• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
infonaaktualnościmmm.jpg

Zmiany w opłacie za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Dodano: 2020-09-18

Od 24 lipca 2020 r. opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, tj. decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uległa zmianie. Wynika ona ze zmian ustawowych niezależnych od Gminy Celestynów.


Od 24 lipca 2020 r. opłata ta niezależnie od rodzaju wnioskowanej inwestycji wynosi 598 zł.


Zwolnienie od opłaty dotyczy jedynie przypadku jeżeli wydanie decyzji następuje na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu wskazanego we wniosku.


Zmiany wynikają z art. 50 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086).

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw