• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
klimatpełne.jpg

GMINNE DOTACJE DO ZAKUPU I MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH - NABÓR WNIOSKÓW 2021

Dodano: 2021-04-08

GMINNE DOTACJE DO ZAKUPU I MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH - NABÓR WNIOSKÓW 2021

Wójt Gminy Celestynów ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków o dotację celową z budżetu Gminy Celestynów, na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach działań Gminy Celestynów skoncentrowanych wokół idei ,,Gmina z dobrym klimatem’’.

Nabór wniosków trwa od 08 kwietnia 2021r. do 30 kwietnia 2021 lub do wyczerpania środków.
Zachęcamy do składania wniosków, aby wspólnie zadbać o jakość powietrza.

Na co udzielana jest dotacja?

Dotacja udzielana jest na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW.

Jaka jest kwota przyznawanej dotacji?

Gmina Celestynów udziela Wnioskodawcy dotacji celowej w wysokości 2 500,00 zł.

Kto może uzyskać dotację?

Dotację mogą uzyskać Wnioskodawcy posiadający prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomością położoną na terenie Gminy Celestynów, na której realizowane będzie przedsięwzięcie.
Dotację mogą uzyskać Wnioskodawcy, którzy wykorzystują do ogrzewania budynku jednorodzinnego/wielorodzinnego: kocioł gazowy, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł węglowy lub peletowy co najmniej 5 klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012, kocioł gazowy, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, który jest jednym źródłem ogrzewania tego budynku.

Kolejność rozpatrywania wniosków


W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez rencistów, emerytów (tj. kobiety po 60 roku życia, mężczyźni po 65 roku życia) oraz osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Pozostałe wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu Gminy w Celestynowie (liczy się faktyczna data wpływu do Urzędu).

Uwaga!!! Zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania kolejności działań:


1. Złożenie wniosku wraz z załącznikami o udzielenie dotacji do Urzędu Gminy w Celestynowie;
2. Informacja do wnioskodawcy o zakwalifikowaniu do podpisania umowy;
3. Podpisanie umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą;
4. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej;
5. Złożenie wniosku o wypłatę dotacji wraz z załącznikami;
6. Wypłata środków po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów.

W przypadku realizacji przedsięwzięcia przed podpisaniem umowy, dotacja nie zostanie udzielona!


Więcej informacji na temat dotacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05 -430 Celestynów pod numerem telefonu (022) 789 70 60 wew. 137, 211.

Regulamin oraz wnioski o udzielenie i wypłatę dotacji wraz z oświadczeniami dostępne są na stronie Urzędu Gminy w Celestynowie w zakładce ,,Dotacje dla mieszkańców’’.

Link poniżej:

http://www.celestynow.pl/kategoria/38

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw