• image1
  • image2
  • image3
  • image2
  • image3
  • image1
  • image2
  • image3

INFORMACJA PRASOWA

16.04.201813:43

Andrzej

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy), Część nr 2: na odcinku obwodnica Kołbieli od ok. km 19+200 do ok. km 27+900 dług. ok. 8,700 km.
 

 

 

Firma STRABAG Sp. z o.o. prowadziła prace projektowe, które umożliwiły w lipcu 2017r. złożenie wniosku do Wojewody Mazowieckiego o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Decyzja ZRID wskaże teren, na którym będą zrealizowane roboty związane z budową drogi ekspresowej, stwierdzi przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy oraz zatwierdzi podział nieruchomości. Po uzyskaniu decyzji ZRID wykonawca inwestycji: Strabag Sp. z o.o. rozpocznie budowę.


Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w ciągu 40 miesięcy od daty rozpoczęcia. Do czasu realizacji robót objętych niniejszą umową nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okres zimowy.
Przewidywany termin oddania odcinka drogi do ruchu – maj 2019 r.


Projektowany odcinek drogi ekspresowej S17 na przeważającym zakresie będzie przebiegał po nowym terenie, po stronie zachodniej istniejącej drogi krajowej Nr 17.


Droga ekspresowa została zaprojektowana o następujących parametrach technicznych:


Parametry projektowanej drogi ekspresowej na odcinku nr 2 od km 19+200 - 27+900
Długość odcinka 8,70 km
Klasa techniczna S (droga ekspresowa)
Prędkość projektowa Vp – 100 km/h
Ilość pasów ruchu 2 x 2
Szerokość pas ruchu 3,5 m
Pas dzielący wraz z opaskami 12,0 m
Pas awaryjny 2,5 m
Szerokość pobocza gruntowego min 0,75 m
Pochylenie poprzeczne 2,50 %
Kategoria ruchu KR7
Obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

 

Od km 19+200 do km 20+020 droga ekspresowa znajduje się w całości na terenie gminy Celestynów, natomiast na odcinku od km 20+020 do km 21+096 granica pomiędzy gminami Celestynów i Kołbiel przebiega w środku drogi ekspresowej. Od km 21+096 do km 27+878 droga w całości znajduje się na terenie gminy Kołbiel.


W ramach inwestycji przewiduje się:
• Budowę drogi ekspresowej S-17 w km 19+200 – 27+900;
• Budowę nowego przebiegu drogi krajowej nr 50 na długości 1,30 km;
• Budowę węzła Kołbiel;
• Budowę dróg poprzecznych;
• Budowę dróg dojazdowych;
• Budowę obiektów inżynierskich (wiadukty i mosty w ciągu drogi ekspresowej, kładka dla pieszych nad drogą ekspresową , tunel dla pieszych pod drogą ekspresową, przepusty dla zwierząt małych zespolone z ciekiem, przepusty dla zwierząt małych (suche), przepusty dla płazów (suche));
• Rozbiórkę obiektów inżynierskich;
• Rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych (w tym: budynki mieszkalne, budynki handlowe, budynki magazynowe, wiaty, urządzenia reklamowe itp.);
• Budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty stanowiące przejścia dla zwierząt, przepusty melioracyjne);
• Przebudowę drenażu rolniczego;
• Budowę odwodnienia drogi;
• Budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu i organizacji ruchu;
• Budowę oświetlenia;
• Budowę zasilania Systemu Zarządzania Ruchem;
• Wykonanie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem;
• Budowę kanału technologicznego;
• Budowę i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej (urządzeń melioracji, sieci elektroenergetycznych (SN, WN, NN), sieci teletechnicznych, sieci gazowych, sieci wodociągowych, sieci sanitarnych;
• Wycinkę zieleni kolidującej z inwestycją;
• Nasadzenia roślinności ochronnej i ozdobnej.

 

Koniec budowanego odcinka zlokalizowano w ok. km 27+900, gdzie projektowana droga ekspresowa S17 łączy się z istniejącą drogą krajową nr 17.
Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej:
• przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich,
• odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych,
• skrócenie czasu podróży,
• oszczędności paliwa,
• zapewnienie komfortu jazdy,
• zmniejszenie ryzyka wypadków,
• ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg dzięki płynnemu potokowi ruchu oraz zabezpieczeniom przeciwhałasowym w postaci ekranów akustycznych,
• przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów.

 

W związku z budową drogi ekspresowej S17 przewiduje się okresowo:
• wieloetapowe tymczasowe organizacje ruchu związane z budową drogi;
• odcinkowe utrudnienia w ruchu z ograniczeniem prędkości, zwężeniem jezdni, zakazem wyprzedzania, sygnalizacją świetlną;
• możliwe krótkotrwałe utrudnienia związane z dojazdem do poszczególnych posesji.
 

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
 

Wykonawca:
Konsorcjum firm:
 

LIDER:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
 

PARTNER:

Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

 


Inżynier Kontraktu:
MGGP S.A. Biuro Inżyniera Kontraktu ,ul. 1 Maja 10, 05-340 Kołbiel
 

Projektant:
Transprojekt Gdański Sp. z o.o., Ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

 

Załączniki:
1. Ulotka,
2. Mapa orientacyjna,
3. Prezentacja multimedialna.
 


 

Kalendarz wydarzeń:

Pon
Wt
Śr
Czw
Pt
Sob
Nd
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Newsletter:

Przeczytaj także:

Dofinansowanie na remont „drogi bobrowej”

20.04.2018

14:38

Andrzej

Gmina Celestynów otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dofinansowanie w wysokości 83.000,00 zł na zadanie określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wiosenne porządki!

20.04.2018

14:26

Andrzej

Obecnie na terenie Gminy trwa pierwszy, z wielu planowanych, etap prac porządkowych. Na zlecenie celestynowskiego urzędu wykonywane są prace polegające na mechanicznym zamiataniu (na mokro) chodników oraz bocznych pasów poszczególnych dróg asfaltowych.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Następna inwestycja w gminie

19.04.2018

15:28

Andrzej

 

Przebudowa ul. Leśnej w Glinie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Inwestycja w Celestynowie

19.04.2018

15:22

Andrzej

 

Ruszyła przebudowa ul. Prusa w Celestynowie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zawiadomienie

19.04.2018

13:14

Andrzej

Sesji Rady Gminy Celestynów odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 16:30 w hali sportowej w Celestynowie, ul. prof. Hilarego Koprowskiego.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zawiadomienie

19.04.2018

13:07

Andrzej

Łączone posiedzenie Komisji Finansów i Inwestycji, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 roku (środa) o godzinie 16:30 w Urzędzie Gminy w Celestynowie.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wybudowaliśmy kolejne przydomowe oczyszczalnie

18.04.2018

13:16

Andrzej

Następne oczyszczalnie planujemy na 2019 rok

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kolejna inwestycja w Starej Wsi

18.04.2018

08:40

Andrzej

 

Ulica Parkowa w Starej Wsi w przebudowie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Rusza przebudowa drogi w Ostrowie

17.04.2018

15:46

Andrzej

 

W tym roku zostanie dokończona główna droga gminna w Ostrowie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Mamy spółki wodne w Celestynowie!

17.04.2018

13:07

Andrzej

W dniu 16 kwietnia odbyło się spotkanie mieszkańców Celestynowa w sprawie zawiązania spółki wodnej. Spotkanie zakończyło się pełnym sukcesem. Powstały dwie spółki, którym nazwy nadali założyciele - „CELESTYNÓW PÓŁNOC” oraz „CELESTYNÓW POŁUDNIE”.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zagrali razem

16.04.2018

11:14

Andrzej

Rozpoczęta 4 marca II Amatorska Liga Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Celestynów zakończona! Jej zwycięzcą został zespół Dawno Razem Nie Graliśmy.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zawiadomienie

13.04.2018

14:17

Andrzej

Posiedzenie Komisji Zdrowia Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 16:30 w Urzędzie Gminy w Celestynowie.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Informacja ws. zawiązania

11.04.2018

12:09

Andrzej

SPÓŁKI WODNEJ W CELESTYNOWIE

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zaproszenie

10.04.2018

14:11

Andrzej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Gminy Celestynów, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2017 roku (wtorek) o godzinie 16:30 w Urzędzie Gminy w Celestynowie.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Środki na nowy samochód pożarniczy

10.04.2018

13:42

Andrzej

9 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie wójt Witold Kwiatkowski podpisał razem z Marszałkiem Adamem Struzikiem umowę, na mocy której Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przyznał Ochotniczej Straży Pożarnej w Regucie środki na nowy samochód pożarniczy.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenia pozostałe:

227 Rocznica Uchwalenia Konstytucji

20.04.2018

14:13

Andrzej

Obchody 3 Maja w gminie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Modernizacja linii elektroenergetycznej 400 kV

20.04.2018

13:25

Andrzej

Polskie Sieci Energetyczne podały terminy spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla mieszkańców Gminy Celestynów dotyczących modernizacji linii elektroenergetycznej 400 kV. Zachęcamy do uczestniczenia w nich właścicieli działek, przez które linia przebiega.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Poszukiwani pracownicy

19.04.2018

13:44

Andrzej

Agencja Ochrony Arma posiadając status zakładu pracy chronionej poszukuje Pracownika dozoru Wiązowna – Góraszka.  Aktywnie wspiera zatrudnienie osób niepełnosprawnych, stwarza możliwości aktywizacji zawodowej poprzez pracę chronioną.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Uwaga, przerwa w dostawie wody!

19.04.2018

12:41

Andrzej

Mieszkańcy ul. B. Prusa w Celestynowie 20.04.2018 r. mogą spodziewać się przerwy w dostawie wody w godz. 12:00-18:00 spowodowanej konserwacją sieci wodociągowej. Za urudnienia przepraszamy.

Pokaz strażacki i poświęcenie wozu

19.04.2018

11:56

Andrzej

Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli zapraszają 22.04.2018 r. mieszkańców Podbieli oraz okolicznych miejscowości na pokaz przygotowany przez Państwową Straż Pożarną w Otwocku w związku z uroczystością poświęcenia wozu ratowniczo-gaśniczego jednostki.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenie

17.04.2018

10:42

Andrzej

Wójt Gminy Celestynów informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Celestynowie, przy ul. Reguckiej 3, został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nr 2/2018 dotyczący nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Stara Wieś, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

INFORMACJA PRASOWA

16.04.2018

13:43

Andrzej

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy), Część nr 2: na odcinku obwodnica Kołbieli od ok. km 19+200 do ok. km 27+900 dług. ok. 8,700 km.
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ostrzeżenie przed burzami

13.04.2018

12:51

Andrzej

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie prognozuje od godz. 16:00 dnia 13.04.2018 do godz. 24:00 dnia 13.04.2018 wystąpienie na obszarze województwa mazowieckiego burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h.

Spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką

12.04.2018

11:07

Andrzej

 

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wycieczka do Góry Kalwarii i Czerska

12.04.2018

10:02

Andrzej

GOKiS czeka na zgłoszenia

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kalendarz wydarzeń Gminy Celestynów

11.04.2018

14:51

Andrzej

Przedstawiamy Państwu Kalendarzu Wydarzeń Gminy Celestynów na 2018 r., w którym to znajdują się informacje na temat imprez, spotkań organizowanych przez placówki oświatowe z terenu gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie, sołectwa oraz organizacje pozarządowe. Zachęcamy do zapoznania się z nim!

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przerwa w dostawie wody

11.04.2018

09:46

Andrzej

W miejscowości Stara Wieś (ul. Parkowa i ul. Fabryczna) 12.04.2018 r. w godz. 11:00-18:00 nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana budową przyłącza wodociągowego.

Zapłać podatek kartą

10.04.2018

11:39

Andrzej

W trosce o wygodę mieszkańców Urząd Gminy w Celestynowie w roku 2018 uruchomił możliwość opłacenia podatku od nieruchomości, środków transportu i opłat za śmieci przy pomocy karty płatniczej.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zaproszenie na wykład

09.04.2018

11:47

Andrzej

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie zaprasza dnia 11.04.18 r. (środa) o godz. 11.00 na wykład przewodnika warszawskiego Tadeusza Bańkowskiego pn. „Tajemnice Cytadeli Warszawskiej” w ramach Celestynowskiego Koła Studenckiego dla Seniorów.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zapraszamy wszystkich mieszkańców

05.04.2018

12:25

Andrzej

 

Założenie Spółki Wodnej w Celestynowie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Mazowsze dla Syrii

03.04.2018

13:32

Andrzej

 

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie i Caritas Polska

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Hackathon „ShowMeData”

03.04.2018

10:09

Andrzej

14-15 kwietnia br. w Głównym Urzędzie Statystycznym odbędzie się Hackathon „ShowMeData”. W czasie tego maratonu programowania zadaniem uczestników będzie opracowanie prototypu aplikacji przeznaczonej dla młodzieży w wieku 12-15 lat.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ostrzeżenie - zbliża się oblodzenie

29.03.2018

15:36

Andrzej

 

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie ostrzega przed oblodzeniem.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ostrzeżenie

28.03.2018

13:51

Andrzej

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie ostrzega przed opadami śniegu.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przerwa w dostawie wody w Pogorzeli

23.03.2018

12:36

Andrzej

W miejscowości Pogorzel trwa usuwanie awarii sieci wodociągowej. Przewidywana godzina przywrócenia dostawy wody to 18:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Projekt, Hosting, CMS - Maxus Net Communications 2009

Strona główna  |  Mapa serwisu  | Kontakt