• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
IMG2020061616478kopia22.jpg

2020 - matematyczne sukcesy w roku pandemii

Dodano: 2020-07-10


Mijający rok szkolny 2019/2020 był bardzo udany dla uczniów Szkoły Podstawowej w Celestynowie startujących w konkursach matematycznych o zasięgu wojewódzkim i międzynarodowym. To szósty rok z rzędu obfitujący w laureatów tych konkursów! Pomimo obiektywnych trudności związanych z obostrzeniami czasu pandemii spisali się więc na medal.


W ramach zajęć koła matematycznego w ilości 2 godzin planowo i co najmniej 4 godzin społecznej pracy tygodniowo prowadziliśmy przygotowania do dwóch trudnych konkursów.


Pracowałem z grupą naszych najzdolniejszych uczniów którymi się opiekuję od dłuższego czasu. Byli to : Igor Rosiński i Dawid Galas z klasy VIIIb , Zuzanna Sybilska z klasy VIb oraz Jacek Wojtokas z klasy Vc.


Dawida i Igora prowadzę od 5 lat , Zuzannę od 3 lat a Jacka drugi rok. Praca z matematycznie uzdolnionymi dziećmi wymaga szczególnego wyczucia, dużej intuicji i dostarcza sporej dawki adrenaliny. Jeśli ta praca przekłada się na wyniki to można mówić o obopólnym spełnieniu.


Igor Rosiński i Dawid Galas zostali laureatami bardzo trudnego III-etapowego konkursu matematycznego MKO obejmującego swoim zasięgiem całe Mazowsze.


W etapie finałowym Igor zdobył 19 pkt. a Dawid 16 pkt .czyli próg 80% dający ten tytuł.


Ze 174 uczestników tego etapu 51 uczniów uzyskało tytuł laureata, a 123 - tytuł finalisty .Tylko jeden uczeń zdobył 20 pkt czyli 100%. Laureaci otrzymali dyplomy i zaświadczenia zwalniające ich z pisania części matematycznej egzaminu ósmoklasisty. Mają też pierwszeństwo w przyjęciu do wybranej szkoły średniej.


Do sukcesu kuratoryjnego dołożyliśmy sukces „ kangurowy” Dwoje uczniów uzyskało znakomite wyniki.


W międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur 2020" startująca w kategorii „Beniamin” B2 uczennica klasy VIb Zuzanna Sybilska uzyskała 150 pkt czyli maksymalny wynik co odpowiada tytułowi laureata 1 miejsca. Tej uczennicy należą się szczególne słowa uznania gdyż trzeci rok z rzędu zdobywa maksymalną ilość punktów w swojej kategorii startowej.


Idzie śladami naszego wybitnego absolwenta – wielokrotnego laureata konkursów matematycznych , Stanisława Lelenia.
Przed nią jeszcze dwa lata startów w matematycznych zawodach. To wystarczająco długo by zapisać swoją niezwykłą historię osiągnięć w tym konkursie i otworzyć nową - w konkursie matematycznym MKO z którym zapoznała się w tym roku szkolnym dochodząc do etapu rejonowego.


Dawid Galas w kategorii „Kadet” K2 zdobył 145 pkt na 150 możliwych do zdobycia czyli osiągnął granicę laureat/bdb. To jego najlepszy wynik w historii startów w tym konkursie. Igor Rosiński uzyskał 137,5 pkt i wynik bdb, zaś Jacek Wojtokas w kategorii „Beniamin” B1 zdobył 136,25 pkt i wyróżnienie. Składam podziękowanie pani Grażynie Czarneckiej nauczycielce przedmiotu Igora, Dawida i Zuzanny za podstawę programową. Dziękuję także rodzicom uczniów za wspieranie swoich pociech na drodze do osiągania takich wyników. One promują naszą szkołę w województwie i kraju.

Serdeczne gratulacje wszystkim laureatom konkursu matematycznego składa, życząc dalszych sukcesów, Witold Kwiatkowski, Wójt Gminy Celestynów.

Matematyczna drużyna laureatów z opiekunem
Od lewej: I.Rosiński, I.Rusinowski, Z.Sybilska, D.Galas

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw