• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
rails2531341920.jpg

UWAGA! Kolejne utrudnienia na linii nr 7

Dodano: 2020-07-02

Na okres 6 lipca - 14 sierpnia 2020 r. zarządca infrastruktury zaplanował kontynuację modernizacji linii nr 7 Warszawa - Dęblin. Utrudnienia związane z przebudową stacji Otwock spowodują wstrzymanie przewozów kolejowych na odcinku Otwock – Józefów. W tym czasie ruch kolejowy zostanie zastąpiony komunikacją autobusową. Będzie także obowiązywać wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM.


W czasie prac modernizacyjnych część pociągów Kolei Mazowieckich kursujących z Warszawy zostanie odwołana lub skrócona do stacji Józefów i Warszawa Falenica. Do dyspozycji podróżnych w zamian za pociągi będą w tym czasie dostępne:
- autobusy KM:
• linii zastępczej zwykłej oznaczonej jako Z-7, kursujące z zatrzymaniem na wszystkich przystankach na trasie ze stacji Pilawa do stacji Warszawa Falenica
i z powrotem (umożliwiające dogodną przesiadkę do autobusów ZTM oraz pociągów SKM i KM);
• linii zastępczej przyspieszonej oznaczonej jako RE, skomunikowane z pociągami w stacji Józefów i Pilawa, kursujące ze stacji Pilawa do stacji Józefów i z powrotem, zatrzymujące się dodatkowo na przystankach w Otwocku i w Świdrze.


Rozkład jazdy ZKA dostępny jest tutaj


- autobusy ZTM linii zastępczej ZS7 kursujące w 1. i 2. strefie na trasie: Wiatraczna – Grochowska – Płowiecka – Błękitna – Widoczna (powrót Widoczna) – Patriotów (jezdnia zachodnia) – Marszałka Józefa Piłsudskiego – Hugona Kołłątaja – Świderska – Kupiecka – Kupiecka (powrót Kupiecka – Stanisława Staszica). Przystanek Wąska będzie przystankiem granicznym pomiędzy 1. i 2. strefą ZTM.


Bilety KM (wszystkich rodzajów, do odpowiednich stacji, strefowe lub sieciowe) będą honorowane w:
- w pociągach SKM linii S1 na odcinku Warszawa Zachodnia – Józefów;
- w autobusach linii:
• ZS7 na całej trasie,
• 521 na odcinku Pl. Zawiszy – PKP Falenica,
• 135 na odcinku pl. Szembeka– PKP Olszynka Grochowska,
• oraz w autobusach i tramwajach kursujących ciągami pokrywającymi się z trasą ww. linii.


Bilety ZTM (wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych) będą honorowane:
- w pociągach uruchamianych przez KM na odcinku Warszawa Zachodnia – Józefów
- w autobusach komunikacji zastępczej uruchamianej przez KM na odcinku Śródborów – Warszawa Falenica.

Bilety ZTM wydane na 2. strefę zachowują ważność w autobusach linii ZS7 na odcinku Wąska – PKP Falenica.


Przypominamy, że pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są zobowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 06.07. godz. 08:55, a posiadacze biletów zakodowanych na nośnikach elektronicznych muszą je uprzednio aktywować.


Szczegółowe informacje są dostępne pod numerem tel. Call Center KM 22 364 44 44.


Rozkład jady pociągów obowiązujący od 6 lipca br. dostępny jest tutaj

Informacje dla mediów:
Biuro Rzecznika Prasowego „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o.
e-mail: j.maliszewska@mazowieckie.com.pl
tel. 22 47 37 664

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw