• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
water-slide-4256112_960_720.jpg

Ograniczenie zużycia wody

Dodano: 2019-06-12

W związku z trwającym okresem wysokich temperatur prowadzącym do ponadnormatywnego poboru wody z sieci wodociągowej od dnia 11 czerwca 2019 r. na terenie Gminy Celestynów obowiązuje ograniczenie zużycia wody. Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Gospodarki Komunalnej w Celestynowie mieszkańcy Gminy Celestynów mogą używać wody wyłącznie do celów socjalno – bytowych.


Występujące wysokie temperatury powietrza zewnętrznego wpływają diametralnie na zwiększenie zapotrzebowania na wodę. Pomimo zwiększonej intensywności uzdatniania wody oraz jej dostarczania do sieci wodociągowej następuje znaczny spadek ciśnienia. Problem znacząco nasila się w godzinach wieczornych, kiedy właściciele nieruchomości rozpoczynają podlewanie ogrodów przydomowych. System wodociągowy na terenie Gminy Celestynów wraz z istniejącymi Stacjami Uzdatniania Wody pracuje wykorzystując maksymalne możliwości zainstalowanych urządzeń i nie jest przygotowany do tak dużego zużycia wody jaki został zanotowany w ostatnich tygodniach. Ograniczenie poziomu zużycia wody ma na celu zabezpieczenie w pierwszej kolejności podstawowych potrzeb socjalno-bytowych mieszkańców, zgodnie z obowiązującym Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzonym Uchwałą nr 212/06 Rady Gminy Celestynów z dnia 20 marca 2006r. i zawartymi umowami pomiędzy odbiorcami usług a Gospodarką Komunalną.


Za utrudnienia przepraszamy.


ZARZĄDZENIE NR 19/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. Dyrektora zakładu budżetowego o nazwie „Gospodarka Komunalna” w Gminie Celestynów w sprawie: ograniczenia zużycia wody na terenie Gminy Celestynów.

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw