• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
DSC_0056.JPG

Dofinansowane świetlice i place zabaw

Dodano: 2020-07-24

Kolejnymi środkami, które pozyskała Gmina Celestynów są pieniądze na doposażenie i wyremontowanie świetlic i placów zabaw na terenie gminy w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020.
Dofinansowanie realizowane jest w sołectwach Ponurzyca, Dyzin, Glina, Lasek i Celestynów, czyli tam, gdzie w ramach środków sołeckich zabezpieczono część funduszy na ten cel, a jednocześnie do tej pory te sołectwa nie korzystały z funduszy Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia i Aktywności Sołectw. Każde z sołectw otrzymało na w/w cel 10 tys. zł.
Środki zostaną wydatkowane na:
Ponurzyca - wymiana okien w budynku świetlicy;
Dyzin - zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy;
Glina - doposażenie, remont i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy;
Lasek -zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw poprzez budowę drewnianego budynku na potrzeby sołectwa;
Celestynów - doposażenie i modernizacja placu zabaw.

         

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw