• image1
  • image2
  • image3
  • image2
  • image3
  • image1
  • image2
  • image3

Aktualności na stronie CCI

24.11.200614:36

CCI Beata Przysowa

Serdecznie zapraszamy

Informujemy, że na stronie Celestynowskiego Centrum Informacji http://cci.celestynow.pl znajduje się aktualny cennik usług, regulamin oraz rozkłady jazdy autobusów: Traks, Tramp, Świerk oraz PKS jak również rozkład PKP. Znajdą tam Państwo również porady jak napisać CV, list motywacyjny (ich przykłady w języku polskim i nie tylko) oraz wszystko na temat rozmowy kwalifikacyjnej.

Jeśli będą mieli Państwo jakieś uwagi dotyczące naszej strony prosimy je kierować na adres: cci@celestynow.pl .

 

 

CCI Katarzyna Posytek

Kalendarz wydarzeń:

Newsletter:

Przeczytaj także:

ul. Leśna odebrana

21.07.2016

15:39

Andrzej

Przebudowa ul. Leśnej w Celestynowie – na odcinku od ul. Osieckiej do ul. Reguckiej dobiegła końca.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przypominamy

21.07.2016

14:45

Andrzej

30 czerwca 2016 r. minął termin składania deklaracji przystąpienia do projektu o dofinansowanie dostawy i montażu ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w ramach konkursu z działania 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE). Osoby, które składają deklaracje w Urzędzie Gminy w Celestynowie po tym terminie wpisywane są na listę rezerwową projektu.

7 sierpnia – wybory uzupełniające

20.07.2016

16:00

Andrzej

Mieszkańcy Celestynowa z okręgu nr 7 (ulice: Chopina, Inżynierska, Jankowskiego, Kupiecka, Otwocka, Plantowa, Rękasa, Świętego Kazimierza, Żabia) 7 sierpnia 2016 r., w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Celestynów, wybiorą swojego przedstawiciela.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Szanowni Państwo,

19.07.2016

11:24

Andrzej

w nawiązaniu do ostatnio rozpowszechnionej informacji dotyczącej przeznaczenia terenu wokół składowiska odpadów „Sater” w projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowana Przestrzennego Gminy Celestynów informuję, że tereny znajdujące się pomiędzy istniejącą zabudową w miejscowości Glina a składowiskiem „Sater” w projekcie Studium zostały zaprojektowane jako obszary lasów i zadrzewień, w większości oznaczonych jako lasy ochronne.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bitwa na reguckiej łące

11.07.2016

10:37

Andrzej

Uciekający od Armii Czerwonej i polskiego oddziału ułanów żołnierze Wehrmachtu zdążyli jeszcze spalić wieś a sołtysa rozstrzelać na oczach mieszkańców. Sowieccy żołnierze, wspierani czołgiem i konnym oddziałem Polaków skutecznie zaatakowali Hitlerowców, nie dając im żadnych szans.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

e-Celestynka

08.07.2016

10:03

Andrzej

Czerwiec, to miesiąc radości dzieci: Dzień Dziecka, rozdanie świadectw, koniec roku szkolnego i długo oczekiwane wakacje. To także miesiąc troski rodziców: czy dziecko zda do następnej klasy, jakie uzyska wyniki i w jaki sposób zapewnić mu wakacyjny odpoczynek.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Inscenizacja w lipcu

07.07.2016

09:17

Andrzej

10 lipca 2016 r. pod Celestynowem będzie można obejrzeć widowisko historyczne - bitwę z 1944 r. Dla zainteresowanych przygotowano też m.in.  grę terenową.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Trwają prace na ul. Ogrodowej w Pogorzeli

06.07.2016

08:23

Andrzej

Zamontowano kolektor zrzutowy odprowadzający wody opadowe z drogi do Strugi Pogorzelskiej oraz studnie kanalizacji deszczowej. Przystąpiono do korytowania całego pasa drogowego pod podbudowę drogi. Planowane zakończenie prac ok. 15 lipca. Koszt całej inwestycji to niespełna 150.000 zł.

OSP w Dąbrówce

05.07.2016

09:06

Andrzej

Pod koniec czerwca na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Dąbrówka, na ponad 200 metrach kw., wykonano nawierzchnię z kostki brukowej Behaton. Koszt to nieco ponad 10.000,00 zł. Prace sfinansowano między innymi ze środków Funduszu Sołeckiego Dąbrówka.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Powitali lato

04.07.2016

10:57

Andrzej

Mieszkańcy Starej Wsi 3 lipca powitali lato piknikowo. Na starowiejskim placu targowym obok torów kolejowych całe rodziny zebrały się, by słuchać i oglądać występy artystów zaproszonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie, Sołtysa i Radę Sołecką.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wójt Kwiatkowski z absolutorium

30.06.2016

13:14

Andrzej

To już drugie absolutorium dla obecnego wójta. Na sesji Rady Gminy Celestynów w dniu 29 czerwca br. radni niemal jednogłośnie (bez głosu sprzeciwu) udzielili wójtowi Witoldowi Kwiatkowskiemu absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2015.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Prace na ul. Leśnej

29.06.2016

08:59

Andrzej

W ramach drugiego etapu przebudowy ul. Leśnej w Celestynowie ustawiono już oporniki i wykonano zjazdy na posesje i dojścia do furtek.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ul. Pogorzelska w Dąbrówce

29.06.2016

08:24

Andrzej

Przebudowa prowadzona jest na odcinku ulicy Pogorzelskiej od ul. Karczewskiej do ul. Spokojnej na długości 800 metrów. Obecnie do końca dobiegają prace związane z jej odwodnieniem. Rozpoczęto również przygotowywanie podłoża pod nową nawierzchnię z kruszywa łamanego.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ograniczenie zużycia wody

27.06.2016

15:53

Andrzej

Gospodarka Komunalna w Gminie Celestynów informuje, że od dnia 24 czerwca 2016 r. do odwołania obowiązuje ograniczenie zużycia wody. Zobowiązanie dotyczy terenu całej Gminy Celestynów, a w szczególności miejscowości: Glina, Pogorzel, Ostrów, Ostrowik, Jatne, Dyzin.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Instalacje OZE - zgłoszenia

24.06.2016

16:14

Andrzej

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców naborem deklaracji na dofinansowanie dostawy i montażu ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych Gmina Celestynów przedłuża termin składania ww. deklaracji do dnia 30 czerwca 2016 r. Osoby, które złożą deklarację po tym terminie zostaną wpisanie na listę rezerwową.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenia pozostałe:

Zawiadomienie

15.07.2016

15:15

Andrzej

Wójt Gminy Celestynów zawiadamia, że w dniach od 12.07.2016 r. do 10.08.2016 r., wyłożony zostanie do publicznego wglądu projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zaproszenie

11.07.2016

15:41

Andrzej

Lasy Państwowe  zapraszają na Dzień Otwarty w Centrum Edukacji Leśnej. Na wszystkich czeka wiele atrakcji!

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ostrzeżenie meteorologiczne

11.07.2016

15:32

Andrzej

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ostrzega przed możliwymi burzami z gradem.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ćwiczenia w plenerze

08.07.2016

11:54

Andrzej

Na zajęcia ruchowe z wykorzystaniem celestynowskiej siłowni zewnętrznej zaprasza Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie. Oferta skierowana jest do Pań i Panów w wieku 50+.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

IV Edycja Warsztatów ‘GLINA łączy LUDZI’

08.07.2016

10:33

Andrzej

W terminie 25-29 lipca 2016 r. w Klubie Mieszkańca w Glinie Fundacja ‘TAK’ – Twórczy, Aktywni, Kochający już po raz czwarty będzie realizowała projekt ‘GLINA łączy LUDZI’ skierowany głównie do dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Celestynów.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Informacja

08.07.2016

10:24

Andrzej

Gmina Celestynów informuje, że kontynuuje przyjmowanie zgłoszeń na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nadleśnictwo ostrzega!

07.07.2016

09:21

Andrzej

W ostatnich tygodniach przez Polskę wędrowały burze z silnymi, porywistymi wiatrami. Skutki tego zjawiska możemy obserwować również w naszych lasach. Niestety siła żywiołu pokonała wrodzoną odporność drzew i wiele z nich padło ofiarą podmuchów.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Dzień Gminy Celestynów

07.07.2016

09:01

Andrzej

Zapraszamy 14 sierpnia 2016 r. o godz. 16:00.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Uwaga! Silne porywy wiatru

06.07.2016

12:08

Andrzej

Jak informuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą spodziewać się dzisiaj po południu silnych porywów wiatru - od 75 km/h do nawet 90 km/h.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenie

06.07.2016

10:47

Andrzej

W związku, iż do Urzędu Gminy w Celestynowie nie wpłynęła żadna oferta w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach profilaktyki uzależnień oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Celestynów w 2016 roku Wójt Gminy Celestynów unieważnia konkurs.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„Mazowsze przeżyj i poczuj”

04.07.2016

17:04

Andrzej

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym – Mazowsze bliskie sercu. Tegoroczny temat konkursu to „Mazowsze przeżyj i poczuj”. Termin nadsyłania prac upływa 20 lipca 2016 r.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

XVII edycja konkursu

04.07.2016

16:37

Andrzej

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego za indywidualne lub zbiorowe osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony szeroko pojętej kultury, w tym kultury masowej oraz promocję województwa w tych dziedzinach. Termin składania zgłoszeń upływa 9 września 2016 roku.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Awaryjne zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 801

01.07.2016

15:06

Andrzej

Jak informuje firma STRABAG od godz. 20:00 2.07.2016 r. (sobota) do godz. 7:00 3.07.2016 r. (niedziela) nastąpi awaryjne zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. Górczewską. Objazd odbywać się będzie trasą ul. Wyszyńskiego, Wawerska, Kołłątaja, Majowa, Kraszewskiego, Górczewska.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Temperatura rośnie

30.06.2016

08:58

Andrzej

Przed nami kolejne dni z wysoką temperaturą powietrza. Jak je przetrwać? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w poradniku Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zachęcamy do lektury.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wyjazd na koncert

24.06.2016

08:56

Andrzej

Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie zaprasza na wyjazd autokarowy do matecznika Mazowsze w Otrębusach na koncert Ireny Santor.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Powitanie lata

23.06.2016

15:48

Andrzej

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Projekt, Hosting, CMS - Maxus Net Communications 2009

Strona główna  |  Mapa serwisu  | Kontakt