• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
zdjęciinwentary.png

Rusza inwentaryzacja źródeł ciepła

Dodano: 2020-10-02

Od 02 października 2020 r. aktywna jest dla mieszkańców ankieta dotycząca inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Celestynów. Spis prowadzony jest w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.


Ankieta w wersji elektronicznej dostępna jest  TUTAJ i będzie aktywna do 30 listopada 2020 r.


Jednocześnie informujemy, że od dnia 12 października 2020 r. zostanie przeprowadzona terenowa i telefoniczna inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła prowadzona przez ankieterów firmy Sweco Consulting sp. z o.o.

Na podstawie umowy zawartej z Gminą Celestynów ankieterzy będą pozyskiwać, w odniesieniu do każdego inwentaryzowanego obiektu, następujące dane:
1) dane adresowe
2) dane o budynku/lokalu
3) dane o źródle/źródłach ciepła w każdym budynku lokalu.

Wykonanie inwentaryzacji pozwoli na wdrożenie skutecznych rozwiązań mających na celu obniżenie poziomów substancji w powietrzu do dopuszczalnych i docelowych, a tym samym poprawę stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców Gminy Celestynów i województwa mazowieckiego.


Każdy z ankieterów firmy Sweco Consulting sp. z o.o. przeprowadzający inwentaryzację na terenie Gminy Celestynów będzie wyposażony w identyfikator ze zdjęciem oraz upoważnienie Wójta Gminy Celestynów.

Uwaga! Dla lokali lub budynków, których użytkownicy uniemożliwili przeprowadzenie inwentaryzacji, za sposób ogrzewania uznaje się wykorzystanie najbardziej emisyjnego źródła bezklasowego (nieekologicznego) tzw. ,,KOPCIUCHA’’.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Panią Olgą Nowakowską, Konsultantem GIS Sweco Consulting sp. z o.o. pod numerem telefonu: 660 441 798.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W ANKIECIE

Zadanie finansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

      

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw