• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
coins-948603_1920.jpg

Budżet 2021

Dodano: 2020-09-14

Choć to dopiero początek września rozpoczęliśmy już prace nad projektem budżetu na 2021 rok. Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do składania wniosków do przyszłorocznego budżetu.


Mieszkańcy gminy, radni, sołtysi, organizacje pozarządowe i inne podmioty mogą składać do Wójta Gminy Celestynów wnioski o ujęcie w projekcie budżetu Gminy Celestynów na 2021 rok zadań, których realizacja jest niezbędna dla poprawy komfortu życia mieszkańców, efektywnego funkcjonowania i zrównoważonego rozwoju gminy.


Złożone wnioski stanowić będą materiały pomocnicze do opracowania projektu budżetu. Wszystkie zostaną wnikliwie przeanalizowane pod względem celowości, a także możliwości ich realizacji pod względem finansowym jak i prawnym.


Jeżeli Państwa wniosek nie został zrealizowany w tym roku warto go ponowić. Być może aktualna sytuacja Gminy pozwoli na jego realizację w przyszłym roku.


Wnioski w formie pisemnej zawierające nazwę zadania, opis, uzasadnienie realizacji i szacunkowy koszt można składać do dnia 30 września 2020 roku w Urzędzie Gminy w Celestynowie, wysłać na adres e-mail ug@celestynow.pl lub za pośrednictwem systemu ePUAP.

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw