• image1
  • image2
  • image3
  • image2
  • image3
  • image1
  • image2
  • image3

INFORMACJA PRASOWA

16.04.201813:43

Andrzej

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy), Część nr 2: na odcinku obwodnica Kołbieli od ok. km 19+200 do ok. km 27+900 dług. ok. 8,700 km.
 

 

 

Firma STRABAG Sp. z o.o. prowadziła prace projektowe, które umożliwiły w lipcu 2017r. złożenie wniosku do Wojewody Mazowieckiego o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Decyzja ZRID wskaże teren, na którym będą zrealizowane roboty związane z budową drogi ekspresowej, stwierdzi przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy oraz zatwierdzi podział nieruchomości. Po uzyskaniu decyzji ZRID wykonawca inwestycji: Strabag Sp. z o.o. rozpocznie budowę.


Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w ciągu 40 miesięcy od daty rozpoczęcia. Do czasu realizacji robót objętych niniejszą umową nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okres zimowy.
Przewidywany termin oddania odcinka drogi do ruchu – maj 2019 r.


Projektowany odcinek drogi ekspresowej S17 na przeważającym zakresie będzie przebiegał po nowym terenie, po stronie zachodniej istniejącej drogi krajowej Nr 17.


Droga ekspresowa została zaprojektowana o następujących parametrach technicznych:


Parametry projektowanej drogi ekspresowej na odcinku nr 2 od km 19+200 - 27+900
Długość odcinka 8,70 km
Klasa techniczna S (droga ekspresowa)
Prędkość projektowa Vp – 100 km/h
Ilość pasów ruchu 2 x 2
Szerokość pas ruchu 3,5 m
Pas dzielący wraz z opaskami 12,0 m
Pas awaryjny 2,5 m
Szerokość pobocza gruntowego min 0,75 m
Pochylenie poprzeczne 2,50 %
Kategoria ruchu KR7
Obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

 

Od km 19+200 do km 20+020 droga ekspresowa znajduje się w całości na terenie gminy Celestynów, natomiast na odcinku od km 20+020 do km 21+096 granica pomiędzy gminami Celestynów i Kołbiel przebiega w środku drogi ekspresowej. Od km 21+096 do km 27+878 droga w całości znajduje się na terenie gminy Kołbiel.


W ramach inwestycji przewiduje się:
• Budowę drogi ekspresowej S-17 w km 19+200 – 27+900;
• Budowę nowego przebiegu drogi krajowej nr 50 na długości 1,30 km;
• Budowę węzła Kołbiel;
• Budowę dróg poprzecznych;
• Budowę dróg dojazdowych;
• Budowę obiektów inżynierskich (wiadukty i mosty w ciągu drogi ekspresowej, kładka dla pieszych nad drogą ekspresową , tunel dla pieszych pod drogą ekspresową, przepusty dla zwierząt małych zespolone z ciekiem, przepusty dla zwierząt małych (suche), przepusty dla płazów (suche));
• Rozbiórkę obiektów inżynierskich;
• Rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych (w tym: budynki mieszkalne, budynki handlowe, budynki magazynowe, wiaty, urządzenia reklamowe itp.);
• Budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty stanowiące przejścia dla zwierząt, przepusty melioracyjne);
• Przebudowę drenażu rolniczego;
• Budowę odwodnienia drogi;
• Budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu i organizacji ruchu;
• Budowę oświetlenia;
• Budowę zasilania Systemu Zarządzania Ruchem;
• Wykonanie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem;
• Budowę kanału technologicznego;
• Budowę i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej (urządzeń melioracji, sieci elektroenergetycznych (SN, WN, NN), sieci teletechnicznych, sieci gazowych, sieci wodociągowych, sieci sanitarnych;
• Wycinkę zieleni kolidującej z inwestycją;
• Nasadzenia roślinności ochronnej i ozdobnej.

 

Koniec budowanego odcinka zlokalizowano w ok. km 27+900, gdzie projektowana droga ekspresowa S17 łączy się z istniejącą drogą krajową nr 17.
Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej:
• przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich,
• odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych,
• skrócenie czasu podróży,
• oszczędności paliwa,
• zapewnienie komfortu jazdy,
• zmniejszenie ryzyka wypadków,
• ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg dzięki płynnemu potokowi ruchu oraz zabezpieczeniom przeciwhałasowym w postaci ekranów akustycznych,
• przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów.

 

W związku z budową drogi ekspresowej S17 przewiduje się okresowo:
• wieloetapowe tymczasowe organizacje ruchu związane z budową drogi;
• odcinkowe utrudnienia w ruchu z ograniczeniem prędkości, zwężeniem jezdni, zakazem wyprzedzania, sygnalizacją świetlną;
• możliwe krótkotrwałe utrudnienia związane z dojazdem do poszczególnych posesji.
 

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
 

Wykonawca:
Konsorcjum firm:
 

LIDER:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
 

PARTNER:

Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

 


Inżynier Kontraktu:
MGGP S.A. Biuro Inżyniera Kontraktu ,ul. 1 Maja 10, 05-340 Kołbiel
 

Projektant:
Transprojekt Gdański Sp. z o.o., Ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

 

Załączniki:
1. Ulotka,
2. Mapa orientacyjna,
3. Prezentacja multimedialna.
 


 

Kalendarz wydarzeń:

Pon
Wt
Śr
Czw
Pt
Sob
Nd
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Newsletter:

Przeczytaj także:

Plan miejscowy dla Dąbrówki i części Starej Wsi

19.07.2018

14:29

Andrzej

Plan zagospodarowania przestrzennego to podstawowy dokument porządkujący i ułatwiający zagospodarowanie miejscowości. Pozwoli on na przemyślany i harmonijny rozwój miejscowości Dąbrówka będącej liderem pod względem przyrostu liczby mieszkańców.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zawiadomienie

17.07.2018

14:58

Andrzej

18 lipca 2018 roku (środa) o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy w Celestynowie odbędzie się  łączone posiedzenie Komisji Finansów i Inwestycji, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Gmina Celestynów pozyskała 22 mln złotych

17.07.2018

10:44

Andrzej

Dofinansowanie projektu - „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II”.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nowy film dokumentalny kręcony na terenie Gminy Celestynów

16.07.2018

10:42

Andrzej

 

Pamięć o Zawiszakach nadal żywa

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Prądownice w rękach młodych strażaków

09.07.2018

11:26

Andrzej

Już po raz kolejny boisko szkolne w Regucie stało się miejscem zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Otwockiego.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nowoczesna wizja świetlic wiejskich

06.07.2018

14:26

Andrzej

W dniu 3 lipca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się spotkanie poświęcone tematyce zasad funkcjonowania świetlic wiejskich oraz stworzenia profesjonalnych struktur zarządzania.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nowy numer „Celestynki”

05.07.2018

11:21

Andrzej

Miesiąc czerwiec, to czas podsumowań półrocznych działalności samorządu gminnego, a też zakończenia roku szkolnego. Tak więc w tym numerze „Celestynki” znajdziecie Państwo relację z absolutoryjnej sesji Rady Gminy za rok 2017, ale też wykonane w roku ubiegłym i bieżącym, a też od początku kadencji, czyli od roku 2014 inwestycje gminne.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Powitanie lata w Starej Wsi

02.07.2018

09:56

Andrzej

Dzień 1 lipca, w którym sołtys Leszek Gąsiorowski wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu postanowili na placu przy stacji PKP w Starej Wsi, powitać lato, był chłodny, wręcz wczesno jesienny. Mimo tego atmosfera pikniku była ciepła, a momentami wręcz gorąca.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Pieniądze dla OSP Celestynów

29.06.2018

15:09

Andrzej

 

Kolejne dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„Zostań młodym strażakiem”

29.06.2018

09:01

Andrzej

Wójt Gminy Celestynów Pan Witold Kwiatkowski zaprosił na spotkanie 26 czerwca br. przedstawicieli 6 gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), dyrektorów szkół i przedszkola, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Pana Mariusza Zabrockiego oraz pracowników Urzędu Gminy w Celestynowie, w celu wspólnego wypracowania metody dotyczącej zainteresowania młodzieży do wstąpienia i działań w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Sołectwa z Gminy Celestynów dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego

25.06.2018

16:07

Andrzej

Dąbrówka i Podbiel

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Święto piłki w Regucie

25.06.2018

15:10

Andrzej

Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura zorganizowała  23 czerwca 2018 r. na ternie Gminy Celestynów Dzień  Sportu i Rodziny, podczas którego odbył się  Turniej Piłkarski. Wzięło w nim udział 9 drużyn młodych roczników z UKS Osieck, Sokół Kołbiel i RKS Bór Regut.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Na ludowo w Zabieżkach

25.06.2018

10:53

Andrzej

Rodzinny piknik w Zabieżkach rozpoczął się grupowym zdjęciem mieszkańców. I choć deszczu tego dnia nie brakowało, to wszyscy chroniąc się w strażnicy bawili się wspaniale przy wokalnych występach, smakując ciast i napojów.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Informacja dla mieszkańców Dąbrówki oraz Starej Wsi

22.06.2018

15:58

Andrzej

W dniach od 4 lipca 2018 r. do 26 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Celestynowie można będzie zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka i części miejscowości Stara Wieś, gmina Celestynów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22.06.2018

15:39

Andrzej

Wakacje letnie rozpoczęte

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenia pozostałe:

Ostrzeżenie meteorologiczne

19.07.2018

16:06

Andrzej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy ostrzega przed burzami z gradem, które mogą wystąpić na terenie powiatu otwockiego do godz. 23:00 19.07.2018 r.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Barwy wolontariatu

17.07.2018

09:15

Andrzej

Konkurs na najbardziej zaangażowanego, pomysłowego, skutecznego i chętnie podejmującego wspólne działania wolontariusza. Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz ósmy ogłosił konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 12 września 2018 r.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nagrody dla przedsiębiorców i organizacji

17.07.2018

08:58

Andrzej

Jesteś przedsiębiorcą lub działasz w formie organizacji pozarządowej i masz siedzibę w Gminie Celestynów? Wyróżniasz się swoją działalnością w obszarze gospodarczym, społecznym i chcesz o tym opowiedzieć. Zgłoś się do konkursu o nagrodę  „Buzdygan Marszałka Bielińskiego” oraz „Konkursu dla Najlepszych Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego” dla podmiotów z terenu Powiatu Otwockiego.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Darmowe szkoły dla dorosłych

13.07.2018

09:40

Andrzej

Nabór trwa - PASCAL

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Uwaga!

11.07.2018

16:02

Andrzej

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Otwocku informuje, iż wczoraj wieczorem zaobserwowano na terenie Glinek (gm. Karczew) poszukiwanego pytona. W związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności, a najlepiej ograniczenie przebywania i spacerów nad Wisłą.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wystartował konkurs FIO Mazowsze Lokalnie!

09.07.2018

15:16

Andrzej

Konkurs dla młodych organizacji i grup nieformalnych z terenu województwa mazowieckiego! Wnioski w konkursie można składać do 19 lipca 2018 roku.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Informacje o przekroczeniach - Ozon

06.07.2018

15:44

Andrzej

Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego w związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu informowania dla ozonu w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego w strefie mazowieckiej ogłasza Powiadomienie Poziom II.

 

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ograniczenie zużycia wody

06.07.2018

14:06

Andrzej

Odbiorcy wody na terenie Gminy Celestynów od dnia 08 czerwca 2018 r.  mogą zużywać wodę wyłącznie do celów socjalno – bytowych.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Turniej Sołectw w Piłce Nożnej

05.07.2018

15:43

Andrzej

GOKiS Celestynów zaprasza do udziału w Celestynowskim Turnieju  Sołectw w Piłce Nożnej. Zgłaszać drużyny można do 9 sierpnia 2018 r.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zawody Sportowo-Pożarnicze w Regucie

02.07.2018

16:12

Andrzej

Młodzieżowe Drużyny OSP Powiatu Otwockiego będą rywalizować

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Piknik Historyczny

02.07.2018

16:02

Andrzej

"W Drodze do Niepodległości"

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ruszył nabór do WOT w Otwocku!

29.06.2018

15:45

Andrzej

Ochotnicy do 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej z Otwocka mogą składać wnioski o przyjęcie do służby. Rekrutować mogą kobiety i mężczyźni, którzy nie pełnili do tej pory służby wojskowej oraz rezerwiści. Brygada planuje również kolejną uroczystą przysięgę wojskową w Płocku, która odbędzie się już 15 lipca.
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

300+ Program Dobry Start

29.06.2018

08:49

Andrzej

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód. Program „Dobry Start” to inwestycja w rodzinę będącą fundamentem silnego państwa opartego na kapitale ludzkim. Wniosek o świadczenie dobry start już od 1 lipca.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Projekt, Hosting, CMS - Maxus Net Communications 2009

Strona główna  |  Mapa serwisu  | Kontakt