• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

W 2019 roku z budżetu Gminy Celestynów przeznaczono 150 tys. zł na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Dofinansowanie w ramach konkursu otrzymały dwie organizacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz trzy w ramach działalności kulturalnej.


Umowy podpisane zostały z: Reguckim Klubem Sportowym „Bór” Regut; Stowarzyszeniem Celestynowski Klub Sportowy „Celestynów”, Stowarzyszeniem na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”, Chorągwią Stołeczną Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Celestynowie; Fundacją Nowoczesny Konin. Co każda z nich oferuje? O przedstawionych przez nie projektach można przeczytać poniżej.

„Do siatki i nad siatką 2019”

Regucki Klub Sportowy „Bór” Regut, wysokość dofinansowania 95.856,00 zł (54% całkowitych kosztów zadania)
Zadanie obejmuje organizację szkolenia sportowego i zajęć sportowych głównie w ramach piłki nożnej, ale również i piłki halowej - Futsal, piłki siatkowej i formacji Cheerleaders. W zadaniu ma wziąć udział około 176 osób w ramach 11 grup szkoleniowych, zaczynając od piłkarskiego przedszkola (rocznik 2013/2014).


Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach udziela:
Albert Niemiec, prezes klubu, tel. 603 272 401

„Piłka nożna i tenis stołowy jako element integracji dzieci i młodzieży”

Stowarzyszenie Celestynowski Klub Sportowy „Celestynów”, wysokość dofinansowania 14.144,00 zł (58% całkowitych kosztów zadania)
Zadanie obejmuje organizację szkolenia sportowego i zajęć sportowych głównie w ramach piłki nożnej, ale również i tenisa stołowego. W zadaniu ma wziąć udział około 100 osób w ramach 4 grup szkoleniowych, w tym kobieca drużyna piłki nożnej.


Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach udziela:
Bartłomiej Traczyk, prezes klubu tel. 604 343 312

„Organizacja imprez plenerowych z okazji 75 rocznicy zdobycia Dąbrowieckiej Góry oraz Dnia Wojska Polskiego, a także opracowanie i wydanie dokładnej mapy pozycji Przedmoście Warszawa – część południowa do granicy poligonu wojskowego w Wesołej.”

Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”, wysokość dofinansowania 27.620,00 zł (44% całkowitych kosztów zadania).
Zadanie obejmuje organizację w sierpniu, w otoczeniu schronów na Dąbrowieckiej Górze, inscenizacji walk o pozycje południowej części przedmościa 28-31 lipca 1944 oraz plenerowej wystawy tematycznej związanej z Dniem Wojska Polskiego. Tego dnia wystąpią liczne grupy rekonstrukcji historycznej. Będzie można również obejrzeć zabytkowe uzbrojenie i pojazdy, eksponaty z Pola Bitwy pod Pogorzelą – fragmenty zniszczonego niemieckiego pociągu pancernego i zapór przeciwczołgowych tzw. „Czeskich jeży” oraz wnętrza schronów. Wydana zostanie również mapa umocnień Przedmościa z lat 1915-1920 oraz 1940-1944, w ramach wyznaczonego w latach ubiegłych szlaku.


Szczegółowe informacje na temat wydarzenia udziela:
Hubert Trzepałka, przewodniczący koła terenowego „Przedmoście Warszawa”, tel. 536 514 209

„Myśl globalnie, działaj lokalnie”

Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Celestynowie, wysokość dofinansowania 10.481,00 zł (73% całkowitych kosztów zadania).
Zadanie obejmuje przeprowadzenie dla dzieci cyklu gier terenowych, rajdów harcerskich oraz spotkań kształtujących postawy otwartości, wrażliwości, akceptacji innych, chęci poznania świata, wzbogacenia swojej wiedzy oraz aktywności w skali lokalnej poprzez: zapoznanie ich z innymi kulturami (w tym na przykładzie francuskiej gminy Clapiers – gminy partnerskiej Gminy Celestynów), zajęcia edukacyjne w okresie wakacji dotyczących przeciwdziałania mowie nienawiści, kultury dialogu, braterstwa ponad podziałami oraz poprzez służbę porządkową w miejscach pamięci lokalnych wydarzeń i bohaterów, medyczną i okolicznościową w trakcie obchodów rocznicowych. W zadaniu ma wziąć udział około 165 dzieci.


Szczegółowe informacje na temat spotkań można uzyskać poprzez e-maila: celestynow@zhp.pl

„Zabytkowo i klockowo! – Dwór Radzin” – warsztaty architektury ziemiańskiej Gminy
Celestynów dla dzieci

Fundacja Nowoczesny Konin, wysokość dofinansowania 1.899,00 zł (80% całkowitych kosztów zadania).
Zadanie obejmuje przeprowadzenie spotkania w 4 szkołach podstawowych Gminy Celestynów, podczas którego uczniowie będą mogli zapoznać się z dziedzictwem regionalnym jakim jest Dwór Radzin poprzez wspólną budowę z klocków lego jego modelu i omówienie historii. Jest to kontynuacja spotkań zapoczątkowanych w roku ubiegłym, dotyczących budynku kościoła w Celestynowie.


Szczegółowe informacje na temat spotkań udziela:
Mariusz Brzęcki, prezes, tel. 791 686 960

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw