• image1
  • image2
  • image3
  • image2
  • image3
  • image1
  • image2
  • image3

INFORMACJA PRASOWA

16.04.201813:43

Andrzej

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy), Część nr 2: na odcinku obwodnica Kołbieli od ok. km 19+200 do ok. km 27+900 dług. ok. 8,700 km.
 

 

 

Firma STRABAG Sp. z o.o. prowadziła prace projektowe, które umożliwiły w lipcu 2017r. złożenie wniosku do Wojewody Mazowieckiego o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Decyzja ZRID wskaże teren, na którym będą zrealizowane roboty związane z budową drogi ekspresowej, stwierdzi przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy oraz zatwierdzi podział nieruchomości. Po uzyskaniu decyzji ZRID wykonawca inwestycji: Strabag Sp. z o.o. rozpocznie budowę.


Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w ciągu 40 miesięcy od daty rozpoczęcia. Do czasu realizacji robót objętych niniejszą umową nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okres zimowy.
Przewidywany termin oddania odcinka drogi do ruchu – maj 2019 r.


Projektowany odcinek drogi ekspresowej S17 na przeważającym zakresie będzie przebiegał po nowym terenie, po stronie zachodniej istniejącej drogi krajowej Nr 17.


Droga ekspresowa została zaprojektowana o następujących parametrach technicznych:


Parametry projektowanej drogi ekspresowej na odcinku nr 2 od km 19+200 - 27+900
Długość odcinka 8,70 km
Klasa techniczna S (droga ekspresowa)
Prędkość projektowa Vp – 100 km/h
Ilość pasów ruchu 2 x 2
Szerokość pas ruchu 3,5 m
Pas dzielący wraz z opaskami 12,0 m
Pas awaryjny 2,5 m
Szerokość pobocza gruntowego min 0,75 m
Pochylenie poprzeczne 2,50 %
Kategoria ruchu KR7
Obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

 

Od km 19+200 do km 20+020 droga ekspresowa znajduje się w całości na terenie gminy Celestynów, natomiast na odcinku od km 20+020 do km 21+096 granica pomiędzy gminami Celestynów i Kołbiel przebiega w środku drogi ekspresowej. Od km 21+096 do km 27+878 droga w całości znajduje się na terenie gminy Kołbiel.


W ramach inwestycji przewiduje się:
• Budowę drogi ekspresowej S-17 w km 19+200 – 27+900;
• Budowę nowego przebiegu drogi krajowej nr 50 na długości 1,30 km;
• Budowę węzła Kołbiel;
• Budowę dróg poprzecznych;
• Budowę dróg dojazdowych;
• Budowę obiektów inżynierskich (wiadukty i mosty w ciągu drogi ekspresowej, kładka dla pieszych nad drogą ekspresową , tunel dla pieszych pod drogą ekspresową, przepusty dla zwierząt małych zespolone z ciekiem, przepusty dla zwierząt małych (suche), przepusty dla płazów (suche));
• Rozbiórkę obiektów inżynierskich;
• Rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych (w tym: budynki mieszkalne, budynki handlowe, budynki magazynowe, wiaty, urządzenia reklamowe itp.);
• Budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty stanowiące przejścia dla zwierząt, przepusty melioracyjne);
• Przebudowę drenażu rolniczego;
• Budowę odwodnienia drogi;
• Budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu i organizacji ruchu;
• Budowę oświetlenia;
• Budowę zasilania Systemu Zarządzania Ruchem;
• Wykonanie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem;
• Budowę kanału technologicznego;
• Budowę i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej (urządzeń melioracji, sieci elektroenergetycznych (SN, WN, NN), sieci teletechnicznych, sieci gazowych, sieci wodociągowych, sieci sanitarnych;
• Wycinkę zieleni kolidującej z inwestycją;
• Nasadzenia roślinności ochronnej i ozdobnej.

 

Koniec budowanego odcinka zlokalizowano w ok. km 27+900, gdzie projektowana droga ekspresowa S17 łączy się z istniejącą drogą krajową nr 17.
Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej:
• przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich,
• odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych,
• skrócenie czasu podróży,
• oszczędności paliwa,
• zapewnienie komfortu jazdy,
• zmniejszenie ryzyka wypadków,
• ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg dzięki płynnemu potokowi ruchu oraz zabezpieczeniom przeciwhałasowym w postaci ekranów akustycznych,
• przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów.

 

W związku z budową drogi ekspresowej S17 przewiduje się okresowo:
• wieloetapowe tymczasowe organizacje ruchu związane z budową drogi;
• odcinkowe utrudnienia w ruchu z ograniczeniem prędkości, zwężeniem jezdni, zakazem wyprzedzania, sygnalizacją świetlną;
• możliwe krótkotrwałe utrudnienia związane z dojazdem do poszczególnych posesji.
 

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
 

Wykonawca:
Konsorcjum firm:
 

LIDER:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
 

PARTNER:

Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

 


Inżynier Kontraktu:
MGGP S.A. Biuro Inżyniera Kontraktu ,ul. 1 Maja 10, 05-340 Kołbiel
 

Projektant:
Transprojekt Gdański Sp. z o.o., Ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

 

Załączniki:
1. Ulotka,
2. Mapa orientacyjna,
3. Prezentacja multimedialna.
 


 

Kalendarz wydarzeń:

Newsletter:

Przeczytaj także:

Amatorska Liga Siatkówki

17.01.2019

14:10

Andrzej

17 lutego rozpoczną się rozgrywki w ramach Amatorskiej Ligi Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Celestynów. Zespoły chcące wziąć w niej udział powinny zgłosić się do 12 lutego. Zapraszamy wszystkich od 16 roku życia.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Amatorski Turniej Tenisa Stołowego

17.01.2019

12:05

Andrzej

Do 5 lutego można zgłaszać się do Amatorskiego Turnieju Tenisa Stołowego. Zapraszamy młodzież i dorosłych.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Komisja Zdrowia

16.01.2019

15:41

Andrzej

Posiedzenie Komisji Zdrowia odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019 roku (wtorek) o godzinie 17:00 w Urzędzie Gminy w Celestynowie.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy Celestynów kadencji 2018/2023

16.01.2019

14:21

Andrzej

 

24 stycznia 2019 roku godz. 17:00

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Symboliczny znicz dla prezydenta Gdańska

16.01.2019

11:17

Andrzej

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kondolencje dla Samorządu Miejskiego w Gdańsku, Rodziny oraz Mieszkańców Gdańska

15.01.2019

13:54

Andrzej

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„Bez focha” zagrali w WOŚP

14.01.2019

12:31

Andrzej

Prawie 200 wolontariuszy zbierało w Celestynowie 13 stycznia datki w ramach 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „dla  dzieci małych i  bez focha”.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zawiadomienie

11.01.2019

12:48

Andrzej

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Celestynów odbędzie się w dniu 16 stycznia 2019 roku (środa) o godzinie 17:00 w hali sportowej w Celestynowie.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kolejny nowy samochód dla OSP

09.01.2019

11:39

Andrzej

Gratulujemy OSP Regut

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Celestynowska TAXI numer 1

08.01.2019

15:42

Andrzej

Pierwsza licencja w gminie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Objawienie Pańskie w Celestynowie

07.01.2019

15:33

Andrzej

Mieszkańcy już po raz siódmy gremialnie wzięli 6 stycznia  udział w orszaku, który ulicami Celestynowa poprowadzili Trzej Królowie: Tomasz Wyglądała, Damian Krysztofik i Jan Grajda na koniach ze stadniny Wita Laskusa, a pieszo osiołek, za którego przebrał się proboszcz ks. Mirosław Wasiak stwierdzając, że osiołek był niezmiernie ważny w życiu Jezusa, na nim przecież wjechał do Jerozolimy.
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Mieszkańcy tradycyjnie powitali Nowy Rok

02.01.2019

13:28

Andrzej

 

Coroczne spotkanie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nowy sprzęt dla OSP

