz XI etap w Pogorzeli Warszawskiej.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego – prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planami zagospodarowania przestrzennego są  zaawansowane. Jedynym hamulcem jest tutaj brak decyzji ze strony władz centralnych co do ostatecznego przebiegu  obwodnicy „Szosy Lubelskiej”. Dodatkowo w tym roku prowadzone są prace nad planem przestrzennego zagospodarowania osiedla „Leśna” w Pogorzeli Warszawskiej, gdzie w perspektywie może powstać duże osiedle mieszkaniowe.

 

Inwestycje- w mijającym roku oprócz kontynuacji budowy sieci kanalizacyjnej, która to inwestycja jest bardzo kapitałochłonnym przedsięwzięciem, realizowane są także mniejsze jednakże również ważne inwestycje, jak rozbudowa sieci wodociągowej (w szczególności we wsi Ponurzyca), remont Przedszkola w Starej Wsi, czy też bieżące remonty dróg, ustawianie tablic informacyjnych, remonty w jednostkach oświatowych, lub całkiem małe sprawy jak ustawienie lamp w różnych częściach gminy, uzupełnienie chodnika koło pawilonów GS, remont placu zabaw itp.

 

Plany na przyszłość – dużym przedsięwzięciem, na które jest spore zapotrzebowanie społeczne, to rozpoczęcie budowy nowego przedszkola w Celestynowie jak też wreszcie racjonalne i ostateczne zagospodarowanie prawie 4 hektarowego centrum Celestynowa. Realizując te duże i ważne przedsięwzięcia dla samego Celestynowa, należy także pamiętać o potrzebach inwestycyjnych ościennych wsi, zarówno tych bliskich, jak też położonych w większej odległości na obrzeżach gminy.

 

Możliwości rozwoju – potencjalnie gmina Celestynów ma bardzo duże szanse rozwoju drzemiące głównie w ilości terenów z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną, bez groźby naruszenia równowagi przyrodniczej i zachowania charakteru leśnego (ponad 60% lesistości gminy przy średniej krajowej 29%). Pespektywą są tutaj obszary takiej jak 9 hektarowy grunt położony obok Pol-Hotelu, gdzie w przyszłości mogłoby powstać osiedle mieszkaniowe oraz tereny położone w pobliżu wsi Regut, gdzie po zakończeniu procesu scalania gruntów zdolności rozwojowe tej wsi położonej przy drodze krajowej Nr 50 wzrosną w znaczny sposób. Zainteresowanie Gminą Celestynów wzrasta, na co wskazują rosnące ceny ziemi i liczni chętni do osiedlania się właśnie tutaj. 

 

 

                                                                                               Stefan Traczyk

                                                                                       Wójt Gminy Celestynów

 

WÓJT GMINY CELESTYNÓW

 

ogłasza

 

KONKURS NA „Jedynkowego Obywatela Gminy Celestynów”

 

§ 1

KOORDYNATOR KONKURSU: Wójt Gminy Celestynów Stefan Traczyk

 

§ 2

CEL KONKURSU:

Wyłonienie obywatela, który urodzi się lub też zamelduje się na terenie gminy Celestynów jako kolejny 11 111 obywatel tej gminy.

 

§ 3

UCZESTNICY KONKURSU:
1/ W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które od momentu ogłoszenia konkursu urodzą się lub zameldują się na terenie gminy Celestynów (w przypadku osób nieletnich, reprezentantem jest przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny).
2/ Z udziału w konkursie są wykluczeni członkowie jury wraz z rodzinami.

§ 4

ZASADY KONKURSU:

1/ Zwycięzcą konkursu będzie osoba, która zostanie zameldowana jako kolejny 11 111 obywatel gminy Celestynów.

2/ Pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich jak też członkowie jury, są zobligowani do momentu rozstrzygnięcia konkursu, do zachowania tajemnicy o ilości brakujących osób do pełnej liczby 11 111 obywateli.

3/ Konkurs będzie prowadzony w dniach od 26.11.2007 r. do momentu jego rozstrzygnięcia.

4/ Miejscem pracy i obrad jury jest Urząd Gminy Celestynów.

5/ Uczestnicy konkursu mogą się meldować osobiście lub tez za pośrednictwem uprawnionych przedstawicieli.

6/ Zwycięzca konkursu musi wyrazić zgodę na piśmie, na przetwarzanie swych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu wyłaniania zwycięzcy konkursu (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych – teks jednolity Dz.U. 2005 nr 108 poz. 909).

7/ Osoby, które nie spełnią warunków podanych w § 4 pkt. 6  będą automatycznie pomijane a zwycięzcą konkursu będzie kolejna osoba, która wyrazi taką zgodę.

 

§ 5

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

1/ Komisja Konkursowa (jury) powołana przez Wójta wyłoni zwycięzcę, który zostanie nagrodzony. Przekazanie nagrody nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora.

2/ Organizator nie przewiduje jakichkolwiek możliwości odwołania się od decyzji podjętych przez Komisję Konkursową.

3/ Wyniki konkursu zostaną przedstawione po jego rozstrzygnięciu na stronach internetowych Urzędu Gminy Celestynów, GOK oraz w prasie.

 

§ 6

NAGRODA:

1/ Nagrodą będzie tytuł „Jedynkowego Obywatela Gminy Celestynów”, statuetka oraz bon na zakupy w sklepach Spółdzielni Produkcyjno – Handlowej w Celestynowie.

2/ Wartość bonu wynosić będzie 1 111 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych).

 

 

                                                                                                           /-/ Stefan Traczyk

                                                                                                     Wójt Gminy Celestynów

Kalendarz wydarzeń:

Pon
Wt
Śr
Czw
Pt
Sob
Nd
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Newsletter:

Przeczytaj także:

18.12.2014

15:34

Beata

Sołtys Rada Sołecka Sołectwa Celestynów i Stowarzyszenie "Aktywni dla Celestynowa" zapraszają 20 grudnia 2014 r. na Wigilię Środowiskową.

Głosujemy – im więcej tym lepiej!

17.12.2014

08:18

Beata

Fundacja Centrum Edukacji i Aktywizacji Społecznej z Ponurzycy ma szansę pozyskać środki na remont dachu na budynku poszkolnym w swojej miejscowości. Potrzebne są jej do tego  głosy. Głosowanie kończy się 21 grudnia 2014 r., więc czasu nie jest za dużo.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

PRZYDOMÓWEK CORAZ WIĘCEJ...

16.12.2014

15:10

Beata

W połowie grudnia br. zakończyły się prace związane z realizacją zadania „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych w Gminie Celestynów” finansowanego ze środków własnych gminy oraz udzielonej pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Uroczyste zakończenie roku w Borze

16.12.2014

14:02

Beata

W piątek 12 grudnia w domu weselnym „Gajóweczka” w Regucie odbyło się zakończenie roku w klubie RKS Bór Regut. Uroczysta gala, na której obecni byli piłkarze wszystkich drużyn Boru, działacze, rodzice młodych zawodników z akademii, a także grono zaproszonych gości.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nowy wójt

16.12.2014

13:43

Beata

Na uroczystej II Sesji Rady Gminy Celestynów 8 grudnia ślubowanie złożył Witold Kwiatkowski, obejmując tym samym oficjalnie funkcję Wójta Gminy Celestynów.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Rada w nowym składzie

16.12.2014

13:25

Beata

Po raz pierwszy wszyscy radni, którzy zostali wybrani w listopadowych wyborach, i którzy przez najbliższe cztery lata będą reprezentowali swoich mieszkańców w Radzie Gminy Celestynów spotkali się na posiedzeniu w dniu 1 grudnia.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Pięciolatki o Polsce całej

10.12.2014

11:16

Beata

Mazowsze, Małopolska, Pomorze, Podlasie …. O urokach polskich krain i niejednokrotnie trudnej historii całego kraju przypomniały przedszkolaki podczas międzyprzedszkolnego konkursu recytatorskiego „Piękna nasza Polska cała” organizowanego przez Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bawiły się przednio

10.12.2014

08:51

Beata

Elfy, śnieżynki i chochlik dominowały 7 grudnia 2014 r. podczas bajkowej niedzieli w Zespole Szkół w Celestynowie. Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie dla najmłodszych przygotował liczne atrakcje, wśród których znalazły się: warsztaty plastyczne, przedstawienie oraz konkursy.
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nowa elektroCelestynka już jest!

09.12.2014

17:23

Andrzej

A w niej przeczytacie m. in. o nowym wójcie gminy Celestynów, otwarciu świetlicy w Jatnem i rondzie w Starej Wsi.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zaproszenie na sesję

05.12.2014

15:40

Beata

Pierwsze posiedzenie Rady Gminy Celestynów i ślubowanie radnych kadencji 2014-2018 już za nami, natomiast na sesji, która odbędzie się 8 grudnia 2014 r. o godz. 18.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie będzie miało miejsce ślubowanie nowo wybranego Wójta Gminy Celestynów – Witolda Kwiatkowskiego.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Mury pną się do góry

05.12.2014

14:40

Beata

Nadal trwają prace przy budowie hali sportowej przy Zespole Szkół w Celestynowie. Po zalaniu stropu nad pomieszczeniami socjalnymi przyszedł czas na pociągnięcie murów wyżej. Przedłużane są słupy oraz ściany pomieszczeń mieszczących się na kolejnej kondygnacji.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ale za to niedziela będzie dla Was

05.12.2014

12:33

Beata

Na Bajkową Niedzielę 7 grudnia br. zaprasza Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie. Dzieci, młodzież i dorośli obejrzą  m.in.: przedstawienie pt. "Pomocnik Świętego Mikołaja", pokaz tańca nowoczesnego w wykonaniu dzieci z sekcji GOK, zaśpiewają zimowe piosenki i wezmą udział w mini konkursach, w których czekają nagrody. Zapraszamy do Zespołu Szkół w Celestynowie w godz. 15.00-18.00.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Konkurs KARTA ŚWIĄTECZNA 2014 rozstrzygnięty!

03.12.2014

20:35

Andrzej

Na zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie wpłynęło 299 prac. Udział w konkursie wzięły dzieci ze: Szkół Podstawowych w Celestynowie, Regucie, Ostrowie, Starej Wsi, Człekówce, Kątach, Podbieli, przedszkoli w Starej Wsi, Celestynowie, punktu przedszkolego w Regucie, gimnazjów z w Celestynowie i Kołbieli i dorośli.
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Pracujemy w sobotę, 6 grudnia

02.12.2014

14:51

Beata

Uprzejmie informujemy, iż 6 grudnia br. (sobota) Urząd Gminy w Celestynowie będzie czynny. Osoby zainteresowane przyjmowane będą w godzinach 8:00-16:00.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Dojrzałe Andrzejki

02.12.2014

13:01

Andrzej

Spotkanie Andrzejkowe Klubu Dojrzałego Człowieka odbyło się 29 listopada 2014 roku w sali OSP w Celestynowie. Zebranych gości powitała dyrektor GOK Hanna Pawłowska i Wójt Gminy Celestynów Stefan Traczyk.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenia pozostałe:

Wyłączenia prądu – sprawdź, czy i u Ciebie

12.12.2014

16:38

Beata

PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki informuje o przerwach w dostawie prądu.
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Będzie wiało

11.12.2014

15:02

Beata

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, iż według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na przeważającym obszarze kraju w piątek (12 grudnia) wystąpić może silny wiatr z kierunku południowo-zachodniego. Komunikat o zjawisku przewiduje 1 stopień zagrożenia.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nowa strategia bezpieczeństwa

11.12.2014

14:02

Beata

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej wydana w 2007 r. została w 2014 r. zmieniona. Na wniosek Prezesa Rady Ministrów Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 5 listopada tego roku zatwierdził nowy dokument.
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

"ECDL START dla mazowieckich kadr"

10.12.2014

08:03

Beata

Osoby zamieszkujące województwo mazowieckie i zainteresowane podniesieniem swoich umiejętności mogą wziąć udział w rekrutacji do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego przeprowadzone zostaną bezpłatne kursy ECDL Start oraz Base. Zakończone zostaną one egzaminem zewnętrznym.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przerwy w dostawie prądu

05.12.2014

08:04

Beata

PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki informuje o przerwach w dostawie prądu.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Sprawozdanie z konsultacji

28.11.2014

11:53

Beata

Poniżej mogą Państwo znaleźć sprawozdanie z konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015" z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przeprowadzonych w dniach 20-30 października 2014 r.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Korowód Kolędowy

28.11.2014

10:11

Beata

Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura ogłosiła V edycję konkursu na Korowód Kolędowy. Termin zgłaszania grup, które chcą wziąć udział w konkursie i zaprezentować swój program artystyczny związany z kolędowaniem w okresie bożonarodzeniowym upływa 29 grudnia 2014 roku.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Prądu ma nie być

27.11.2014

13:05

Beata

PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki informuje o przerwach w dostawie prądu.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bezpłatny kurs języka angielskiego

21.11.2014

12:39

Andrzej

W imieniu Centrum Szkoleniowego MASTERLANG zapraszamy mieszkańców Gminy Celestynów do wzięcia udziału w projekcie „Mazowiecka Akademia języka angielskiego”, w ramach którego odbędą się bezpłatne kursy języka angielskiego na różnych poziomach (początkujący – zaawansowany).

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Projekt, Hosting, CMS - Maxus Net Communications 2009

Strona główna  |  Mapa serwisu  | Kontakt

/161-52d933207e5cb.html