24.12.2018

12:49

Andrzej

18 grudnia 2018 r. jednostki ochotniczych straż pożarnych z terenu Gminy Celestynów otrzymały nowy sprzęt ratowniczy. Przekazanie odbyło się w Urzędzie Gminy w Celestynowie i towarzyszyła mu projekcja filmu z uroczystości pasowania członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

21.12.2018

14:39

Andrzej

Terminy wywozu odpadów z terenu Gminy Celestynów w pierwszej połowie roku 2019 mogą znaleźć Państwo w przedstawionym poniżej harmonogramie.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Światło betlejemskie

21.12.2018

11:05

Andrzej

Betlejemskie światło pokoju dotarło do Urzędu Gminy w Celestynowie. Wójtowi Gminy Celestynów Witoldowi Kwiatkowskiemu przekazali je harcerze z Hufca ZHP Celestynów. Będzie ono przekazywane do jednostek organizacyjnych Gminy Celestynów.

Ogłoszenia pozostałe:

Oblodzenie

18.01.2019

16:21

Andrzej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie ostrzega przed oblodzeniem dróg i chodników, które może wystąpić na terenie powiatu otwockiego.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenie

17.01.2019

14:27

Andrzej

Wójt Gminy Celestynów informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Celestynowie, przy ul. Reguckiej 3, został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nr 1/2019 dotyczący nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Celestynów, wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

17.01.2019

09:52

Andrzej

Wójt Gminy Celestynów zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.) do wskazania swoich przedstawicieli na kandydatów do komisji konkursowych opiniujących złożone oferty w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych  Gminy Celestynów w 2019 roku.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenie

16.01.2019

14:51

Andrzej

Wójt Gminy Celestynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ostrzeżenie - marznące opady

15.01.2019

14:27

Andrzej

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie ostrzega

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Łączenie pokoleń w Przedszkolu Samorządowym

14.01.2019

11:25

Andrzej

Dzień Babci i Dziadka dla wszystkich

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Oblodzenie

14.01.2019

10:30

Andrzej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie ostrzega przed oblodzeniem dróg i chodników, które może wystąpić na terenie powiatu otwockiego.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Konkurs dla organizacji

11.01.2019

13:06

Andrzej

Wójt Gminy Celestynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 w zakresie WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Od 14 stycznia br. (poniedziałek) możemy parkować na Targowisku

11.01.2019

10:55

Andrzej

Parking na Targowisku

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

WOŚP w najbliższą niedzielę

10.01.2019

09:18

Andrzej

O 15.00 zapraszamy

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

GOKiS informuje

08.01.2019

13:25

Andrzej

Wyjazd do Teatru Komedia

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ostrzezenie meteorologiczne nr 1

04.01.2019

16:01

Andrzej

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

GOKiS dla Seniorów

04.01.2019

15:52

Andrzej

Specjalista ds. rehabilitacji i fizykoterapii

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Akcja Zima 2019

04.01.2019

15:47

Andrzej

GOKiS zaprasza

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

04.01.2019

15:40

Andrzej

17 stycznia 2019 roku

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kreatywne warsztaty z pasją

04.01.2019

12:19

Andrzej

Biblioteka Publiczna w Celestynowie zaprasza dzieci od 6 lat

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zaproszenie na łączne posiedzenie Komisji

04.01.2019

08:27

Andrzej

8.01.2019

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przerwa w dostawie wody - 8-9.01.2019 rok

03.01.2019

15:19

Andrzej

Celestynów, Regut, Lasek, Dąbrówka, Stara Wieś

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Coroczny Orszak Trzech Króli

02.01.2019

14:32

Andrzej

Parafialno-gminne Święto - 6 stycznia 2019 roku

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Marznące opady

20.12.2018

16:17

Andrzej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie ostrzega przed marznącymi opadami, które mogą wystąpić na terenie powiatu otwockiego.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Projekt, Hosting, CMS - Maxus Net Communications 2009

Strona główna  |  Mapa serwisu  | Kontakt